اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


مجله های علمی

کتاب سینا

کتاب سینا یک مجله پژوهشی است که از سوی دانشگاه ابن‌سینا  درکابل به نشر می‌رسد. این مجله پژوهشی ثبت و راجستر وزارت تحصیلات عالی افغانستان بودکه که جواز رسمی خودرا در سال۱۳۹۴ از این وزارت بدست آورد. این مجله پژوهشی به مدیر مسؤلی دکتر محمد صادق دهقان و سردبیری مظفرخاوری و دکتر عبدالوهاب کریمی و شورای نویسندگان به پیش برده می‌شود.

علوم و فنون

علوم و فنون: مجله علمی دانشگاه ابن سینا در حوزه ساینس، تکنالوژی و فن آوری است، که نخستین شماره آن تحت عنوان کتاب سینا ویژه علوم و فنون نشر شده است. معاونت تحقیقات این مجله را بصورت مستقل در هر ماه با کدر علمی جداگانه با کسب مجوز از وزارت تحصیلات تحت عنوان علوم و فنون در حوزه ساینس و تکنالوژی بصورت منظم منتشر می کند.