اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


کتاب سینا | شماره پنجم

فهرست موضوعات

– تأملی در بنیانهای نظری «سعادت» در فلسفه سیاسی فارابی (عبدالقیوم ترابی)

درس های دموکراسی هند برای افغانستان (مظفر خاوری)

نقش پاکستان در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی در گسترش تروریسم در افغانستان (محمدتقی موسوی)

نقد و بررسی کد جزای افغانستان (غلام حیدر علامه)

کد جزا؛ گامی مؤثر در ر استای سیاست جنایی تقنینی منسجم، هماهنگ و کارآمد (احمدرضا صادقی)

نقد کد جزای افغانستان (عبدالوهاب کریمی)

مبانی جرمانگاری؛ اندر باب آزادی و سودگروی (جان استوارت میل ترجمه و مقدمه از: محمدامین احمدی)

تحلیل تطبیقی عقد فاسد در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان (عبدالواحد افضلی)

مسئولیت ویژه مهندس و مقاوله کننده سازه ثابت (عبدالحسین رسولی)

محصولات اصلاح شده ژنتیکی (تراریخته) از منظر حقوق مصرف کننده (علی محمد میرزایی)

اثرگذاری حفظ حقوق اقلیتهای مذهبی بر تأمین صلح و امنیت منطقه ای (محمد سجادی)