اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


ریاست دانشکده

استاد عبدالوهاب کریمی

استاد عبدالوهاب کریمی فرزند ابراهیم، دانشجوی دکتری رشتۀ حقوق جزا و جرم‌شناسی

اتمام دوره لیسانس، در سال۱۳۸۵، در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم؛

اتمام ماستری، در سال ۱۳۸۹، در مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی قم؛

دانشجوی دورۀ دکتری.

سابقۀ تدریس مدت هفت سال

 

آثار علمی:

الف) کتاب‌ها:

اول، بررسی فقهی- حقوقی ترک فعل در تحقق عنصر مادی جرم، زیر چاپ انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؛

دوم، حقوق جزای اختصاصی (۱) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، زیر چاپ مؤسسه  تحصیلات عالی ابن سینا؛

سوم، حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اموال و مالکیت در دست چاپ

ب) یازده مقالات علمی در مجله‌های معتبر علمی.

ج) دوازده چپتر درسی در موضوعات مختلف حقوقی.