اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


دیدگاه، ماموریت و اهداف

دیدگاه، ماموریت و اهداف

معاونت اداری و مالی

دیدگاه

در نظر داریم  به عنوان بهترین و موثرترین پشتیبان فعالیت های موجود و در راستای تحقق اهداف تعیین شده دانشگاه، در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی قدم برداشته تا این مجموعه آموزشی را در جهت تربیت دانش آموختگانی که بتوانند در حل مشکلات و مسایل علمی، فرهنگی و اجتماعی  جامعه و ایجاد تغییر با روش های نوین در این زمینه تاثیرگذار باشند، یار و همراه باشیم.

مأموریت

برآن هستیم که با بهره گیری از توانائیها وظرفیت های موجود و در راستای اهداف دانشگاه بیش از گذشته در انجام وظایف و مسئولیت های خود کوشا و پاسخگو باشیم.

اهداف

توسعه زیر ساخت های عدالت آموزشی

زمینه سازی توسعه عدالت سازمانی

کمک به توسعه زیر ساخت های پژوهشی

توسعه امکانات و تجهیزات آموزشی به روز