اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


هیئت امنا

موفقیت یک اداره به شفافیت و مؤثریت آن بستگی دارد. ایجاد ساختار اداری مناسب و مفید تنها بر پایه اصول اداری و دانش تشکیلاتی ممکن است. ایجاد سازو کارهای مناسب نظارت و کنترل، رویه اداری و شفافیت در اجرائات و افزایش بازدهی و راندمان کار و چشم‌انداز باثبات و مطمئن ویژگی‌های یک اداره خوب را تشکیل میدهد. نهاد هیئت امنا یکی از عناصر و ارکان اداره مدرن است که نقش مؤثر آن، در بهبود وضعیت اداری، روز به روز رو به افزایش است.
فلسفه هیئت امنا به طور خاص به دو چیز باز می‌گردد: یکی مشارکت و دیگری شفافیت. اعضای هیئت امنا که معمولا جزء افراد با حیثیت اجتماعی و به اصطلاح (پرستیجیز گروپ) می‌باشند، در مؤسسات غیرانتفاعی و با مالکیت عمومی می‌تواند نقش مؤثری را در مشارکت عمومی و جلب حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد. از سوی دیگر، نظارت قانونی نهاد معتبر و بی‌طرفی مانند «هیئت امنا» بی‌تردید باعث مؤثریت و شفافیت اداری و تسهیل امور و گردش آسان چرخ اداری می‌شود. دانشگاه ابن‌سینا به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی افتخار دارد که با تطبیق سیستم هیئت امنا، مشارکت همگانی را در دانشگاه شالوده‌گذاری کرده است.
ماده سیزدهم « اساسنامه دانشگاه ابن‌سینا» هیئت امنای دانشگاه را این گونه معرفی می‌کند: «هیئت امنا، بالاترین مرجع رهبری کننده و تصمیم گیرنده در امور کلان مربوط به دانشگاه می‌باشد. هیئت امنا دارای ۱۵ عضو به ترتیب ذیل است:
۱)‌شش نفر استاد برحال یا متقاعد مؤسسات تحصیلات عالی به مدت چهار سال به انتخاب اعضای شورای علمی؛ ۲)دو نفر از هیئت مؤسسان به انتخاب هیئت مؤسسان به مدت چهار سال؛ ۳) هفت نفر از میان شخصیت‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به انتخاب هیئت مؤسسان برای مدت سه سال». نیز در بند ۴ تا ۷ فقره همین ماده مقرر شده است که در اولین اجلاس هیئت امنا، رئیس هیئت امنا به مدت سه سال، منشی هیئت امنا به مدت چهار سال انتخاب می‌شود و رییس دانشگاه به عنوان عضو ناظر به نمایندگی از شورای علمی در جلسات هیئت امنا شرکت می‌کند.
دانشگاه ابن‌سینا، خوشحال است که پس از چهار سال فعالیت موفقانه علمی، کسب رتبه بهترین‌ها در میان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سطح کشور، تأسیس و راه‌اندازی دوره ماستری و افزایش تعداد رشته‌های تحصیلی تعداد فاکولته‌ها از چهار فاکولته به شش فاکولته و راه‌اندازی مرکز تحقیقات و انتشارات، در اجرای ماده سیزدهم اساسنامه خود، « هیئت امنا»ی دانشگاه را نیز تشکیل و معرفی کرده است.
قرار ماده سیزدهم اساسنامه، هیئت امنا در سه دسته و از سوی دو مرجع ( هیئت مؤسسان و شورای علمی) انتخاب میشود. در جمله شخصیت‌های علمی و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که توسط هیئت مؤسسان انتخاب شده است، ذوات معظم ذیل عضویت دارد:

۱

آقای استاد سرور دانش( وزیر سابق عدلیه و تحصیلات عالی، رییس سابق بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری و معاون دوم ریاست جمهوری جمهوری اسلام افغانستان)

۲

محمد یونس قانونی (شخصیت سیاسی و فرهنگی)

۳

استاد حمیدالله فاروقی (شخصیت علمی و رئیس پوهنتون کابل)

۴

خانم داکتر سیما سمر (رییس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزیر دولت در امور حقوق بشر، فعال سیاسی و امور خیریه)

۵

دکتر عنایت الله قاسمی (شخصیت علمی- فرهنگی و عضو رهبری)

۶

شریف الله ابراهیمی (معاون اداری- مالی بانک اسلامی)

۷

دکتر عبدالله شفایی (شخصیت علمی، عضو کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و عضو هیئت علمی دانشگاه ابن سینا)

۸

دکتر غلام حیدر علامه (شخصیت علمی، معاون اداره عالی لوی سارنوالی و عضو هیئت علمی دانشگاه ابن سینا)

۹

دکتر محمد صادق دهقان (شخصیت علمی و عضو هیئت علمی دانشگاه ابن سینا)

۱۰

خانم معصومه عرفانی (شخصیت علمی و عضو هیئت علمی دانشگاه ابن سینا)

۱۱

انجنیر حسین رضایی (شخصیت علمی و عضو هیئت علمی دانشگاه ابن سینا)

 

دو نفر عضو هیئت مؤسسان به عنوان نماینده هیئت مؤسسان در هیئت امنا، آقایان ذیل می‌باشند:

۱

آقای دکتر عبدالله شفایی (عضو کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و نماینده هیئت موسسان دانشگاه ابن سینا)

۲

آقای دکتر علامه(معاون اداره عالی لوی سارنوالی و نماینده‌ هیئت مؤسسان دانشگاه ابن سینا)

به موجب دومین اجلاس رسمی هیئت امنای دانشگاه ابن‌سینا(۲۷/۴/۱۳۹۸) آقای استاد سرور دانش به مدت سه سال به عنوان رییس و آقای دکتر عبدالله شفایی به مدت چهار سال به عنوان منشی، از سوی هیئت امنا به اتفاق آرا تصویب و مقرر شده‌اند.
همچنین به موجب پیشنهاد هیئت مؤسسان، هیئت امنا، آقای دکتر محمد امین احمدی را برای مدت سه سال به ریاست دانشگاه ابن‌سینا به اتفاق آرا مقرر و مورد تأیید قرار داد.
هیئت امنا بعد از این، طبق مقتضیات دانشگاه تشکیل جلسه داده و مطابق ماده چهاردهم اساسنامه، وظایف و صلاحیت‌های خود را انجام می‌دهد. طبق بندهای مختلف این ماده، تصویب و تأیید لوایح اداری و آموزشی، ارزیابی، تأیید و تصویب پلان‌های انکشافی، منظوری بودجه سالانه، نظارت بر ایجاد و رعایت یک میکانیزم شفاف و مؤثر مالی و حسابی، تأیید تغییرات در ساختار تشکیلاتی و جلب و جذب حمایت‌ها و امکانات مالی، اهم وظایف و صلاحیت‌های هیئت امنا را تشکیل می‌دهد.