اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


دیدگاه

دانشکدۀ علوم سیاسی در صدد است تا به یک نهاد مرجع در زمینه‌ی آموزش و پژوهش دانش سیاسی در کشور تبدیل گردد.

بیانیه‌ی ماموریت

ماموریت اصلی دانشکدۀ علوم سیاسی دانشگاه ابن‌سینا، ارایه‌ی خدمات آموزشی و پژوهشی در سطح ملی است.

اهداف

– تولید و ترویج دانش سیاسی و تفکر انتقادی؛

– تقویت زیربنای آموزشی و پژوهشی؛

– بهبود مستمر کیفیت آموزش و پژوهش؛

– آموزش اشتغال‌محور در حوزه علوم سیاسی؛