اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


ریاست دانشکده

نام و تخلص: محمد مهدی صالحی

مدارج تحصیلی:

لیسانس انجنیری سیول- استراکچر، دانشگاه صنعتی جندی شاپور (۱۳۸۶-۱۳۹۰)، دزفول، ایران

ماستری انجنیری و مدیریت ساختمانی، دانشگاه تهران (۱۳۹۴-۱۳۹۷)، تهران، ایران

سوابق کاری آموزشی:

تدریس در دانشگاه کاتب از ۱۳۹۸ تا کنون

تدریس در دانشگاه ابن سینا از ۱۳۹۸ تا کنون

موضوعات مورد علاقه برای تحقیق:

Construction Engineering, Project Management, Building Energy Efficiency, Building Information Modeling (BIM), Envelope, Insulation, Low and Zero Energy Buildings, Renewable Energy Technologies in Buildings, Value Engineering

مقالات و پایان نامه ها:

– Heravi, G., Salehi, M.M. and Rostami, M. (2020) “Identifying Cost-Optimal Options for A Typical Residential Nearly Zero Energy Building’s Design in Developing Countries”, Journal of Clean Technologies and Environmental Policy https://link.springer.com/article/10.1007/s10098-020-01962-4

– Heidari, A. and Salehi, M.M. (2021). “Assessment of the factors affecting the physical resilience of Bamiyan cultural heritage against climate change”, in CHNT – ICOMOS Editorial board. Proceedings of the 26th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies. Heidelberg: Propylaeum, Austria

– Salehi, M.M. and Heravi, G. (2018) “Investigating the Characteristics of Nearly Zero Energy Buildings to Utilize in Developing Countries”, ۱۱th International Congress on Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

– صالحی، م.م. (۱۳۹۷) «تدوین چارچوبی برای امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی احداث ساختمان های مسکونی نزدیک به صفر انرژی: مطالعه موردی کشور افغانستان»، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی عمران

– صالحی، م.م. (۱۳۹۰) «بهینه سازی طراحی شبکه های فاضلابرو به روش برنامه ریزی پویا»، دانشگاه صنعتی جندی شاپور

مشخصات تماس:

ایمیل: mmsalehi@avicenna.edu.af, mmsalehi2@gmail.com

نمبر تماس: (+۹۳) ۷۸۷۸۳۳۷۰۰

آدرس: افغانستان، کابل، کارته ۴، دانشگاه ابن سینا