اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


برگزاری برنامه هلت پرایز در دانشگاه ابن سینا

برنامه هلت پرایز برای دو روز (پنجشنبه وجمعه) تاریخ ۵ و۶ ماه جدی ۱۳۹۸ در تالار علامه محمد اسماعیل مبلغ  واقع دانشگاه ابن‌سینا برگزار شد. علی رضا رحیمی نماینده برنامه هلت پرایز در دانشگاه ابن‌سینا از برگزار کنندگان این برنامه یادآور شد که در این برنامه ۱۷ تیم که هر تیم متشکل از سه تا چهار نفر هستند، در این برنامه شرکت کرده‌اند.

شرکت کنندگان برنامه هلت پرایز را دانشجویانی برحال دانشگاه تشکیل می‌دهد که از دانشکده‌های مختلف گردهم آمده اند تا پروژه های شان را ارایه و در معرض داوری قرار دهند. در روز نخست برنامه جناب نیک‌‎بین نیکپی، مؤسس گروپ تآسیس در رابطه به برنامه هلت پرایز اطلاعات کلی را ارایه کرد واز حضور پررنگ دانشجویان در برنامه اظهار خرسندی نموده وافزود که این نشان میدهدکه دانشجویان برای رقابت جهانی تلاش می‌کند و آمادگی می‌گیرد. برنامه  روز نخست از ساعت یک بعداز اغاز وتا ساعت چهار بعدازظهر ادامه یافت.

در روز دوم همچنان در رابطه به برنامه وچگونگی پروژه‌ها برای دانشجویان اطلاعات ارایه شد. در این روز بیشتر به کمک مربیان دانشجویان تیم‌های شان را ارزیابی، کاستی‌های آن را رفع و پروژه‌های خودرا برای هئیات داوران واعضای شرکت کننده ارایه کردند.

داوری برنامه را جناب سیف الله دانشور، مدیر مالی وزارت معدن وپترولیم، طاهر رضایی، توسعه دهنده کسب وکار وهمچنان فضل ولی عزیز مشاور وزارت انرژی وآب به عهده داشتند. هئیات داوران پس از شنیدن برنامه‌ها وپروژه‌های دانشجویان سه تیم را به عنوان برنده این دور اعلان کردند که قرار است در مسابقات آسیایی معرفی شود.

برنده مقام اول  پروژه شان را تحت عنوان Clean House طراحی کرده بودند. این تیم متشکل از چهار دانشجو است که اعضای آن هریک خانم عزیزه برهانی، ممتاز حسینی، یدالله سخنور و ناهید احمدی می باشند. تیم دوم تیم برنامه شان را تحت عنوان Solar charges mobile   راه اندازی کرده بودند که اعضای تیم هریک الماس نوری، عزیز الله حسنی وعبدالخلیل حفیظ می باشند. برنده مقام سوم پروژه شان را با راه اندازی نرم افزاری برای مکاتب معرفی کردند که اعضای تیم هریک مصباح، صابره خلیلی، راشد سلطانی وانار گل حسینی می‌باشند

گلاب الدین تاتار، نماینده هلت پرایز درا فغانستان نیز در برنامه حضور داشت وروندکار تیم‌ها، برگزار کنندگان وهئیات داوران را نظارت می‌کرد. قابل یادآوری است که تیم‌های برنده به زودی در مسابقات آسایی معرفی خواهند شد.