اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


دانشگاه ابن سینا به دو کار آموز با شرایط زیر نیاز دارد

شرایط درخواست:

                    . حداقل لیسانس

                    . آشنایی به زبان انگلیسی

                   . تسلط بر مجموعه Office به ویژه Word و Excel

فارغ الحصیل از دانشگاه ابن سینا

نکته: قابل ذکر است که برای کارآموز مساعدت مالی خواهد شد.

راهتمایی ثبت درخواست:

                 . داوطلبان محترم می توانند خلص سوانح خود را تا تاریخ فوق الذکر به صورت چاپی به مدیریت منابع بشری دانشگاه ابن سینا تحویل نمایند.