اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


کتاب سینا | شماره سوم

واقعیت آن است که تحقیق و پژوهش  کار اسانی نیست ابر و باد و مه و خورشید فلک همه باید دست به دست هم بدهند تا یک مقاله‌ی پژوهشی به چاپ برسد، در ابتدا باید یک استاد تخصص در  یک رشته باشد تا بتواند مقاله‌ ای مسلکی بنویسد که از خصوصیات یک پژوهش استندرد برخوردار باشد، در قدم دوم استاد یادشده باید از یک سو وقت و  حوصله‌ی کافی داشته باشد تا ماه‌ها منابع را مطالعه کند تا اثر علمی بیافریند و از سوی دیگر روحیه پژوهشی داشته باشد تا مدت‌ها  روی یک بیافریند و از سوی دیگر روحیه‌ی پژوهشی داشته باشد تا مدت‌ها روی یک نوشته‌ی تحقیقی کار کند تا آن رابه سرانجام برساند به ویژه در جامعه یی که هیچ گونه حمایت و تشویقی از این گونه کارها نمی‌شود اندک انگیزه‌یی هم اگر برای این کار باشد از بین می‌رود.

و سرنجام مقررات سخت گیرانه‌ی  مجله‌های پژوهشی در پذیرش مقاله‌ها مانند گذر مقاله‌ها از مرحله‌ی داوری و لزوم تایید سه داور برای هر اثر نیز کار را مشکل‌تر می‌کند و این تاخیر را مضاعف می‌کند.

اما بشارت این است که کتاب سینا در شماره‌های بعد به برکت آمدن مدیر مسوول جدید امد است که منظم تر و به موقع منتشر شود.

دراین مشاره که ویژه‌ی اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی است مقاله ها در سه دسته جا داده شده اند.

– اقتصاد و مدیریت

– ژورنالیزم

– جامعه شناسی

در این جا بر خود لازم می‌دانم که از داوران این شماره، به ویژه افراد زیر  به ترتیب مقاله‌های  چاپ شده محمد یحیی وقار، محمد امیر نوری، محمد توسلی غرجستانی، عبدالله شفایی،  دکتر علی محمد میرزایی، دکتر هاشم عصمت اللهی، امان الله فصیحی، محمد جواد سلطانی، و دکتر محمد امین احمدی تشکر و قدردانی کنم.

فهرست مطالب

– طراحی مدل ارتقای عمل کرد صادراتی برای صادر کننده گان افغانستان از طریق  (یحیی اخلاقی)

– بررسی عوامل موثر بر عرضه‌ی صادرات محصلولات باغی افغانستان(۲۰۰۷- ۱۹۷۶) (محمد توکلی، عبدالکریم اسماعیلی)

– تحلیل اقتصادی نظام حقوقی افغانستان (محمد اخلاقی)

– بازتاب اخبار افغانستان در مطبوعات ایران (دکتر علی‌یاور اکبری)

– بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی برکودکان (حسین علی علی‌زاده)

– بررسی عوامل اجتماعی موثر و اعتیاد جوانان شهر کابل به مواد مخدر (محمد نبی احمدی)