اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


کسب مقام اول مسابقه برنامه نویسی ICPC غرب آسیا توسط دانشجویان دانشگاه ابن‌سینا

دانشگاه ابن سینا به تاریخ ۱۱ قوس ۱۳۹۸ خورشیدی از تیم Matrix که در مسابقات ICPC Asia Regional Kabul 2019   مقام اول را کسب نمودند قدردانی کرد. در این مسابقات ۴۹ تیم اشتراک کرده بودند که تیم Matrix از دانشگاه ابن سینا مقام اول، تیم Brute Force از دانشگاه غرجستان مقام دوم و تیم‌ Digits از دانشگاه کابل مقام سوم را کسب کردند. این برنامه که در تالار محمد اسماعیل مبلغ برگزار شده بود، با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد وگرداننده برنامه به ارایه اطلاعات پیرامون این مسابقات پرداخت و از رئیس دانشگاه ابن‌سینا، دکتر محمد امین احمدی دعوت به عمل آورد تا صحبت نماید.

رئیس دانشگاه ابن‌سینا این افتخار را برای دانشجویان دانشگاه ابن‌سینا، استادان دانشکده کمپیوتر ساینس واعضای تیم تبریک گرفته ویادآور شد که امیدواریم در مسابقه بین‌المللی که در شهر مسکو برگزار می‌شود نیز قهرمان شوید وبرای افغانستان افتخار کسب کنید. وی علاوه کرد که می‌خواهم این خوشحالی وافتخار را به یک مساله اساسی‌تر پیوند بزنم. دکتر احمدی با طرح این پرسش که چرا موفقیت وافتخار آفرینی در زندگی ما اهمیت دارد؟ گفت که اهمیت اساسی افتخارات در زندگی ازاین جا ناشی می‌شود که هرکسی تلاش می‌کند موفق باشد. نکته اول بر می‌گردد به این که هرکسی تلاش می کند در زندگی اش موفق باشد واین موفقیت در سطح افراد خلاص می‌شود که افراد موفق  زندگی شان سرشار از شادی، لذت و معناست. به گفته دکتر احمدی، این دست‌آورد دانشجویان یک موفقیت سازمانی واجتماعی برای استادان دانشکده کمپیوتر ساینس ومسؤلان دانشگاه ابن‌سینا نیز به حساب می‌آید.

دکتر محمد امین احمدی یادآور شد که افغانستان از جمله کشورهای فقیر جهان به حساب می‌آید که آلودگی هوا، فقر، ناداری وعدم دسترسی به اموزش خودش در این کشور یک مشکل است که باید راه‌های حل آن را جستجو کنیم که از طریق فن آوری وتکنالوژی براین مشکلات فایق بیاییم. وی از مساله سوءمدیریت به عنوان یک مشکل در جامعه یادآوری کرده وافزودکه به کمک تکنالوژی بتوانیم آن را حل کنیم.

 دکتر محمدامین احمدی  علاوه کرد که باید در پی این باشیم که چگونه می‌توانیم به کمک تکنالوژی در بازار ثروت جهانی حضور داشته باشیم وتکنالوژی وفن آوری چیزی نیست که در اختیار وانحصار کشورهای خاص قرار داشته باشد. وی یادآورشد که ما نیز  با فراگیری آن می‌توانیم همانند سایر کشورهای جهان که با ساخت تکنالوژی توانسته است هزاران شغل را ایجادکند ومیلیاردها دالر ثروت خلق کند، شغل ایجاد کنیم وبه ثروت برسیم.

رئیس دانشگاه ابن‌سینا با اشاره به گفته‌های نویسنده کتاب انسان خداگونه وانسان خردمند یادآور شدکه وی می‌گویدکه قرن بیست ویکم قرن اطلاعات والگوریتم است که به عنوان یک خطر از آن یاد می کند که در آن تمام خصوصیات ورفتار بشر از طریق الگوریتم قابل پیش بینی است. به گفته ایشان، دنیای الگوریتم همانطوری که می تواند برای بشر به عنوان خطر تلقی شود، یک فرصت نیز است که با استفاده ازاین فرصت خطرات را کنترل ویک زندگی شرافتمندانه وانسانی را بوجود بیاوریم.

دکتر احمدی با اشاره به وضعیت کنونی زندگی در افغانستان یادآور شد که خطرات ناشی از آلودگی هوا ومحیط زیست، بی برقی ونبود امکانات اولیه زندگی خودش نوع تحقیر وتوهین به کرامت انسانی است وباید برای حل این مسایل تلاش کنیم و دانشگاه ودانشجویان را به سمت حرکت دهیم که به قله‌های موفقیت برسیم. وی علاوه کرد که از این طریق می‌توانیم هم به عدالت برسیم وهم می‌توانیم نارسایی‌های سیستم سیاسی وکشوری را خودر اصلاح کنیم. وی افزود که در حقیقت این راه‌ایست که همه ما هم به آرمان‌‎های فردی و هم به آرمان‌های جمعی خود برسیم.

استاد جاوید حسن فضائیلی رئیس دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه ابن‌سینا با اشاره به تاریخچه شرکت دراینگونه مسابقات یادآور شد که دانشجویان دانشکده کمپیوتر ساینس برای اولین بار  در سال ۲۰۱۷ شرکت کردند، در مقام هشتم قرار گرفتند. وی افزود که هرچند دست آوری به حساب نمی آمد، اما شروع خوبی بود که در سال ۲۰۱۸ در مقام پنجم ودر سال ۲۰۱۹ توانستیم که در مقام اول تکیه زنیم. وی یادآور شد که انشالله در سطح جهانی نهایت سعی وتلاش خودرا انجام می‌دهیم تا بتوانیم دست آوردی داشته باشیم.

خالد محبی مربی تیم Matrix بطور فشرده از کارکرد دانشجویان دانشکده کمپیوتر ساینس در مسابقات برنامه نویسی یادآوری کرده وافزودکه حمایت وتشویق مسؤلان دانشگاه به ما انگیزه ونیرو بخشید تا بتوانیم شبانه روزی دراین بخش تلاش نمایم که سرانجام توانستیم به موفقیت دست پیدا کنیم ومقام اول را از آن خودکنیم. وی یاد آور شد که در مسابقه قبلی از دانشگاه ابن سینا هفت تیم شرکت کرده بودند که خودش یک ریکورد بود واین بار نیز با گرفتن مقام اول ریکوردی اصلی را زدند.  وی یاداور شد که اعضای تیم به عنوان مربی برای سایر دانشجویان عمل می‌کند تا در مسابقات سال‌های آینده سایر دانشجویان نیز آمادگی شان را داشته باشند.

در ختم برنامه، تیم برنده تندیس مقام اول را به ریاست دانشکده کامپیوتر ساینس تقدیم نمودند و همچنین ریاست دانشکده  کامپیوتر ساینس به اشتراک کنندگان مسابقه هریک روح الله نظری، نعمت الله سعیدی، عبدالحسین مظفری، حسن احسانی، بسم الله شفیعی، طاهر جعفری و محمد زمان حسنی  لوح سپاسی را به منزله قدر‌دانی از زحمات ایشان، از سوی ریاست دانشگاه، معاونت علمی  و استادان، به اشتراک کنندگان برنامه  اهدا نمودند. 

قابل یادآوری است که تیم دوم ابن‌سینا وسایر دانشجویانی که در برگزاری برنامه مقام آوران سهم گرفته بودند نیز با دادن تقدیرنامه از سوی دانشکده کمپیوتر ساینس مورد تمجید وتشویق قرار گرفتند.