اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


کتاب سینا | شماره چهارم

سالیان درازی است که افغانستان از عرصه‌ی تحقیق جهانی به دور مانده است.  در کشور ما به دلیل جنگ‌های متمادی، مهاجرت استادان و محققان تضعیف علمی دانشگاه‌ها از تحقیق و پژوهش کم‌تر خبری به گوش می‌رسد.

به منظور جبران این خلاء  و تشویق استادان و محققان  کشور به تولید علم و آثار  پژوهشی، دانشگاه ابن سینا بر آن شده است تا فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی کتاب سینا را منتشر کند.

ابن سینا به عنوان اولین دانشگاه غیر انتفاعی افغانستان همان طور که سرمایه‌اش استادان و محققان آن است. به دنبال رشد ونمو دانشجویان  و به  فعالیت درآوردن ظرفیت‌های  علمی استادان خویش ودیگر استادان داخلی وخارجی بوده و در پی آن است که از این راه خدمات عملی پژوهشگران را در دسترس دانشجویان و افراد اهل کاوش و تحقیق قرار دهد.

هرچند اولویت اول این فصلنامه، چاپ و انتشار آثار علمی استادان این دانشگاه است، اما خود را بدان محدود نمی‌سازد و از مقاله‌های استادان خارج از این دانشگاه نیز به گرمی استقبال می‌کند.

فهرست مطالب

– اسلام گرایی و دموکراسی در کشورهای مسلمان;

– احزاب اسلامی و دموکراسی، بازگشت به نقطه آغاز;

– نگاه به شمال;

– تجدید حیات اقتدار گرایی: خودکامه گان مضطرب عربستان سعودی;

– چرا دروازه جهان عرب به رخ دموکراسی باز نشده اس;

– گذار در تونس و رواداری دوسویه;

– حقوق متضرران جرم در افغانستان و اسناد بین المللی;

– پس از بهار عربی، سازش اسلام گرایان در تونس.