اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


ریاست دانشکده

 

نام و تخلص: علی یاور اکبری 

درجه تحصیلی: دکترای علوم ارتباطات

سوابق کاری:

رییس دانشکده علوم اجتماعی از جوزا ۱۳۹۴ تا اکنون

عضو کمیسیون رسانه‌های همگانی: از ۲۵ عقرب ۱۳۹۴ تا اکنون

کدرعلمی دیپارتمنت ژورنالیزم دانشگاه ابن سینا از سمستر اول ۱۳۹۱٫

آمر دیپارتمنت ژورنالیزم دانشگاه ابن سینا از بهار ۱۳۹۲ تا ۱۲ میزان سال ۱۳۹۷٫

رییس کمیته تضمین کیفیت دانشگاه ابن سینا از جوزا ۱۳۹۲ تا سرطان ۱۳۹۵٫

استاد مدعو در دانشگاه پیام نور مرکز کابل ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵٫

مقالات

مدیریت و مالکیت مطبوعات در افغانستان، فصلنامه رسانه، شماره ۷۰، تابستان ۱۳۸۶، ص ۱۵۷ تا ۱۷۴٫

برجسته‌سازی اخبار افغانستان در مطبوعات ایران: تحلیل محتوای روزنامه های اطلاعات، کیهان و جمهوری اسلامی (۱۳۸۸- ۱۳۵۸)، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۵۷، پاییز (خزان) ۱۳۹۱، ص ۱۸۳ تا ۲۱۹٫

بازتاب اخبار افغانستان در مطبوعات ایران، فصلنامه علمی پژوهشی کتاب سینا، سال دوم، شماره دوم، خزان ۱۳۹۲، ص ۱۰۱ تا ۱۳۲٫

فرایند انتشار اخبار خارجی در چهار روزنامه کابل، فصلنامه کتاب سینا، سال پنجم، شماره ۶، خزان ۱۳۹۷، ص ۱۹۱ تا ۲۳۰٫

مشاوره پایان‌نامه‌های ماستری

بررسی نقش بنگاه‌های کوچک در اشتغال زایی ولایت کابل، دانشگاه پیام نور مرکز کابل، ۱۳۹۵٫

بررسی گذار به دموکراسی در دو نمونه تونس و افغانستان با تکیه بر نقش جامعه جهانی، دانشگاه ابن سینا، ۱۳۹۵٫

شناسایی و اولویت‌بندی شایستگی‌‌های مدیریتی مورد نیاز در مستوفیت شهر هرات، دانشگاه پیام نور مرکز کابل، ۱۳۹۶٫

مالیات و تاثیر آن در سرمایه‌گذاری طی سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۳ در افغانستان، دانشگاه پیام نور مرکز کابل، ۱۳۹۶٫

جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا در افغانستان پساطالبان، دانشگاه ابن سینا، ۱۳۹۶٫

مالیات و تاثیر آن در سرمایه گذاری طی سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۳ در افغانستان، ۱۳۹۶٫

بررسی مشکلات موجود در پروسه استخدام کارکنان وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان و اولویت‌بندی این عوامل، دانشگاه پیام نور مرکز کابل، ۱۳۹۷٫

بررسی رابطه میان بازاریابی رابطه مند و بهبود رضایت مشتریان در کمپنی مخابراتی افغان بیسیم، دانشگاه پیام نور مرکز کابل، ۱۳۹۷٫

بررسی نقش هند در تامین امنیت افغانستان، دانشگاه ابن سینا، ۱۳۹۷٫