اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


اساتید همکار

اساتید همکار دانشکده علوم اجتماعی

استاد محمدجواد سلطانی

استاد محمدباقر زکی

استاد حسن رضایی

دکتر محمدجواد حیدری

استاد عبدالله دانش

دکتر علی‌یاور اکبری

استاد خدیجه مرادی

استاد عباس محمدی

استاد باقر حسینی

استاد سمیع الله عطایی

استاد محمدعظیم بشرمل

دکتر محمد امین احمدی

استاد علی امیری

دکتر سیدحسن حسینی اخلاق

دکتر سیدنصیر احمد حسینی

دکتر احمدعلی نیازی