اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


ماموریت، اهداف و چشم انداز

دیدگاه تحصیلات تکمیلی

ارتقاء و انکشاف کمی وکیفی تحصیلات عالی تکمیلی پژوهش محور وکاربردی درمقاطع ماستری و دکتری در راستای تثبیت وتحکیم حاکمیت قانون وشایسته سالاری  و تبدیل تحصیلات تکمیلی به قطب علمی کشور و مرجع معتبر و معیاری در سطح ملی و بین المللی.

بیانیه ماموریت تحصیلات تکمیلی

ماموریت ریاست تحصیلات تکمیلی  این دانشگاه کمک به ایجاد جامعه مبتنی بر کرامت انسانی ، حقوق محور وشایسته سالار وتحکیم حاکمیت قانون در کشور از طریق ترویج و توسعه  دانش و پژوهش درابعاد علمی وعملی می باشد.

اهداف استراتژیک تحصیلات تکمیلی

– پویایی مداوم کیفیت تحصیلات تکمیلی در دو بعد نظری و عملی؛

– انکشاف علمی و پژوهشی؛

– توسعه و توانمند سازی اعضای کدر علمی ریاست تحصیلات تکمیلی؛

– پژوهش محور شدن فعالیت های آموزشی ریاست تحصیلات تکمیلی؛

– نقش آفرینی موثر در تامین حقوق انسانی و توسعه پایدار.