اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


روابط بین‌الملل

رشتۀ روابط بین‌الملل یکی از رشته‌های جدید در علوم سیاسی به شمار می‌رود که خوشبختانه دانشگاه ابن‌سینا نظر به اهمیت و کارکرد این رشته در افغانستان از بدو تأسیس خود این رشته را ایجاد کرده است. برخی از مضامین مهم که در این رشته در مقطع لیسانس تدریس می‌شود  عبارت‌اند از: اصول روابط بین‌الملل، توسعه و نوسازی سیاسی، مبانی تحلیل سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، جامعه‌شناسی سیاسی، تاریخ  روابط بین‌الملل، روابط خارجی افغانستان، تحولات سیاسی اجتماعی افغانستان، اصول و مبانی دموکراسی و…

دیدگاه

دپارتمنت روابط بین الملل تلاش دارد در سطح کشور به نهاد مرجع آموزشی توسعه‌محور در حوزه روابط بین الملل تبدیل گردد. 

بیانیه‌ی ماموریت

ماموریت اصلی دپارتمنت روابط بین الملل، تربیه کارشناسان مسلکی در حوزه روابط بین الملل می‌باشد.

اهداف

– تولید و ترویج دانش روابط بین الملل؛

– تقویت زیربنای آموزشی و پژوهشی در حوزه روابط بین الملل؛

– بهبود مستمر کیفیت آموزش و پژوهش در حوزه روابط بین الملل؛

– گسترش همکاری‌های اکادمیک در سطح ملی و بین المللی.