اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


ریاست دانشکده

معرفی ریاست دانشکده علوم سیاسی

نام و تخلص: محسن راشد

درجه تحصیلی: دکتری در رشته روابط بین الملل

فعالیت‌های علمی و مقالات انتشار یافته

۱-تحلیل رفتار انتخاباتی مردم افغانستان(مقاله)

۲-سیاست خارجی افغانستان: سیاست بقا (مقاله)

۳-نقش نخبگان در توسعه حکومت اسلامی (مقاله)

۴-نقش همگرایی منطقه بر امنیت ملی در افغانستان (مقاله)

۵-ساختارگرایی و پساختارگرایی (مقاله)

۶-بررسی اندیشه جهانی شدن (مقاله)

سوابق مدیریتی و آموزشی

۱-مشاور کمیسیون امور بین الملل ولی جرگه در سال ۱۳۹۸

۲-آمر دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل از سال ۱۳۹۸

۳-عضو موسس دانشگاه غرجستان از سال ۱۳۹۰

۴-عضو هیئت علمی دانشگاه غرجستان از سال ۱۳۹۳

۵-عضو هیات تحریریه مجله علمی دانشگاه غرجستان از سال ۱۳۹۳

۶-تدریس دروس اختصاصی رشته روابط بین الملل و علوم سیاسی در دوره لیسانس و ماستری: امنیت بین الملل، مطالعات صلح و امنیت، اصول روابط بین الملل، تاریخ روابط بین الملل، سیاست خارجی، سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ.

۷-تدریس دروس اختصاصی روابط بین الملل و علوم سیاسی در دانشگاه ابن سینا

۸–تدریس دروس اختصاصی روابط بین الملل و علوم سیاسی در دانشگاه کاتب

۹-تلاش در جهت افزایش سطح تحصیلات عالی در افغانسنتان (از طریق کاهش هزینه‌های تحصیلی)

۱۰-کمک به محصلان کم بضاعت در طول سمستر

۱۱-فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در بین مردم در کابل و غزنی