اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


کدر علمی

استادان و کدر علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت

کدر علمی یکی از پایه‌های مهم هر رشته علمی است و تشکیل یک کدر علمی مجرب و متخصص باعث شکل‌گیری یک نظم آموزشی موثر و ماندگار می‌گردد. دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ابن‌سینا با توجه به اهمیت این موضوع توانسته است کدر علمی مجرب، متخصص و با مدارج بالای علمی را به‌وجود آورد. با همکاری علمی این استادان تحصیل دانش اقتصاد و مدیریت در دانشگاه ابن‌سینا تحصیلی پربار و موفقیت می‌باشد.

شماره نام و تخلص درجه تحصیلات آثار علمی
۱  

محمد امیر نوری

 

ماستری علوم اقتصادی

۱٫ پدیده‌شناسی فقر و توسعه (۴ج)

۲٫ موضوع‌شناسی ربا و جایگاه آن در اقتصاد معاصر

۳٫ خمس، چالش‌ها و راهکارها (کتاب برگزیده سال ۱۳۸۴ ایران)

۴٫ عوامل و پیامدهای اعتیاد در افغانستان

۵٫ مالیه عمومی و نظام مالیاتی افغانستان (زیرچاپ)

۶٫ تحقیق میدانی (ارزیابی کاربرد خدمات ملکی)

۲ دکتر محمد یحیی وقار دکترای مدیریت منابع بشری
۳ دکتر محمد توکلی دکترای اقتصاد کشاورزی
۴ دکتر حسین محمدی دکترای مدیریت بازرگانی
۵ دکتر محمد جواد حیدری دکترای توسعه
۶ استاد محمد توسلی ماستری اقتصاد مالی ۱٫ الگوی بانکداری اسلامی

۲٫ اقتصادافغانستان

۷ محمد آصف شفایی ماستر حسابداری