اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


ریاست تضمین کیفیت

دانشگاه ابن سینا با درنظر داشت بند سوم و چهارم قانون مؤسسات تحصیلات عالی، به‎ منظور انکشاف و ارتقای کیفی و اعتباردهی امور اکادمیک، تطبیق شاخص‎های کیفی و اعتباردهی به‎طور دوام‎دار کمیتۀ تضمین کیفیت را ایجاد نمود.

اهتمام به کیفیت امور آموزشی یکی از رسالت‌های مهم دانشگاه ابن سینا است. کمیته تضمین کیفیت دانشگاه ابن سینا مسؤل ارتقاء کیفیت آموزش در این دانشگاه میباشد. امور مهمی که کمیته  تضمین کیفیت دانشگاه انجام می دهد شامل جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت مراقبت و ارزیابی وضعیت آموزشی دانشگاه ، برنامه‎ریزی و نظارت جهت بهبود آن می­باشد.      

این کمیته فعالیت‌های خود را از سال (۱۳۹۰) آغاز نموده و مسئولیت آن  به ترتیب با آقایان دکتر علی یاور اکبری  دکتر و  محمد یحیی و قار بوده است.  مسئولیت فعلی کمیته تضمین کیفیت از سال ۱۳۹۷ با دکتر محمد جواد حیدری می­باشد.

دانشگاه ابن سینا در سال ۱۳۹۷ موفقانه مرحله دوم پروسه تضمین کیفیت را سپری نموده و آمادگی برای گذراندن مرحله سوم این پروسه را دارد.