اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


اهداف استراتژیک دانشکده علوم سیاسی

  1. بهبود مداوم کیفیت آموزش
  2. ارتقای جایگاه داخلی، ملی و منطقه­ای
  3. توسعه و توانمند­سازی اعضای کدر علمی
  4. گسترش رشته­های جدید و ساماندهی (حذف، اصلاح و ترکیب) رشته­های موجود
  5. گسترش و تعمیق فعالیت­های پژوهشی کدر علمی
  6. انتشار فصلنامه علمی ­پژوهشی
  7. ایجاد و حفظ قدرت رقابتی در ارائه خدمات
  8. ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات آموزشی و پژوهشی دانشکده از طریق جذب همکاری رئیس، معاون علمی و معاون اداری دانشگاه
  9. تلاش برای گرفتن پروژه­ها و مدیریت آن در داخل دانشگاه
  10. توجه به ارتقای اشتغال فارغ التحصیلان و معرفی آنان به ادارات دولتی و خصوصی.