اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


ریاست دانشگاه

مظفر خاوری فرزند علی خان متولد ۱۳۵۹ در ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان است. وی از جمله موسسان دانشگاه ابن‌سینا است که در سال ۱۳۸۹ به همراه جمع دیگری از دانشگاهیان کشور اقدام به تاسیس دانشگاه ابن‌سینا به عنوان نخستین دانشگاه غیرانتفاعی کشور نمود. وی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۸۹ریاست دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ابن‌سینا را بر عهده داشته‎اند. سپس در سال ۱۳۹۹ریاست تضمین کیفیت دانشگاه را بر عهده داشتند. در سال ۱۴۰۰ ایشان به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه ایفای وظیفه نموده است. درحال حاضر نامبرده ریاست دانشگاه ابن سینا را بر عهده دارند.

در کنار تدریس و مسئولیت‎های اجرایی از ایشان مقالات متعددی در مجلات معتبر داخلی و خارجی به در عرصه سیاست خارجی و امنیت به چاپ رسیده است که از جمله  می‌توان به دو مقاله “نگاه به شمال” و “امکان پذیری سیات خارجی افغانستان” در کتاب سینا اشاره نمود که به بررسی سیاست خارجی افغانستان در دوران پس از کنفراس بن پرداخته است. ایشان بیش از سه سال سردبیر کتاب سینا، مجله علمی و پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ابن‌سینا را بر عهده داشته اند.

ایمیل: m-khavari@avicenna.edu.af