اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


کتاب سینا

کتاب سینا یک مجله پژوهشی است که از سوی دانشگاه ابن‌سینا  درکابل به نشر می‌رسد. این مجله پژوهشی ثبت و راجستر وزارت تحصیلات عالی افغانستان بودکه که جواز رسمی خودرا در سال۱۳۹۴ از این وزارت بدست آورد. این مجله پژوهشی به مدیر مسؤلی دکتر محمد صادق دهقان و سردبیری مظفرخاوری و دکتر عبدالوهاب کریمی و شورای نویسندگان به پیش برده می‌شود.

کتاب سینا پنجمین شماره خودرا به علوم حقوقی و سیاسی اختصاص داده‌است. شماره ششم آن ویژه علوم اجتماعی و شماره هفتم آن تحت عنوان ساینس وتکنالوژی، در آینده نزدیک از چاپ می‌برآید و در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت. مطابق تصمیم اتخاذ شده در پژوهشگاه ابن سینا در شماره­های بعدی کتاب سینا در سه حوزه کلان، حقوق و علوم سیاسی، علوم اجتماعی، ساینس و تکنالوژی، هر کدام تحت نظر هیئت علمی جداگانه و مجوزنامه مستقل از طرف وزارت تحصیلات عالی منتشر می­گردد. 

فهرست فصل‌نامه‌های منتشر‌شده از سوی پژوهشگاه ابن سینا

ردیف نام فصل‌نامه موضوع سال شماره زمان مدیرمسئول سردبیر شورای نویسندگان
۱ کتاب سینا علوم حقوقی و سیاسی ۱۳۹۰ ۱ بهار غلام‌حیدر علامه محمدحسین محمدی محمدامین احمدی

ذاکرحسین ارشاد

عبدالله شفایی

علی‌رضا روحانی

محمدجواد صالحی

محمدامیر نوری

محمدجواد سلطانی

اسحاق علوی

۲ کتاب سینا علوم اجتماعی و اقتصادی ۱۳۹۲ ۲ خزان غلام‌حیدر علامه غلام‌حیدر علامه محمدامین احمدی

ذاکرحسین ارشاد

عبدالله شفایی

علی‌رضا روحانی

محمدجواد صالحی

محمدامیر نوری

محمدجواد سلطانی

اسحاق علوی

۳ کتاب سینا علوم حقوقی و سیاسی

۱۳۹۳

۳

زمستان

ذاکرحسین ارشاد

مظفر خاوری محمدامین احمدی

عبدالله شفایی

غلام‌حیدر علامه

امان‌الله شفایی

محمدمهدی مطهری

عبدالوهاب کریمی

زهرا لطفی

علی‌محمد میرزایی

سردارمحمد رحیمی

۴ کتاب سینا علوم حقوقی و سیاسی

 

 

۱۳۹۵ ۴ بهار

ذاکرحسین ارشاد

مظفر خاوری محمدامین احمدی

عبدالله شفایی

علی‌یاور اکبری

غلام‌حیدر علامه

 خدیجه جوادی

زهرا لطفی

فرزانه احمدی

علی‌محمد میرزایی

سردارمحمد رحیمی

۵ کتاب سینا علوم حقوقی و سیاسی ۱۳۹۷ ۵ بهار صادق دهقان مظفر خاوری و عبدالوهاب کریمی  ذاکرحسین ارشاد

 محمدامین احمدی

 عبدالله شفایی

 محمد شفق خواتی

عبدالحسین رسولی

 غلام‌حیدر علامه

 حمید غلامی

 علی‌محمد میرزایی

۶ کتاب سینا علوم اجتماعی و اقتصادی ۱۳۹۷ ۶ خزان صادق دهقان علی‌یاور اکبری محمدامین احمدی

هادی اکبری

علی امیری

محمدجواد سلطانی

خدیجه مرادی

محمدامیر نوری

محمدیحیی وقار

۷ کتاب سینا علوم و فنون ۱۳۹۷ ۷

زمستان

صادق دهقان اسدالله خدادادی علی‌رضا ابراهیمی

غلام‌حیدر حسنی

حسین رضایی

سلیم ساعی

جاویدحسین فضایلی

 داوود میرزایی