اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


ماموریت و چشم انداز

چشم انداز دانشکده اقتصاد و مدیریت

دانشکده اقتصاد و مدیریت تلاش می کند با ارائه آموزش بازار محور و انجام تحقیقات کار بردی در راستای تربیت افراد متخصص و مشارکت علمی درسوق دادن کشور افغانستان در توسعه و رفاه تاثیر گذار باشد

بیانیه ماموریت دانشکده اقتصاد و مدیریت

تبدیل شدن به قطب علمی علوم مدیریتی و اقتصادی در کشور و پیشتاز در توسعه و ترویج دانش مدیریتی و اقتصادی و تبدیل شدن به یکی از برترین دانشکده ها در کشور

اهداف استراتژیک دانشکده اقتصاد و مدیریت

– برگزاری دوره ماستری مدیریت و علوم اقتصادی

– ارتقای کادر علمی به سطح دکتری

– تطبیق معیارهای علمی دانشگاه های معتبر منطقه و جهان

– ارتقاء کیفیت و نوآوری در آموزش

 

چشم انداز دیپارتمنت اقتصاد تجارتی

دیپارتمنت اقتصاد تجارتی دانشگاه ابن سینا در صدد است به عنوان پیشرو ترین دیپارتمنت  در دانشگاه ابن سینا، جایگاه ممتاز در آموزش، پژوهش و تولید علم در سطح افغانستان داشته باشد و در شکل­­ دهی آینده افغانستان به سمت توسعه و رفاه اقتصادی تأثیر­گذار باشد.

بیانیه مأموریت دیپارتمنت اقتصاد تجارتی

مأموریت اصلی دیپارتمنت اقتصاد تجارتی دانشگاه ابن سینا، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در سطح ملی است و اولویت فعالیت­ هایش متمرکز در قلمرو اقتصاد تجارتی در سطح لیسانس و ماستری می ­باشد.

اهداف استراتژیک دیپارتمنت اقتصاد تجارتی

– بهبود مداوم کیفیت آموزش در دیپارتمنت اقتصاد تجارتی

– ارتقای جایگاه درون سازمانی و ملی دیپارتمنت اقتصاد تجارتی

– توسعه و توانمند ­سازی اعضای کدر علمی دیپارتمنت اقتصاد تجارتی

– گسترش رشته ­های جدید و ساماندهی (حذف، اصلاح و ترکیب) رشته­ های موجود

 

چشم انداز دیپارتمنت مدیریت بانکی و امور مالی

دیپارتمنت مدیریت بانکی و امور مالی دانشگاه ابن سینا در صدد است به عنوان پیشرو ترین دیپارتمنت  در دانشگاه ابن سینا، جایگاه ممتاز در آموزش، پژوهش و تولید علم در سطح افغانستان داشته باشد و در شکل­­ دهی آینده افغانستان به سمت مدیریت و رهبری تأثیر­گذار باشد.

بیانیه مأموریت دیپارتمنت مدیریت بانکی و امور مالی

مأموریت اصلی دیپارتمنت مدیریت بانکی و امور مالی، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در سطح ملی است و اولویت فعالیت­هایش متمرکز در قلمرو مدیریت بانکی و امور مالی در سطح لیسانس و ماستری می­ باشد.

اهداف استراتژیک دیپارتمنت مدیریت بانکی و امور مالی

– بهبود مداوم کیفیت آموزش در دو بعد نظری و عملی در مدیریت بانکی و امور مالی

– افزایش تعداد و کیفیت منابع علمی و تحقیقی در زمینه مدیریت و رهبری

– ارتقای جایگاه و تقویت روابط ملی و منطقه ای دیپارتمنت مدیریت بانکی و امور مالی

– پژوهش محور شدن فعالیت های آموزشی مدیریت و رهبری و کاربردی ساختن آن در راستای تحقق رسالت اجتماعی