اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


اساتید همکار

اساتید همکار دانشکده علوم سیاسی عبارت‌اند از:

دکتر مهدی عارفی، دکترای علوم سیاسی

دکتر محسن راشد، دکترای علوم سیاسی

محمدجاوید بهشتی،کاندید دکترای ارتباطات سیاسی

دکتر وحید بینش، دکترای علوم سیاسی

دکتر محمدجواد صالحی، دکترای علوم سیاسی و رئیس دانشگاه گوهرشاد

محمدامین حیدری، ماستر علوم سیاسی

محمدعارف کریمی، ماستر علوم سیاسی

عزیزالله اسفندیاری، ماستر روابط بین‌الملل

دکتر خانم حدیثه احمدی، دکترای علوم سیاسی

محمود حیدری، ماستر علوم سیاسی

دکتر محمدجواد حیدری، دکترای اقتصاد توسعه