اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


اطلاعیه (۱۰۱)

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع لیسانس دانشگاه ابن­سینا رسانیده می‌شود، روند انتخاب واحد از تاریخ۱/۶/۱۴۰۱ آغاز گردیده و الی تاریخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ ادامه دارد. دانشجویان موظفند در تاریخ تعیین شده انتخاب واحد خویش را تکمیل نمایند. قابل ذکر است حاضری صنفی از تاریخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ از سیستم چاپ گردیده و در صورت عدم موجودیت نام محصل در حاضری چاپی، غیر حاضر محسوب گردیده و دانشجو حق شکایت ندارد.

 

معاونت علمی و تدریسی