اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


معرفی کمپاین جهانی برای ابن سینا

از آنجای که دانشگاه ابن‌سینا یک نهاد آموزشی غیر انتفاعی است موسسان از سود آن بهره نمی‌برند، بلکه تمام عواید آن به خوده دانشگاه به عنوان یک موسسه تعلق دارد و برای توسعه و انکشاف آن به مصرف می‌رسد. به موجب قانون، موسسان حق فروش دانشگاه را ندارد و برای بازمندگان شان به ارث نیز نمی‌رسد. بدین سبب ابن‌سینا یک نهاد عام المنفعه به حساب می‌آید، راه رشد نهادهای عام المنفعه از قبیل مدرسه، مسجد و دانشگاه، کمک های افراد خیر و مردمی است. به همین دلیل، به عقیده مسؤلان دانشگاه ابن‌سینا، یگانه راه تکمیل این پروژه بزرگ، جزب کمک های مردمی است. دانشگاه ابن‌سینا در نظر دارد که برای اعمار ساختمان دایمی این دانشگاه، کمک‌های خیریه عمومی را جلب کند. در این راستا یک کمپاین جهانی را برای حمایت از این پروژه براه انداخته است و برای تامین شفافیت، میزان جمع آوری کمک و نحوه مصرف آنها در پروژه را بصورت گزارش های منظم و ماهانه در لینک های ذیل قرار می دهد.

اصولنامه کمپاین جهانی

گزارش فشرده از بودجه سال ۱۳۹۹، پروژه و قرضه ها

گزارش جامع پروژه ساختمان جدید دانشگاه ابن سینا از آغاز تا کنون (۲۰۲۰ July)

گزارش جامع پروژه ساختمان جدید دانشگاه ابن سینا از آغاز تا کنون (۲۰۱۹ October)

سلسله گزارش ها از شرح مصرف کمک های مردمی برای اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا

نحوه مصرف کمک هموطنان مقیم آسترالیا از تاریخ ۲۰۱۹-۱۰-۱۴ الی ۲۰۱۹-۱۱-۱۱

نحوه مصرف کمک هموطنان مقیم آسترالیا تا تاریخ ۲۰۲۰/۰۱/۱۰