اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


کمک های هموطنان عزیز مقیم آسترالیا

هموطنان مقیم آسترالیا قبلا نیز برای اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا کمک کرده بودند، اما میزان این کمک ها بعد از سفر دکتر محمد امین احمدی به شهر های مختلف آسترالیا افزایش قابل توجه یافته است، که مقدار از آن ها وصول شده است که درین گزارش مبلغ آن ذکر میشود و مقدار دیگر در حال وصول است که بعدا گزارش می گردد.

تا تاریخ ۲۰۲۰-۰۱-۱۰ مبلغ (۷,۱۷۰,۵۸۰)افغانی و (۱۲۷,۸۱۶$) دالرامریکایی جمع آوری گردیده است. هیأت رهبری دانشگاه ابن سینا ضمن اظهار قدردانی و سپاس از حمایت های مالی هموطنان گرامی؛ مصمم است که برای دایمی ساختن افتخارات معنوی ایشان، ارزش کمک‌های یاد شده را در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی این نهاد منعکس سازد.

لیست کمک ها قبل از سفر دکتر محمد امین احمدی به آسترالیا:

شماره

اسم و تخلص/نهاد یا فرد

مبلغ دالر

مبلغ افغانی

۱

حاجی دانش ) قبل از سفر دکتر به آسترالیا )

۳,۳۲۰$ دالر امریکایی

AFN 0

۲

بنیاد بابه مزاری مقیم آسترالیا

۶,۸۵۰$ دالر امریکایی

AFN 0

۳

بنیاد بابه مزاری مقیم آسترالیا

هزینه ویزا، تکت رفت و برگشت دکتر محمد امین احمدی به آسترالیا و هزینه اقامت یک شبه دکتر در هند.

در حال حاضر مبلغ (۷,۱۷۰,۵۸۰ ) افغانی و ($۱۲۷,۸۱۶  ) دالر امریکایی جمع آوری گردیده است.

شماره

اسم و تخلص/نهاد یا فرد

مبلغ دالر

مبلغ افغانی

۱

ستاد مردمی ملبورن مرحله اول

۲۳,۰۰۰$ دالر امریکایی

AFN 0

۲

انجمن آغیلی ارزگان  – ملبورن

۹,۹۵۰$ دالر امریکایی

AFN 0

۳

انجمن آغیلی داود – ملبورن

۴,۳۸۹$ دالر امریکایی

AFN 0

۴

انجمن کاتب ( مرکز اسلامی ارشاد ) شعبه گرنویل-سیدنی

۳,۰۰۰,۰۰۰ AFN

۵

مرکز اسلامی اهلبیت – شهر پرت

AFN 1,664,700

۶

ستاد مردمی ملبورن مرحله دوم

۴۰,۰۰۰$ دالر امریکایی

۰ افغانی

۷

محمد شفیع خویش  –  ملبورن

۳۳۰$ دالر امریکایی

۰ افغانی

۸

مرکز اسلامی امام حسین ملبورن

۱۵,۳۳۰$ دالر امریکایی

  ۰ افغانی

۹

مرکز اسلامی کوثر ( هموطنان لوگری ساکن ملبورن )

۱,۵۰۰$ دالر امریکایی

۰ افغانی

۱۰

انجمن اسلامی عترت

۵۵۰,۰۰۰ افغانی

۱۱

مرکز توحید شهر پرت

۲۰۶,۷۰۰ افغانی

۱۲

مرکز رسول اکرم ( کمک جمع آوری شده شب تاسوعا )

۱۶۵,۸۰۰ افغانی

۱۳

مرکز امام علی آدلاید

۱۸,۴۴۷$ دالر امریکایی

۰ افغانی

۱۴

مرکز الزهرا – آدلاید

۱۲۵,۸۷۰ افغانی

۱۵

هموطنان مقیم ملبورن – ده مرده گلزار

۳۵۰$ دالر امریکایی

۰ افغانی

۱۶

مرکز عترت

$ ۰

۱۶۱,۱۲۰ افغانی

۱۷

انجمن آغیلی هوتقل

$  ۰

۱۵۷,۲۱۰ افغانی

۱۸

مرکز اسلامی ارشاد شعبه فرفیلد

۱۰,۵۶۰$ دالر امریکایی

۰ افغانی

۱۹

مرکز توحید – شهر پرت

$ ۰

۲۱۰,۰۰۰ افغانی

۲۰

انجمن فولاد ملبورن

$ ۰

۱۹۹,۸۰۰ افغانی

۲۱

سید مهدی بلخی، رؤف رضایی

۳,۹۶۰$ دالر امریکایی

۰ افغانی

۲۲

ظاهر مرزایی از شهر پرت

$ ۰

۸۰,۲۲۰ افغانی

۲۳

جانعلی حسینی و محمد مشهور به باله رضا

$ ۰

۸۴,۰۰۰ افغانی

۲۴

انجمن کاتب شعبه گرانویل شهر سیدنی

$ ۰

۴۷۳,۰۰۰ افغانی

۲۵

آقای لیاقت علی رضوانی

$ ۰

۵۲,۰۰۰ افغانی

۲۶

کربلایی علی دریاب

$ ۰

۳۹,۴۴۰ افغانی

مجموع

$۱۲۷,۸۱۶

یکصد و بیست و هفت هزار و هشتصد و شانزده دالر امریکایی

AFN 7,170,580

هفت میلیون و یکصد و هفتاد  هزار و پنجصد و هشتاد افغانی

در ادامه سلسه گزارش ها شرح مصارف کمک های هموطنان مقیم آسترالیا ذکر می گردد.

(سلسله گزارش ها از شرح مصرف کمک های مردمی برای اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا)

گزارش شماره ۱:

 موضوع : نحوه مصرف کمک های ارسال شده از هموطنان مقیم آسترالیا تا تاریخ ۲۰۱۹-۰۹-۲۱٫

شماره

اسم و تخلص/نهاد یا فرد

مبلغ دالر

مبلغ افغانی

۱

اتحادیه تاجران ملبورن

۲۳۰۰۰$ دالر امریکایی

AFN 0

۲

انجمن آغیلی ارزگان  – ملبورن

۹۹۵۰$ دالر امریکایی

AFN 0

۳

انجمن آغیلی داود – ملبورن

۴۳۸۹$ دالر امریکایی

AFN 0

۴

انجمن کاتب ( مرکز اسلامی ارشاد ) شعبه گرنویل-سیدنی

۳,۰۰۰,۰۰۰ AFN

سه میلیون افغانی

۵

مرکز اسلامی اهلبیت – شهر پرت

AFN 1,664,700

چهار میلیون و ششصد و شصت و چهار و هفتصد افغانی

مجموع

$۳۷,۳۳۹

AFN 4,664,700

کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا در موارد زیر به مصرف رسیده است.

هزینه های پرداخت شده

شماره

طرف قرارداد

موضوع قرارداد

مبلغ پرداخت شده

۱

شرکت ساختمانی صداقت اعتماد

تهیه مواد مورد نیاز بتن فنداسیون فاز دوم

۸,۶۹۶$ دالر امریکایی

۲

آقای نجیب مظفری

آرماتور بندی و قالب بندی و جابجایی بتن فنداسیون فاز دوم

۱۶,۷۳۶$ دالر امریکایی

۳

برادران محمودی

تهیه و تولید بتن فاز دوم

۱۳,۰۰۰$ دالر امریکایی

۴

شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد

خرید ۹۷ تن سیخ گول سقف منزل اول فاز اول

۴۵,۰۰۰$ دالر امریکایی

۵

سمنت فروشی محمد زمان نهمت

تهیه سیمان بتن سقف منزل اول فاز اول

۱۱,۲۸۹$ دالر امریکایی

۶

ریگریشن مطمین

تهیه جغل نخودی و بادامی بتن سقف منزل اول فاز اول

۱,۷۱۷$ دالر امریکایی

 مجموع

۹۶,۴۳۸$ دالرامریکایی

یادداشت:

مجموع کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا تا تاریخ ۲۰۱۹-۰۹-۲۱ جمعا معادل ۹۶,۹۳۶$ دالر امریکایی بود. که از مبلغ فوق ۹۶,۴۳۸$ دالر امریکایی برای اجرای امورات مختلف پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا هزینه شده بود و مبلغ ۴۹۸,۵$ دالر امریکایی در حساب دانشگاه باقی مانده بود.

گزارش شماره ۲ :

 موضوع : نحوه مصرف کمک ستاد مردمی ملبورن مرحله دوم تاریخ۲۰۱۹ -۰۹-۲۶٫

شماره

اسم و تخلص/نهاد یا فرد

مبلغ دالر

مبلغ افغانی

۱

ستاد مردمی ملبورن مرحله دوم

۴۰,۰۱۰$ دالر امریکایی

AFN 0

مجموع

$۴۰,۰۱۰ دالر امریکایی

AFN 0

کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا در موارد زیر به مصرف رسیده است.

هزینه های پرداخت شده

شماره

طرف قرارداد

موضوع قرارداد

مبلغ پرداخت شده

۱

برادران محمودی

قسط دوم بابت تهیه و تولید بتن فاز دوم فنداسیون منزل اول

۱۱,۵۰۰$ دالر امریکایی

۲

شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد

قسط سوم آخری خرید ۹۷ تن سیخ گول سقف منزل اول فاز اول

۱۰,۵۸۱$ دالر امریکایی

۳

سمنت فروشی محمد زمان نهمت

تهیه سیمان بتن سقف منزل اول فاز اول

۱۰,۲۱۲$ دالر امریکایی

۴

شرکت ساختمانی و سرک سازی باختر پروان

تهیه جغل نخودی و بادامی بتن سقف منزل اول فاز اول

۷,۷۱۷$ دالر امریکایی

 مجموع

۰۱۰،۴۰$ دالرامریکایی

نتیجه:

مجموع کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا تا تاریخ ۲۰۱۹-۰۹-۲۶ جمعا معادل ۱۳۶,۹۴۸$ دالر امریکایی میگردد. که از مبلغ فوق ۱۳۶,۴۴۸$ دالر امریکایی برای اجرای امورات مختلف پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا هزینه شده است و مبلغ ۴۹۸,۵$ دالر امریکایی در حساب دانشگاه باقی مانده است.

گزارش شماره۳ :

 موضوع : نحوه مصرف کمک هموطنان مقیم آسترالیا از تاریخ ۲۰۱۹-۰۹-۲۶ الی ۲۰۱۹-۱۰-۱۴٫

شماره

اسم و تخلص/نهاد یا فرد

مبلغ دالر

مبلغ افغانی

۱

محمد شفیع خویش  –  ملبورن

۳۳۰$ دالر امریکایی

AFN 0

۲

مرکز اسلامی امام حسین ملبورن

۱۵,۳۳۰$ دالر امریکایی

  AFN 0

۳

مرکز اسلامی کوثر ( هموطنان لوگری ساکن ملبورن )

۱,۵۰۰$ دالر امریکایی

AFN 0

۴

انجمن اسلامی عترت

۵۵۰,۰۰۰ افغانی

۵

مرکز توحید شهر پرت

۲۰۶,۷۰۰ افغانی

۶

مرکز رسول اکرم ( کمک جمع آوری شده شب تاسوعا )

۱۶۵,۸۰۰ افغانی

مجموع

$۱۷,۱۶۰

هفده هزار و یکصد و شصت دالر امریکایی

AFN 922,500

نه صد و بیست و دو هزار و پنجصد افغانی

کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا در موارد زیر به مصرف رسیده است.

هزینه های پرداخت شده

شماره

طرف قرارداد

موضوع قرارداد

مبلغ پرداخت شده

۱

برادران محمودی

قسط سوم بابت تهیه و تولید بتن فاز دوم فنداسیون منزل اول

۴,۵۳۰$ دالر امریکایی

۲

شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد

قسط اول خرید ۱۳۰ تن سیخ گول بابت ستون های و دیوار های فاز اول منزل دوم و سقف منزل اول فاز دوم

۷,۰۰۰$ دالر امریکایی

۳

شرکت صداقت اعتماد

تهیه مواد بتون ستون ها و دیوار منزل اول فاز اول

۳,۷۰۷ $ دالر امریکایی

۴

اسماعیل

بابت پرکاری و گریلاژ خالیگاه های فنداسیون

۱,۰۰۰$ دالر امریکایی

۵

خرید ذخیره آب، واتر پمپ و دو نوع پایپ یک انچ برای پروژه

۹۹۳$ دالر امریکایی

۶

خرید ۱۸ تانکر آب بابت آب پاشی بتون سقف منزل اول فاز اول

۳۰,۲۰۰ افغانی

۷

سمنت فروشی محمد زمان نهمت

تهیه سیمان بتن سقف منزل اول فاز اول

۳۲۴,۰۰۰ افغانی

۸

شرکت ریگریشن مطمین

تهیه جغل نخودی و بادامی بتن ستون های منزل دوم فاز اول

۸۵,۵۰۰ افغانی

۹

آقای نجیب الرحمن مظفری

قسط اول بابت سیم تابی، قالب بندی و جابجایی کانکریت سقف منزل اول فاز اول

۳۰۰,۰۰۰ افغانی

۱۰

فروشگاه ایزوگام های ایرانی عبدالحمید افشار

بابت کار ایزوگام دیوار های اطراف فاز اول پروژه ساختمان دایمی دانشگاه

۱۶۴,۵۰۰ افغانی

 مجموع

۲۳۰،۱۷$ دالرامریکایی

۹۰۴,۲۰۰ افغانی

نتیجه:

مجموع کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا از تاریخ ۲۰۱۹-۰۹-۲۶ الی ۲۰۱۹-۱۰-۱۴ جمعا مبلغ ۱۷,۱۶۰$ دالر امریکایی و AFN 922,500 میگردد. که از مبلغ فوق ۱۷,۲۳۰$ دالر امریکایی  و ۹۰۴,۲۰۰ افغانی برای اجرای امورات مختلف پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا هزینه شده است و مبلغ ۱۸,۳۰۰$ افغانی در حساب دانشگاه باقی مانده است.

گزارش شماره۴ :

 موضوع : نحوه مصرف کمک هموطنان مقیم آسترالیا از تاریخ ۲۰۱۹-۱۰-۱۴ الی ۲۰۱۹-۱۱-۱۱٫

شماره

اسم و تخلص/نهاد یا فرد

مبلغ دالر

مبلغ افغانی

۱

مرکز امام علی آدلاید

۱۸,۴۴۷$ دالر امریکایی

۰ افغانی

۲

مرکز الزهرا – آدلاید

۱۲۵,۸۷۰ افغانی

۳

هموطنان مقیم ملبورن – ده مرده گلزار

۳۵۰$ دالر امریکایی

۰ افغانی

۴

مرکز عترت

$ ۰

۱۶۱,۱۲۰ افغانی

۵

انجمن آغیلی هوتقل

$  ۰

۱۵۷,۲۱۰ افغانی

۶

مرکز اسلامی ارشاد شعبه فرفیلد

۱۰,۵۶۰$ دالر امریکایی

۰ افغانی

۷

مرکز توحید – شهر پرت

$ ۰

۲۱۰,۰۰۰ افغانی

۸

انجمن فولاد ملبورن

$ ۰

۱۹۹,۸۰۰ افغانی

۹

سید مهدی بلخی، رؤف رضایی

۳,۹۶۰$ دالر امریکایی

۰ افغانی

۱۰

ظاهر مرزایی از شهر پرت

$ ۰

۸۰,۲۲۰ افغانی

مجموع

$۳۳,۳۱۷

سی و سه هزار و سه صد و هفده دالر امریکایی

AFN 934,220

نه صد و سی و چهار  هزار و دو صد و بیست افغانی

کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا در موارد زیر به مصرف رسیده است.

هزینه های پرداخت شده

شماره

طرف قرارداد

موضوع قرارداد

مبلغ پرداخت شده

۲

شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد

قسط دوم خرید ۱۳۰ تن سیخ گول بابت ستون های و دیوار های فاز اول منزل دوم و سقف منزل اول فاز دوم

۱۰,۰۰۰$ دالر امریکایی

۷

سمنت فروشی محمد زمان نهمت

تهیه سیمان بتن ستون های منزل دوم فاز اول

۳۵۸,۹۲۶ افغانی

۸

شرکت ریگریشن مطمین

تهیه جغل نخودی و بادامی بتن سقف منزل اول فاز دوم

۲۷۰,۵۷۹ افغانی

۹

آقای نجیب الرحمن مظفری

قسط دوم بابت سیم تابی، قالب بندی و جابجایی کانکریت سقف منزل اول فاز اول

۴,۵۰۰$ دالر امریکایی

۱۰

شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد

قسط سوم خرید ۱۳۰ تن سیخ گول بابت ستون های و دیوار های فاز اول منزل دوم و سقف منزل اول فاز دوم

۶,۰۰۰$ دالر امریکایی

۱۱

سمنت فروشی محمد زمان نهمت

تهیه سیمان بتن ستون های منزل دوم فاز اول

۴۶۰,۶۰۰ افغانی

۱۲

شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد

قسط چهارم خرید ۱۳۰ تن سیخ گول بابت ستون های و دیوار های فاز اول منزل دوم و سقف منزل اول فاز دوم

۷,۰۰۰$ دالر امریکایی

۱۳

شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد

قسط پنجم خرید ۱۳۰ تن سیخ گول بابت ستون های و دیوار های فاز اول منزل دوم و سقف منزل اول فاز دوم

۴,۰۰۰$ دالر امریکایی

۱۴

فروشگاه ایزوگام های ایرانی عبدالحمید افشار

بابت کار ایزوگام دیوار های اطراف فاز اول پروژه ساختمان دایمی دانشگاه

۱۱۲,۲۵۰ افغانی

 

۵۰۰،۳۱$ دالرامریکایی

۱,۲۰۲,۳۵۵ افغانی

نتیجه:

مجموع کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا از تاریخ ۱۴-۱۰-۲۰۱۹ الی ۱۴-۱۱-۲۰۱۹ جمعا مبلغ معادل ۴۵,۲۲۶$ دالر امریکایی میگردد. که از مبلغ فوق معادل ۴۶,۸۷۱$ دالر امریکایی  برای اجرای امورات مختلف پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا هزینه شده است و مبلغ ۱,۶۴۵$ دالر امریکایی از کمک های دوست های بامیانی و هموطنان مقیم انگلیس هزینه شده است، قابل یادآوری است که مجموع کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا بعد از سفر دکتر محمد امین احمدی تا تاریخ ۱۴-۱۱-۲۰۱۹ جمعا معادل ۲۱۰,۹۵۴$ دالر امریکایی شده است.

گزارش شماره ۵:

 موضوع : نحوه مصرف کمک هموطنان مقیم آسترالیا از تاریخ ۲۰۱۹-۱۱-۱۱ الی ۲۰۲۰-۰۱-۱۰٫

شماره

اسم و تخلص/نهاد یا فرد

مبلغ دالر

مبلغ افغانی

۱

جانعلی حسینی و محمد مشهور به باله رضا

$ ۰

۸۴,۰۰۰ افغانی

۲

انجمن کاتب شعبه گرانویل شهر سیدنی

$ ۰

۴۷۳,۰۰۰ افغانی

۳

آقای لیاقت علی رضوانی

$ ۰

۵۲,۰۰۰ افغانی

۴

کربلایی علی دریاب

$ ۰

۳۹,۴۴۰ افغانی

 

مجموع

$ ۰ دالر امریکایی

AFN 648,440

ششصد و چهل و هشت  هزار و چهارصد و چهل افغانی

کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا در موارد زیر به مصرف رسیده است.

هزینه های پرداخت شده

شماره

طرف قرارداد

موضوع قرارداد

مبلغ پرداخت شده

۱

شرکت ریگریشن مطمین

خرید جغل نخودی و بادامی برای سقف منزل اول فاز دوم

۱۴۵,۳۵۰ افغانی

۲

مصارف متفرقه پروژه

خرید سیم جستی، آب برای تهیه بتن و کیورینگ بتن، تیل واتر پمپ، خرید فوم ( کاک ) …

۹۳,۹۶۰ افغانی

۳

انجنیر سهراب علی جدیر

بابت دو معاش مدیر فنی پروژه

۵,۰۰۰$ دالر امریکایی

نتیجه:

مجموع کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا از تاریخ ۱۱-۱۱-۲۰۱۹ الی ۲۱-۱۲-۲۰۱۹ جمعا مبلغ معادل ۸,۲۶۰$ دالر امریکایی میگردد. که از مبلغ فوق معادل ۸,۲۶۰$ دالر امریکایی  برای اجرای امورات مختلف پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا هزینه شده است و مبلغ ۱,۳۱۲$ دالر امریکایی در حساب دانشگاه باقی مانده است، قابل یادآوری است که مجموع کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا بعد از سفر دکتر محمد امین احمدی تا تاریخ ۱۰-۰۱-۲۰۲۰ جمعا معادل ۲۱۹,۲۱۴$ دالر امریکایی شده است.

گزارش شماره ۶:

 موضوع : نحوه مصرف کمک هموطنان مقیم اروپا و کانادا از تاریخ شروع کمپاین جهانی ابن سینا الی ۲۰۱۹-۱۲-۲۳٫

شماره

اسم و تخلص/نهاد یا فرد

مبلغ دالر

مبلغ افغانی

۱

حاجی صاحب حیدر حیدری

۷۰۰$ دالر امریکایی

۰ افغانی

۱

حاجی نعمت حکیمی

$ ۰

۵۰,۰۰۰ افغانی

۲

دکتر رضا الودال

۴۰۰$ دالر امریکایی

۰ افغانی

۳

هادی حکیمی و هموطنان مقیم اوتاوای کانادا

۲۶۰۰ $ دالر امریکایی

۰ افغانی

۴

اسد الله زیرک

۴۱۵ $ دالر امریکایی

۰ افغانی

۵

دکتر عزیز عالمی

$ ۰

۸۵,۵۰۰ افغانی

۶

عنایت سکندری

$ ۰

۶۰,۰۰۰ افغانی

۷

اسد الله شفایی

۴۰۰$ دالر امریکایی

۵۰۰ افغانی

۸

عبدول دلجم

۳۲۷$ دالر امریکایی

۰ افغانی

۹

بشیر محسنی

۲۱۸$ دالر امریکایی

۰ افغانی

مجموع

۵,۰۶۰$ دالر امریکایی

AFN 153,000

کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم اروپا و کانادا در موارد زیر به مصرف رسیده است.

هزینه های پرداخت شده

شماره

اسم و تخلص/نهاد یا فرد کمک کننده

تاریخ ارسال و مقدار کمک

 هزینه شده در پروژه بابتی :

۱

حاجی صاحب حیدر حیدری

۷۰۰$ دالر امریکایی واریز شده به تاریخ ۹۷-۱۲-۲۶

هزینه شده در فنداسیون فاز دوم ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا

۲

حاجی نعمت حکیمی

۵۰,۰۰۰ افغانی واریز شده به تاریخ ۹۷-۱۲-۲۶

هزینه شده در فنداسیون فاز دوم ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا

۲

دکتر رضا الودال

۴۰۰$ دالر امریکایی واریز شده به تاریخ  ۹۸-۰۴-۰۳

هزینه شده در ستون ها و دیوار های منزل اول ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا

۳

هادی حکیمی و هموطنان مقیم اوتاوای کانادا

۲۶۰۰ $ دالر امریکایی واریز شده به تاریخ  ۹۸-۰۴-۱۳

هزینه شده در ستون ها و دیوار های منزل اول ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا

۴

اسد الله زیرک

۴۱۵ $ دالر امریکایی واریز شده به تاریخ ۹۸-۰۵-۰۵

هزینه شده در سقف منزل اول فاز اول

۵

دکتر عزیز عالمی

۴۲,۵۰۰ افغانی واریز شده به تاریخ ۹۸-۰۶-۱۱

هزینه شده در سقف منزل اول فاز اول

۶

عنایت سکندری

۶۰,۰۰۰ افغانی واریز شده به تاریخ ۰۱-۰۸-۹۸

هزینه شده در سقف منزل اول فاز دوم

۷

اسد الله شفایی

۴۰۰$ دالر امریکایی واریز شده به تاریخ ۰۵-۰۸-۹۸

هزینه شده در سقف منزل اول فاز دوم

۸

عبدول دلجم

۳۲۷$ دالر امریکایی واریز شده به تاریخ ۳۰-۰۸-۹۸

هزینه شده در سقف منزل اول فاز دوم

۹

بشیر محسنی

۲۱۸$ دالر امریکایی  واریز شده به تاریخ ۲۷-۰۹-۹۸

خرید ۲۰۰ متر مربع فوم ( کاک ) بابت برای ستون های و دیوار های منزل دوم

۱۰

دکتر عزیز عالمی

۴۳,۰۰۰ افغانی واریز شده به تاریخ ۹۸-۱۰-۰۸

خرید ۱۱ تانکر آّب برای آماده سازی بتن، هزینه داربست و سایر هزینه خورد و ریز پروژه.

نتیجه:

مجموع کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم اروپا و کانادا  از شروع کمپاین جهانی برای ساختمان دانشگاه ابن سینا الی ۲۳-۱۲-۲۰۱۹ جمعا مبلغ معادل ۷,۰۰۹$ دالر امریکایی میگردد. که مبلغ فوق معادل ۷,۰۰۹$ دالر امریکایی  برای اجرای امورات مختلف پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا هزینه شده است.