اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


وعده کمک‎‌های سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ملی

 

سلسله گزارش‌های کمک‌های سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ملی به پروژۀ اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا

مقدمه

در این سلسله گزارش‌ها به ترتیب، کمک‌های آقایان محترم رجب‌علی اندیشمند، محترم حاجی حفیظ‌الله جلیلی، محترم میرویس یوسفی، محترم غلام‌سخی پارسایی، محترم جنرال سلیمان ابوشریف و محترم انجنیر یحیی گزارش خواهد شد.


گزارش اول: کمک سرمایه‌گذار و کارآفرین ملی آقای رجب‌علی اندیشمند

به تاریخ ۹ میزان سال جاری، کمیته جمع آوری کمک‌ها برای ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا جلسه‌ای را به منظور جلب کمک‌های مالی برای اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا با صاحبان سرمایه و کارآفرینان ملی در رستورانت (VIP) برگزار کردند.

در این جلسه نخست دکتر محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه ابن‌سینا ضمن خوش‌آمدگویی، با استناد به ماده دهم قانون مالیات بر عایدات* ماهیت غیرانتفاعی دانشگاه ابن‌سینا و جزئیات پروژه را به مهمانان توضیح داده و از مهمانان خواست تا با سهم‌گیری در این پروژۀ بزرگ ملی به رشد علم و دانش و توسعه کشور سهم بگیرند.

در این جلسه محترم رجب علی اندیشمند که یک تجارت‌پیشۀ موفق، کارآفرین ملی و کاندیدای مستقل پارلمان از حوزۀ کابل است و سابقۀ همکاری با نهادهای مختلف در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی را دارد، قول داد که نقداً مبلغ (۱،۰۰۰،۰۰۰) یک میلیون دالر امریکایی به پروژۀ اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا اهدا می‌کند و علاوه بر آن ایشان قبول فرمودند که در زمینۀ کمپاین جهانی برای جلب و جذب کمک‌های بیشتر از صاحبان کار و سرمایه در کشورهای خارجی همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند.

 دانشگاه ابن‌سینا متعهد است که برای دایمی ساختن افتخارات معنوی ایشان، ارزش کمک‌های یاد شده را در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی خود منعکس نماید.

لازم به ذکر است که کمیته جمع‌آوری کمک‌ها برای ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا این گزارشات را به‌صورت سلسله‌ای به دست نشر خواهد سپرد.

یادداشت: به زودی سلسله گزارش های از کمک های اساتید و دانشجویان با جزئیات به دست نشر سپرده خواهد شد.

*: مادۀ دهم قانون مالیات بر عایدات چنین صراحت دارد:

اعانه‌های حاصله و عواید از فعالیت لازمی مؤسساتی که دارای شرایط ذیل باشند، از مالیه معاف‌اند:

 1. مؤسسه مطابق قوانین نافذه ایجاد شده باشد.
 2. مؤسسه غیرانتفاعی که صرف به منظور امور تعلیمی، کلتوری، ادبی و علمی یا خیریه ایجاد و فعالیت نماید.
 3. تمویل‌کنندگان، سهم‌داران و اعضا یا کارکنان مربوط، از مفاد موسسۀ مندرج اجزای (۱ و ۲) این فقره حین فعالیت یا انحلال استفاده ننمایند.
 4. طرز معافیت های مالیاتی موسسات مندرج فقره (۱) این ماده در تعلیمات نامه مالیات بر عواید تنظیم می گردد.

 

گزارش دوم: کمک سرمایه‌گذار و کارآفرین ملی آقای حاجی حفیظ جلیلی

به تاریخ ۹ میزان سال جاری، کمیته جمع آوری کمک‌ها برای ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا جلسه‌ای را به منظور جلب کمک‌های مالی برای اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا با صاحبان سرمایه و کارآفرینان ملی در رستورانت (VIP) برگزار کردند.

در این جلسه نخست دکتر محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه ابن‌سینا ضمن خوش‌آمدگویی، با استناد به ماده دهم قانون مالیات بر عایدات* ماهیت غیرانتفاعی دانشگاه ابن‌سینا و جزئیات پروژه را به مهمانان توضیح داده و از مهمانان خواست تا با سهم‌گیری در این پروژۀ بزرگ ملی به رشد علم و دانش و توسعه کشور سهم بگیرند.

در این جلسه محترم حاجی حفیظ جلیلی که یک تجارت‌پیشۀ موفق، کارآفرین ملی و کاندیدای مستقل پارلمان از حوزۀ کابل است و سابقۀ همکاری با نهادهای مختلف در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی را دارد، قول داد:

 1. نقداً مبلغ (۱۰،۰۰۰) ده هزار دالر امریکایی به پروژۀ اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا اهدا می‌کند.
 2. این کمک ها را تا مرحله تکمیل این پروژه ادامه میدهد.
 3. ایشان قبول فرمودند که در زمینۀ کمپاین جهانی برای جلب و جذب کمک‌های بیشتر از صاحبان کار و سرمایه در کشورهای حوزه خلیج همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند.

 دانشگاه ابن‌سینا متعهد است که برای دایمی ساختن افتخارات معنوی ایشان، ارزش کمک‌های یاد شده را در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی خود منعکس نماید.

لازم به ذکر است که کمیته جمع‌آوری کمک‌ها برای ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا این گزارشات را به‌صورت سلسله‌ای به دست نشر خواهد سپرد.

یاد داشت ۱: به زودی سلسله گزارش های از کمک های اساتید و دانشجویان با جزئیات به دست نشر سپرده خواهد شد.

*: یاد داشت ۲:  مادۀ دهم قانون مالیات بر عایدات چنین صراحت دارد:

اعانه‌های حاصله و عواید از فعالیت لازمی مؤسساتی که دارای شرایط ذیل باشند، از مالیه معاف‌اند:

 1. مؤسسه مطابق قوانین نافذه ایجاد شده باشد.
 2. مؤسسه غیرانتفاعی که صرف به منظور امور تعلیمی، کلتوری، ادبی و علمی یا خیریه ایجاد و فعالیت نماید.
 3. تمویل‌کنندگان، سهم‌داران و اعضا یا کارکنان مربوط، از مفاد موسسۀ مندرج اجزای (۱ و ۲) این فقره حین فعالیت یا انحلال استفاده ننمایند.
 4. طرز معافیت های مالیاتی موسسات مندرج فقره (۱) این ماده در تعلیمات نامه مالیات بر عواید تنظیم می گردد.

 

گزارش سوم: کمک سرمایه‌گذار، کارآفرین ملی و ریس شورای سراسری هزاره های اهل سنت و جماعت،محترم آقای غلام سخی پارسایی

به تاریخ ۹ میزان سال جاری، کمیته جمع آوری کمک‌ها برای ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا جلسه‌ای را به منظور جلب کمک‌های مالی برای اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا با صاحبان سرمایه و کارآفرینان ملی در رستورانت (VIP) برگزار کردند.

در این جلسه نخست دکتر محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه ابن‌سینا ضمن خوش‌آمدگویی، با استناد به ماده دهم قانون مالیات بر عایدات* ماهیت غیرانتفاعی دانشگاه ابن‌سینا و جزئیات پروژه را به مهمانان توضیح داده و از مهمانان خواست تا با سهم‌گیری در این پروژۀ بزرگ ملی به رشد علم و دانش و توسعه کشور سهم بگیرند.

در این جلسه محترم غلام سخی پارسایی که یک تجارت‌پیشۀ موفق، کارآفرین ملی، ریس شورای سرتاسری هزاه های اهل سنت و جماعت و کاندیدای مستقل پارلمانی از حوزه کابل، که مورد حمایت شورای سرتاسری هزاره های اهل سنت و جماعت میباشد؛ قول داد که مبلغ قابل ملاحظه ی به پروژۀ اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا اهدا می‌کند و این کمک ها تا مرحله تکمیل این پروژه ادامه خواهد داشت.

 دانشگاه ابن‌سینا متعهد است که برای دایمی ساختن افتخارات معنوی ایشان، ارزش کمک‌های یاد شده را در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی خود منعکس نماید.

لازم به ذکر است که کمیته جمع‌آوری کمک‌ها برای ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا این گزارشات را به‌صورت سلسله‌ای به دست نشر خواهد سپرد.

یاد داشت: به زودی سلسله گزارش های از کمک های اساتید و دانشجویان با جزئیات به دست نشر سپرده خواهد شد.

*: مادۀ دهم قانون مالیات بر عایدات چنین صراحت دارد:

اعانه‌های حاصله و عواید از فعالیت لازمی مؤسساتی که دارای شرایط ذیل باشند، از مالیه معاف‌اند:

مؤسسه مطابق قوانین نافذه ایجاد شده باشد.

مؤسسه غیرانتفاعی که صرف به منظور امور تعلیمی، کلتوری، ادبی و علمی یا خیریه ایجاد و فعالیت نماید.

تمویل‌کنندگان، سهم‌داران و اعضا یا کارکنان مربوط، از مفاد موسسۀ مندرج اجزای (۱ و ۲) این فقره حین فعالیت یا انحلال استفاده ننمایند.

طرز معافیت های مالیاتی موسسات مندرج فقره (۱) این ماده در تعلیمات نامه مالیات بر عواید تنظیم می گردد.


 

گزارش چهارم: کمک سرمایه‌گذار و کارآفرین ملی جناب محترم  محمدفهیم هاشمی

به تاریخ ۹ میزان سال جاری، کمیته جمع آوری کمک‌ها برای ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا جلسه‌ای را به منظور جلب کمک‌های مالی برای اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا با صاحبان سرمایه و کارآفرینان ملی در رستورانت (VIP) برگزار کردند.

در این جلسه نخست دکتر محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه ابن‌سینا ضمن خوش‌آمدگویی، با استناد به ماده دهم قانون مالیات بر عایدات* ماهیت غیرانتفاعی دانشگاه ابن‌سینا و جزئیات پروژه را به مهمانان توضیح داده و از مهمانان خواست تا با سهم‌گیری در این پروژۀ بزرگ ملی به رشد علم و دانش و توسعه کشور سهم بگیرند.

در این جلسه محترم فهیم هاشمی که یک تجارت‌پیشۀ موفق، کارآفرین ملی، مالک و صاحب امتیاز تلویزیون یک (۱ TV)؛ از رسانه های تصویری موفق افغانستان، مالک و صاحب امتیاز شرکت هوایی افق شرق و کاندیدای مستقل پارلمانی از حوزه کابل میباشد؛ قول داد که مبلغ قابل ملاحظه ی را به پروژۀ اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا اهدا می‌کند و این کمک ها تا مرحله تکمیل این پروژه ادامه خواهد داشت.

 دانشگاه ابن‌سینا متعهد است که برای دایمی ساختن افتخارات معنوی ایشان، ارزش کمک‌های یاد شده را در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی خود منعکس نماید.

لازم به ذکر است که کمیته جمع‌آوری کمک‌ها برای ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا این گزارشات را به‌صورت سلسله‌ای به دست نشر خواهد سپرد.

یاد داشت: به زودی سلسله گزارش های از کمک های اساتید و دانشجویان با جزئیات به دست نشر سپرده خواهد شد.

*: مادۀ دهم قانون مالیات بر عایدات چنین صراحت دارد:

اعانه‌های حاصله و عواید از فعالیت لازمی مؤسساتی که دارای شرایط ذیل باشند، از مالیه معاف‌اند:

مؤسسه مطابق قوانین نافذه ایجاد شده باشد.

مؤسسه غیرانتفاعی که صرف به منظور امور تعلیمی، کلتوری، ادبی و علمی یا خیریه ایجاد و فعالیت نماید.

تمویل‌کنندگان، سهم‌داران و اعضا یا کارکنان مربوط، از مفاد موسسۀ مندرج اجزای (۱ و ۲) این فقره حین فعالیت یا انحلال استفاده ننمایند.

طرز معافیت های مالیاتی موسسات مندرج فقره (۱) این ماده در تعلیمات نامه مالیات بر عواید تنظیم می گردد.


 

گزارش پنجم: کمک سرمایه‌گذار و کارآفرین ملی جناب محترم انجنیر یحیی یوسفی

به تاریخ ۹ میزان سال جاری، کمیته جمع آوری کمک‌ها برای ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا جلسه‌ای را به منظور جلب کمک‌های مالی برای اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا با صاحبان سرمایه و کارآفرینان ملی در رستورانت (VIP) برگزار کردند.

در این جلسه نخست دکتر محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه ابن‌سینا ضمن خوش‌آمدگویی، با استناد به ماده دهم قانون مالیات بر عایدات* ماهیت غیرانتفاعی دانشگاه ابن‌سینا و جزئیات پروژه را به مهمانان توضیح داده و از مهمانان خواست تا با سهم‌گیری در این پروژۀ بزرگ ملی به رشد علم و دانش و توسعه کشور سهم بگیرند.

در این جلسه محترم انجنیر یحیی یوسفی که یک تجارت‌پیشۀ موفق، کارآفرین ملی، مالک و صاحب امتیاز شرکت ساختمانی و راه سازی یحیی یوسفی و کاندیدای مستقل پارلمانی از حوزه کابل میباشد؛ قول داد که نقدا مبلغ (۱۰،۰۰۰) دالر امریکایی به پروژۀ اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا اهدا می‌کند و این کمک ها تا مرحله تکمیل این پروژه ادامه خواهد داشت.

 دانشگاه ابن‌سینا متعهد است که برای دایمی ساختن افتخارات معنوی ایشان، ارزش کمک‌های یاد شده را در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی خود منعکس نماید.

لازم به ذکر است که کمیته جمع‌آوری کمک‌ها برای ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا این گزارشات را به‌صورت سلسله‌ای به دست نشر خواهد سپرد.

یاد داشت: به زودی سلسله گزارش های از کمک های اساتید و دانشجویان با جزئیات به دست نشر سپرده خواهد شد.

*: مادۀ دهم قانون مالیات بر عایدات چنین صراحت دارد:

اعانه‌های حاصله و عواید از فعالیت لازمی مؤسساتی که دارای شرایط ذیل باشند، از مالیه معاف‌اند:

مؤسسه مطابق قوانین نافذه ایجاد شده باشد.

مؤسسه غیرانتفاعی که صرف به منظور امور تعلیمی، کلتوری، ادبی و علمی یا خیریه ایجاد و فعالیت نماید.

تمویل‌کنندگان، سهم‌داران و اعضا یا کارکنان مربوط، از مفاد موسسۀ مندرج اجزای (۱ و ۲) این فقره حین فعالیت یا انحلال استفاده ننمایند.

طرز معافیت های مالیاتی موسسات مندرج فقره (۱) این ماده در تعلیمات نامه مالیات بر عواید تنظیم می گردد.


 

گزارش ششم: کمک سرمایه‌گذار و کارآفرین ملی جناب محترم میرویس یوسفی

به تاریخ ۹ میزان سال جاری، کمیته جمع آوری کمک‌ها برای ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا جلسه‌ای را به منظور جلب کمک‌های مالی برای اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا با صاحبان سرمایه و کارآفرینان ملی در رستورانت (VIP) برگزار کردند.

در این جلسه نخست دکتر محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه ابن‌سینا ضمن خوش‌آمدگویی، با استناد به ماده دهم قانون مالیات بر عایدات* ماهیت غیرانتفاعی دانشگاه ابن‌سینا و جزئیات پروژه را به مهمانان توضیح داده و از مهمانان خواست تا با سهم‌گیری در این پروژۀ بزرگ ملی به رشد علم و دانش و توسعه کشور سهم بگیرند.

در این جلسه محترم میرویس یوسفی که یک تجارت‌پیشۀ موفق، کارآفرین ملی، مالک و صاحب امتیاز شرکت های مای (My Group of Companies) است، مدتی هم به عنوان یک جوان موفق و فعال اجتماعی فعالیت نموده و خدمات عام المنفعه زیادی انجام داده است ؛ قول داد که نقدا مبلغ (۱۰،۰۰۰) دالر امریکایی به پروژۀ اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا اهدا می‌کند و تا مرحله تکمیل این پروژه کمک های مختلف دیگری خواهند نمود.

 دانشگاه ابن‌سینا متعهد است که برای دایمی ساختن افتخارات معنوی ایشان، ارزش کمک‌های یاد شده را در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی خود منعکس نماید.

لازم به ذکر است که کمیته جمع‌آوری کمک‌ها برای ساختمان دایمی دانشگاه ابن‌سینا این گزارشات را به‌صورت سلسله‌ای به دست نشر خواهد سپرد.

یاد داشت: به زودی سلسله گزارش های از کمک های اساتید و دانشجویان با جزئیات به دست نشر سپرده خواهد شد.

*: مادۀ دهم قانون مالیات بر عایدات چنین صراحت دارد:

اعانه‌های حاصله و عواید از فعالیت لازمی مؤسساتی که دارای شرایط ذیل باشند، از مالیه معاف‌اند:

مؤسسه مطابق قوانین نافذه ایجاد شده باشد.

مؤسسه غیرانتفاعی که صرف به منظور امور تعلیمی، کلتوری، ادبی و علمی یا خیریه ایجاد و فعالیت نماید.

تمویل‌کنندگان، سهم‌داران و اعضا یا کارکنان مربوط، از مفاد موسسۀ مندرج اجزای (۱ و ۲) این فقره حین فعالیت یا انحلال استفاده ننمایند.

طرز معافیت های مالیاتی موسسات مندرج فقره (۱) این ماده در تعلیمات نامه مالیات بر عواید تنظیم می گردد.