اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


ریاست دانشکده

معرفی ریاست دانشکده علوم سیاسی

نام و تخلص:مظفر خاوری

درجه تحصیلی:ماستری روابط بین الملل از دانشگاه تهران

سوابق مدیریتی و آموزشی

۱-رئیس دانشکده علوم سیاسی از ۱۳۹۴ تاکنون

۲-منشی هیات امنای دانشگاه ابن سینا از۱۳۹۴تا ۱۳۹۸

۳-سردبیر کتاب سینا ویژه حقوق و سیاست از۱۳۹۴تا ۱۳۹۸

۴-عضو هیات موسسان دانشگاه ابن سینا