اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


ریاست انتشارات

کتاب کهن ترین میراث بشر است. برای بشر از پست و استخوان حیوانات تا پایپروس مصری و کاغذ چینی همه ابزار ثبت بوده است و این افتخار کمی نیست. ما امروز بر خوان معرفت بشری نشسته ایم و تا جایی که هاضمه خرد ما اجازه می دهد، از آن استفاده می کنیم و باید اذعان کنیم که این نعمتیاست بزرگ و بی بدیل.
حیات معرفت اما به داد و ستد مستمر و توضیح و تفسیر سر از نو و ارایه آن در بسته بندی ها و قالب های جدید است. معرفت یک بار برای همیشه تولید نمیشود و خرمن دانایی پیشنیان به گونه ای که بتوان از آن همواره استفاده کرد، در اختیار ما نیست. جدال و درگیری با این معرفت و عرضه آن در قالب مکتوبات نو، هم حیات و بقای معرفت را تضمین می کند و هم خوش های برخرمن دانایی می افزاید. فلسفه وجودی هر نهاد دانشگاهی تولید معرفت نو و غربال کردن خرمن دانایی پیشنیان است. این امر هر نهاد دانشگاهی را ناگزیر می سازد که به کار طبع و نشر به خصوص با توجه به ضرورت چاپ ونشر کتاب در داخل کشور اعتنا و توجه خاص داشته باشد. دانشگاه ابن سینا با چنین درکی از اهمیت کتاب و اثر مکتوب در حیات علمی جامعه، تأسیس یک نهاد انتشاراتی در چارچوب پژوهشگاه دانشگاه را به مثابه یک اولویت مهم در دستور کار قرار داده است. تأسیس یک نهاد انتشاراتی مبتنی بر نیازهای جامعه علمی و دانشگاهی و نیاز ها وتقاضاهی روز افزون اقشار تحصیل کرده، به خصوص دانشجویان و محصلان دانشگاه ها اعم از خصوصی ودولتی، یک ضرورت اساسی است.

در راستای رفع این نیازمندی ها، انتشارت ابن سینا، در چارچوب ریاست پژوهشگاه دانشگاه تشکیل گردیده است. در ذیل به کار نامه و اهداف این واحد به اجمال اشاره می شود:

کارنامه وتاریخچه:
دانشگاه ابن سینا از همان آغاز به فراهم کردن زمینه که بتوان آثار علمی دانشمندان و استادان دانشگاه های داخلی را طبع و نشر کرد، عنایت و توجه خاص داشت. اما معاذیر و موانع مختلف دست به دست هم داده این مهم را به تعویق می انداختند. با تمام این دشواری ها و کمبودی ها، دانشگاه ابن سینا طبع و نشر را به صورت جدی در دستورکار قرارداد.

اهداف:
نشر دانش، ارتقاء ظرفیت صنعت نشر کشور، تشویق مؤلفان و نویسندگان و در دسترس قرار دادن
آثار تولید شده، اهداف عمومی واحد انتشارات را تشکیل می دهد؛ اما به طور خاص این انتشارات اهداف ذیل را تعقیب می کند:
– چاپ و نشر آثار علمی استادان و هیئت علمی دانشگاه ابن سینا
– چاپ و نشر آثار علمی اساتید و شخصیتهای علمی دیگر دانشگاه ها
– چاپ و نشر آثاری که نیازهای دانشجویان را بر طرف کند
– حمایت و تشویق استادان مؤلف و هر پدید آورنده اثر مکتوب
از زمان تأسیس تا کنون انتشارات ابن سینا توانسته است که هفده عنوان کتاب را در شمارگان ۲۲۰۰۰ جلد چاپ و نشر کند. بخشی از این آثار با همکاری و حمایت های مالی بنیاد مهرگان عمران صورت گرفته است. انتشارات ابن سینا در کنار نشر آثار و کتاب های مورد نیاز جامعه علمی کشور، از نشر میراث مکتوب نیز غافل نبوده است. چاپ و نشر کتاب تحفه الحبیب، نوشته ملافیض محمد کاتب و عرفان جامی، نوشته علامه محمد اسماعیل مبلغ از آن جمله است. لازم به یادآوری است که مجموعه آثار مرحوم مبلغ در چند جلد توسط انتشارات ابن سینا، آماده چاپ و نشر است.