اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


وزارت تحصیلات عالی، کسب ظرفیت دوم جذب دانش‌جو را برای برنامه ماستری دانشگاه ابن ‌سینا تأیید کرد

روابط عمومی: وزارت تحصیلات عالی، درخواست دانشگاه ابن ‌سینا را برای جذب دانش‌جو در برنامه ظرفیت دوم دوره آموزشی ماستری برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ تأیید کرد.

بنا بر اعلام ریاست انکشاف برنامه‌های علمی وزارت تحصیلات عالی، این وزارت پس از بررسی درخواست دانشگاه ابن سینا و اسناد تحصیلی اعضای کادر علمی، امکانات آموزشی و دیگر امکانات مورد نیاز برای برگزاری برنامه‌های ماستری، اجازه جذب دانش‌جو برای صنف دوم در سه رشته دوره ماستری دانشگاه ابن‌ سینا را صادر کرد.

گفتنی است در ارزیابی‌هایی که ریاست نظارت و ارزیابی امور آکادمیک وزارت تحصیلات عالی برای بررسی وضعیت برنامه‌های ماستری دانشگاه‌های خصوصی در سال ۱۳۹۹ انجام داده بود، دانشگاه ابن‌سینا توانست در سه رشته روابط بین‌الملل، حقوق جزا و علوم جنایی و حقوق خصوصی، به ترتیب، ۹۵٫۳۷، ۹۳٫۹۴و ۹۳٫۶۳ نمره به دست آورد.

دانشگاه ابن‌ سینا به عنوان اولین و تنها دانشگاه غیر انتقاعی داخلی، جواز خود را در سال ۱۳۸۹ از وزارت تحصیلات عالی به دست آورد و برنامه‌های تحصیلات تکمیلی خود را در سال ۱۳۹۳ آغاز کرد.