اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


کمیته کریکولم درسی

کریکولم درسی هذا توسط اعضای کمیته کریکولم دانشکده کمپیوتر ساینس بعد از جلسات متعدد ترتیب و تدوین  گردیده و به معاونیت علمی-تدریسی تقدیم است.

گرفته شده از کریکولم دانشکده کمپیوترساینس پوهنتون کابل

برای دریافت فایل کامل به لینک ذیل مراجعه نمایید.

کریکولم درسی دانشکده کمپیوتر ساینس