اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


بیانیه، دیدگاه و ماموریت

بیانیه ماموریت کمیته ماستری روابط بین الملل

ماموریت اصلی کمیته ماستری روابط بین الملل دانشگاه ابن سینا، ارایه ی خدمات آموزشی و پژوهشی در سطح ملی است.

دیدگاه

کمیته ماستری روابط بین الملل در صدد است تا به یک نهاد مرجع در زمینه ی آموزش و پژوهش دانش روابط بین الملل در کشور تبدیل گردد.

 

اهداف کمیته ماستری روابط بین الملل

– بهبود مداوم کیفیت آموزش

– ارتقای جایگاه ملی و منطقه ای

– توسعه و توانمند سازی اعضای کدر علمی

– گسترش و تعمق فعالیت های پژوهشی کدر علمی