اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


معاونت اداری و مالی

نام و تخلص: محمد هادی اکبری

میزان تحصیلات: ماستری (مدیریت دولتی)

سال تولد: ۱۳۵۳

ایمیل: hadi-akbari@avicenna.edu.af

سوابق کاری:

– استاد در دانشگاه، اشراق و خواجه عبدالله انصاری در هرات و دانشگاه غرجستان، گوهر شاد، رابعه بلخی و ابن سینا در کابل

– رئیس دانشکده اقتصاد در دانشگاه خواجه عبدالله انصاری – هرات و دانشگاه ابن سینا – کابل

–  معاون اداری و مالی دانشگاه ابن سینا – کابل

معاونت اداری- مالی مجری سیاست‌های اداری و مالی دانشگاه است که نظارت بر امور مالی، اداری و منابع بشری را بر عهده دارد. تشکیل معاونت اداری و مالی با تأسیس دانشگاه ابن‌سینا در سال ۱۳۸۹ خورشیدی همزمان است.

فرایند انتخاب معاون اداری و مالی مطابق اساسنامه دانشگاه به عهده کمیته خاصی است که به دستور مقام محترم ریاست دانشگاه تشکیل می ­شود.

چارت تشکیلاتی

معاونت اداری- مالی دانشگاه ابن‌سینا در چارت تشکیلات خود دارای پنج مدیریت جداگانه شامل مدیریت منابع بشری، مدیریت محاسبه، مدیریت روابط عمومی، مدیریت آی تی و مدیریت خدمات می‌باشد که همه زیر نظر معاون اداری و مالی فعالیت می­ کنند.

شرح وظایف معاون اداری و مالی

– دادن مشوره های لازم به رییس دانشگاه در بخش های اداری و مالی؛

– اجرائات لازم در مورد تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد کارکنان غیر آکادمیک مطابق به این اساس نامه و لوایح دانشگاه

– اجرائات ضروری در زمینه های مالی، حسابی، خریدها، قید و جمع اجناس و دیگر امور اداری؛

– تأمین ترانسپورت مناسب برای دانشگاه؛

– حفظ و مراقبت از ساختمان ها، ساحه سبز و دیگر بخش های دانشگاه/ پوهنتون؛

– تهیه مسوّده بودجه عادی و انکشافی سالانه دانشگاه/ پوهنتون؛

– حفظ پاکی و صفایی ساختمان ها و تأمین شرایط مناسب صحی در محیط دانشگاه/ پوهنتون؛

– رهبری واحدهای اداری مربوط؛

– دیگر وظایفی که طبق ایجابات خاص وظیفوی به طور قانونی به معاون اداری و مالی تعلق می گیرد.