اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


کتاب سینا | شماره اول

سالیان درازی است که افغانستان از عرصه‌ی تحقیق جهانی به دور مانده است.  در کشور ما به دلیل جنگ‌های متمادی، مهاجرت استادان و محققان تضعیف علمی دانشگاه‌ها از تحقیق و پژوهش کم‌تر خبری به گوش می‌رسد.

به منظور جبران این خلاء  و تشویق استادان و محققان  کشور به تولید علم و آثار  پژوهشی، دانشگاه ابن سینا بر آن شده است تا فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی کتاب سینا را منتشر کند.

ابن سینا به عنوان اولین دانشگاه غیر انتفاعی افغانستان همان طور که سرمایه‌اش استادان و محققان آن است. به دنبال رشد ونمو دانشجویان  و به  فعالیت درآوردن ظرفیت‌های  علمی استادان خویش ودیگر استادان داخلی وخارجی بوده و در پی آن است که از این راه خدمات عملی پژوهشگران را در دسترس دانشجویان و افراد اهل کاوش و تحقیق قرار دهد.

هرچند اولویت اول این فصلنامه، چاپ و انتشار آثار علمی استادان این دانشگاه است، اما خود را بدان محدود نمی‌سازد و از مقاله‌های استادان خارج از این دانشگاه نیز به گرمی استقبال می‌کند.

کتاب سینا امیدوار است از این طریق به اهداف ذیل نایل آید:

– طرح و بسط مباحث آکادمیک و تولید منابع علمی

– ارایه‌ی راهکارهای لازم برای سوال‌های اساسی جامعه در پرتو نتایج پژوهش

– ارتقای سطح تحقیق و پژوهش در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی افغانستان

– فراهم کردن بستری برای چاپ و نشر تحقیقات علمی استادان دیگر افغانستان

– سهم گیری و مشارکت محققان و استادان در عرصه‌ی تحقیقات بین‌الملل

فهرست موضوعات

– جایگاه انتخابات در نظام سیاسی افغانستان (سرور دانش)

– قانون اساسی افغانستان و اصول محاکمه عادلانه (غلام حیدر علامه)

– بررسی تطبیقی حکم معامله سوء استفاده از اضطرار (علی محمد میرزایی)

– بررسی نظریه های جرم شناختی در زمینه مواد مخدر: از نظم نامه ۱۳۰۲ تا قانون ۱۳۸۹ افغانستان (احمد رضا صادقی)

– درآمدی بر تعیین اقامت گاه در حقوق افغانستان (عبدالحسین رسولی)

– مسولیت جزایی فرمانده به دلیل انجام ندادن وظیفه فرماندهی (عبدالوهاب کریمی)

– موانع تحکیم دموکراسی در افغانستان (محمد جواد صالحی)

– اثرگذاری تحولات سیاسی مصر بر ژئوپلیتیک جدید خاور میانه (سردار محمد رحیمی)

– جنسیت در روابط بین الملل (زکیه میرزایی)

– مهندسی دموکراتیک در جوامع چند قومی (محمد مهدی مطهری)

– تحلیل ماهیت اندیشه سیاسی مزدک (یار محمد باقری)