اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


کمیته کریکولم درسی رشته مدیریت بانکی و امور مالی

کریکولم درسی هذا توسط اعضای کمیته کریکولم دانشکده اقتصاد بعد از جلسات متعدد ترتیب و تدوین  گردیده و توسط معاونیت علمی-تدریسی تایید و تصویب شده است.

برای دریافت فایل کامل به لینک ذیل مراجعه نمایید.

کریکولم درسی رشته مدیریت بانکی و امور مالی