اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


گزارش نشست علمی تحت عنوان بررسی وضعیت اطفال کار در افغانستان، در دانشگاه ابن سینا

این برنامه با حضور­داشت رؤسا و استادان دانشگاه ها، رئیس و اعضای موسسه حمایت از کودکان خیابانی، رسانه ها، مهمانان و دانشجویان بر گزار گردید.

 دکتر عبدالحسین رسولی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه ابن سینا، حقوق کودک را در نظام ها و قواعد حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار داد.

دکتر محمد هادی اکبری استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه ابن سینا، وضعیت کودکان کار را از منظر مسئله اجتماعی و اقتصادی مطرح نمود.

رحیم خان ابراهیمی رئیس موسسه حمایت از کودکان خیابانی با ارائه گزارش ها و شریک ساختن تجربیات و چشم داشت های خویش، اطلاعات سودمندی را با حاضرین شریک نمود.