اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


کمیته نصاب درسی رشته ژورنالیزم

نصاب درسی توسط اعضای کمیته نصاب دانشکده علوم اجتماعی بعد از جلسات متعدد ترتیب و تدوین  گردیده و توسط معاونیت علمی-تدریسی تایید و تصویب شده است.

برای دریافت فایل کامل به لینک ذیل مراجعه نمایید.

نصاب رشته ژورنالیزم