اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


ریاست دانشکده حقوق

داکتر عبدالواحد افضلی

داکتر عبدالواحد افضلی در مقطع لیسانس، در رشته حقوق در سال ۱۳۸۷ فارغ التحصیل شده است. ایشان در مقطع ماستری در رشته حقوق خصوصی ادامه تحصیل داده و در سال ۱۳۹۰ فارغ التحصیل گردیده­اند. ایشان در ادامه تحصیل خویش، از رشته حقوق خصوصی در مقطع دوکتری در سال ۱۳۹۸ فارغ التحصیل گردیده­اند.

سوابق کاری

استاد دانشکده حقوق دانشگاه ابن­سینا (۱۳۹۴-۱۴۰۰)؛

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه ابن­سینا (۱۳۹۹-۱۴۰۰).

رئیس انجمن حکم­ها و میانجیگرهای تجارتی افغانستان (۱۳۹۹-۱۴۰۰)؛

وکیل مدافع و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان (۱۳۹۷-۱۴۰۰)؛

حکم تجارتی در مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، اتاقهای تجارتی افغانستان (ACDR) (1397-1400)؛

کمیشنر شکایات انتخاباتی در ولایت پروان، افغانستان (۱۳۹۷-۱۳۹۸؛

رئیس پوهنحی و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی در مؤسسه تحصیلات عالی بارک، نیمروز، زرنج (۱۳۹۰-۱۳۹۱).

سوابق تحقیقات علمی

داکتر عبدالواحد افضلی در حوزه موضوعات حقوقی دارای تألیفات متعددی هستند که خلاصه آنها در ذیل بیان گردیده است:

الف: کتب

 1. کتاب «شیوه­های حل­و فصل اختلافات ناشی از سرمایه­گذاری خارجی»، منتشره توسط بنیاد اندیشه، کابل، ۱۳۹۹٫
 2. تألیف کتاب «اشخاص و محجورین»، منتشره توسط بنیاد آسیا، کابل، سال ۱۳۹۹٫
 3. کتاب «حقوق بین­الملل خصوصی افغانستان»، به صورت مشترک با پوهنوال محمداسحق رحیمی، منتشره توسط انتشارات سازمان سمت (ایران) و پوهنتون ابن­سینا؛ چاپ سوم، سال ۱۳۹۸٫
 4. کتاب «مقدمه­ای بر حقوق مالکیت فکری افغانستان»، به صورت مشترک با داکتر علی­محمد میرزایی، منتشره توسط انتشارات واژه، کابل، ۱۳۸۸٫
 5. کتاب «حقوق حکمیت تجارتی بین­المللی» به صورت مشترک با پوهنوال محمداسحق رحیمی (استاد پوهنتون بلخ)، منتشره توسط انتشارات بنیاد اندیشه، کابل، سال ۱۳۹۵٫
 6. کتاب «اصول محاکمات مدنی افغانستان از منظر نظریه و قانون»، منتشره توسط انتشارات ارتقای دانش و عرفان، کابل، سال ۱۳۹۳٫

ب: مقالات

مقالات علمی – تحقیقی:

 1. مقاله «تحولات حقوقی قوانین تابعیت افغانستان و ایران در خصوص ازدواج بین اتباع دو کشور»، فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه­های حقوق خصوصی، شماره دوم، سال ۱۳۹۳٫

مقاله «عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد؛ تأملی در اجتماعی­شدن حقوق قراردادها»، فصلنامه پژوهشهای حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، ش ۲۷، ۱۳۹۸٫

 1. مقاله «تحلیل تطبیقی عقد فاسد و باطل در قوانین مدنی افغانستان و ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره ۴۵، ش ۳، ۱۳۹۴٫
 2. مقاله «تحولات حقوقی ناشی از ازدواج­های چندملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره ۴۵، ش ۴، ۱۳۹۴٫
 3. مقاله «تحولات جهانی تابعیت مضاعف»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تطبیقی تربیت مدرس، در شماره سوم سال ۱۳۹۸، در حال چاپ.
 4. مقاله «تحولات جهانی­شدن بر روی تابعیت»، فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه معاصر (شماره حقوق خصوصی)، منتشره در شماره ۲، بهار ۱۳۹۵٫
 5. مقاله «اساسی­سازی حقوق خصوصی با رویکرد به نظام حقوقی افغانستان»، فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه معاصر (شماره قانون اساسی)، منتشره در شماره ۷، بهار ۱۳۹۶٫
 6. مقاله «عبور از اساسی­سازی به حقوق بشری­شدن حقوق قراردادها»، فصلنامه علمی-تحقیقی اندیشه معاصر، شماره حقوق بشر، بهار ۱۳۹۷٫
 7. مقاله «تحلیل تطبیقی عقد فاسد در فقه و قانون مدنی افغانستان»، فصلنامه علمی-تحقیقی کتاب سینا (دانشگاه ابن­‌سینا)، شماره پنجم، ۱۳۹۷٫