اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


کدر علمی

اساتید و کدر علمی :

سیدغلام­‌حیدر حسنی: دکترای انجینیری مواد و متالورژی از دانشکده فنی دانشگاه تهران، رییس دانشکده انجینیری دانشگاه ابن سینا

حسین رضایی: ماستر آرشیتکت از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، آمر دیپارمنت آرشیتکت

مجتبی حلیمی: ماستر انجینری سیول از دانشگاه حکیم سبزواری، آمر دیپارتمنت سیول

حسن تمسکی: ماستر GIS از دانشگاه کرمان، آمر دیپارتمنت GIS

عطیه حیدری: ماستر آرشیتکت از دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر صدرالدین تاجیک: دکترای آرشیتکت از دانشگاه تهران، معاون شاروالی کابل

خدیجه جوادی: دکترای انجینیری محیط زیست از دانشگاه تربیت مدرس، مسئول بخش محیط زیست شرکت عمران هولدینگ گروپ

اسدالله موحدی: دانشجوی دکترای آرشیتکت دانشگاه تهران

طیبه نظریان: دانشجوی دکترای آرشیتکت دانشگاه تهران

معصومه جوادی: دانشجوی دکترای انجینری سیول

ابراهیم جعفری: ماستر زمین شناسی مهندسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران، رییس شرکت افغانایت

اسدالله خدادادی: ماستر فزیک از دانشگاه اصفهان، استاد مضامین فیزیک

علیرضا خدادادی: ماستر انجینیری سیویل از دانشگاه حکیم سبزواری، آمر استراکچر پروژه های آبدات تاریخی وزارت شهر سازی

مجید اسلمی: ماسترانجینیری سیویل از دانشگاه تربیت مدرس تهران

سید مهدی موسوی: ماستر انجینری سیول از دانشگاه تهران

علیرضا ابراهیمی: ماستر GIS از دانشگاه تهران

مصطفی بهروزنژاد: ماستر ریاضی از دانشگاه بین المللی قزوین ایران، استاد مضامین ریاضی