اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


اساتید همکار

دانشکده کامپیوترساینس با داشتن بیشترین اساتید کدر علمی دایمی با درجه تحصیلی حداقل ماستر و اساتید خارجی، یک محیط آموزشی متفاوت را ایجاد کرده و تلاشی جدی برای ارتقای ظرفیت کدر علمی دایمی و جذب اساتید با درجه تحصیلی بالا را دارد. با توجته به برنامه‌ریزی در قسمت جذب اساتیدی که مدارج علمی دکترا دارند و با توجه به نیازمندی شدید ادارات دولتی و غیردولتی و نیز دنشجویانی که خواهان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر از لیسانس هسند، دانشکده کامپیوتر ساینس در سال تحصیلی ۱۳۹۷ سعی دارد،  ماستری این رشته‌های فوق را نیز از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی کسب نماید.

استادان همکار دانشکده کامپیوترساینس
شماره اسم تخلص درجه تحصیل محل دریافت اسناد تحصیلی نوع همکاری رشته تحصیلی
۱ احمد ضیا بهرامی ماستر هند کدر کمپیوتر ساینس
۲ جاوید حسین فضایلی ماستر هند کدر کمپیوتر ساینس
۳ محمد سلیم ساعی دکتر استونیا کدر کمپیوتر ساینس
۴ علی اقا ناصری ماستر جرمنی مدعو کمپیوتر ساینس
۵ داود میرزایی دکتر ایران مدعو فریک هسته ای
۶ بسم الله حسینی ماستر جرمنی مدعو کمپیوتر ساینس
۷ داود فروتن ماستر ایران مدعو کمپیوتر ساینس
۸ خدیجه جعفری ماستر ایران مدعو کمپیوتر ساینس
۹ نور محمد عطاپور ماستر جرمنی مدعو کمپیوتر ساینس
۱۰ رضا حسین زاده ماستر هند مدعو ریاضیات
۱۱ توفیق پوپل ماستر جاپان مدعو کمپیوتر ساینس
۱۲ عمار روحانی ماستر ایران مدعو زبان انگلیسی