اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


ریاست ارتقای ظرفیت و تضمین کیفیت

ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها همانطور که از دغدغه‌های اصلی وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد، برای دانشگاه ابن سینا نیز به عنوان یک امر مهم و سرنوشت ساز و تأثیرگذار بر سرنوشت دانشگاه تلقی می‌گردد؛ زیرا کیفیت دانشگاه مهم‌ترین مقوله‌ای است که کمک می‌کند مأموریت و رسالت آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه و در نتیجه تأثیرگذاری آن بر پیشرفت و ترقی کشور و جامعه تسهیل گردیده و باعث ایجاد ارزش در جامعه و کشور گردد. دانشگاه ابن سینا معقتد است که توجه همه جانبه به کیفیت دوره‌های آموزشی، کمیت و کیفیت تحقیقات، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان در زمینه اعضای هیئت علمی، فضای آموزشی، تولید آثار تحقیقاتی، ارتقای دانش و مهارت دانشجویان و … در صورتی میسر است که اولا اطلاعات لازم از طریق به‌روز کردن لوایح و مقررات تدوین و فراهم گردد. ثانیا نظام برنامه‌ریزی و ارزیابی در داخل دانشگاه نهادینه گردد. ثالثا دست‌آوردها و کارهای انجام شده به عنوان مزیت دانشگاه سندسازی و به نهادهای نظارتی مانند وزارت تحصیلات عالی ارائه گردد.

تلاش‌ها در زمینه‌ تولید اطلاعات، گردش کار و فرایند اداری، نظام برنامه‌ریزی و ارزیابی، و مستندسازی فعالیت‌ها در هماهنگی بین‌ واحدهای مختلف سازمانی است. به همین منظوردانشگاه ابن سینا از ابتکار وزارت تحصیلات عالی افغانستان مبنی بر ایجاد یک واحد سازمانی تحت عنوان «کمیته ارزیابی و تضمین کیفیت» استقبال نمود است و اقدام به ایجاد کمیته تضمین کیفیت به عنوان نهاد هماهنگ کننده بین واحدهای سازمانی کرده است.

کمیته تضمین کیفیت که در زیر مجموعه شورای علمی، ریاست پوهنتون و زیر نظر معاونت علمی فعالیت دارد، علاوه بر ارزیابی آموزشی، تحقیقاتی، امور اداری، و عرضه خدمات مورد نیاز جامعه ـ که از رسالت‌های اصلی آن می‌باشد ـ در جهت استاندارد سازی، تسهیل و تکمیل گزارش ارزیابی خودی، و مستند سازی موفقیت‌ها و دست‌آوردها فعالیت دارد. این کمیته متشکل از معاون علمی ـ تدریسی،‌ معاون اداری ـ مالی، و رؤسای دانشکده‌ها می‌باشد،  مسئولیت هماهنگی همه بخش‌های علمی و آکادمیک و اداری را بر عهده دارد و در ارتباط و هماهنگ با همه بخش‌های علمی و اداری فعالیت می‌کند.