اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


مراسم رونمایی و نقد کتاب هزاره‌ها در اسکاندیناوی در دانشگاه ابن‌سینا برگزار شد.

جلسه نقد و رونمایی کتاب هزاره‌ها در اسکاندیناوی روز دوشنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۸ در تالار علامه محمد اسماعیل مبلغ دانشگاه ابن‌سینا برگزار شد. در این برنامه که شماری زیادی از فرهنگیان، استادان ودانشجویان حضور داشتند، دکتر محمد امین احمدی، رییس دانشگاه ابن‌سینا را و دین محمد جاوید سخنرانی کردند.

دکتر محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه ابن‌سینا در رابطه به کتاب هزاره‌ها در اسکاندیناوی نوشته محمد رضا ضیایی یادآور شد که این کتاب در ذات خود یک کتاب تحقیقی و خوب است، اما امکان وظرفیت این را دارد که بیشتر تحقیق شود وغنی‌تر گردد. به گفته دکتر احمدی، نویسنده کتاب تلاش فروان کرده‌است، اما از آنجایکه منابع کافی در دسترس نداشته است بیشتر از طریق مصاحبه به تحقیق وتدوین این کتاب پرداخته است.

دکتر احمدی یادآور شد که در حوزه علوم اجتماعی شیوه‌های تحقیقی که پذیرفته شده‌اند، روی منابع تأکید بسیار کرده اند. در این کتاب منابع کتبی و آمار در ان کمتر دیده می‌شود. وی علاوه کرد که نویسنده کتاب در حقیقت با استفاده از شیوه تحقیق میدانی در تدوین کتاب پرداخته که می‌توانست با طرح پرسش نامه‌های معیاری ومشخص به این بخش غنایی بیشتر ببخشد.

دکتر احمدی یادآوری کرد که نویسنده کتاب می‌توانست از شیوه تحلیل نیز در این کتاب استفاده کند. وی با طرح این پرسش فرضی ک چرا هزاره‌ها در حوزه اقتصاد وبازار موفق نیستند؟ به تحلیل این مساله پرداخت وبا استفاده از دانش کارشناسان حوزه اقتصاد و روانشناسی در پی یافتن پاسخ آن برآمد و به آن رسید. وی یادآور شدکه این نکات نمی‌تواند از اهمیت این تحقیق بکاهد بلکه هدف از یادآوری آن متوجه ساختن افرادی ست که قرار است در آینده تحقیقاتی را انجام دهند و با رعایت این نکات تحقیقات شان را غنی‌تر واعتبار بیشتر ببخشد.

دومین سخنران برنامه دین محمد جاوید نویسنده واستاد دانشگاه بود. وی به اهمیت اینگونه تحقیقات اشاره کرده وافزود که بنابر نبود اسناد کافی وکتبی جمع آوری این اطلاعات در ذات خود مهم و با اهمیت است. وی یادآور شد که ضیایی با گردآوری این اطلاعات ما را با پیشینه وحضور هزاره‌ها در کشورهای اسکاندیناویی آشنا می‌سازد وسیر تاریخی مهاجرت وپراکندگی این قوم را به تصویر می‌کشد.

ختم برنامه همراه بود با اجرای چند پارچه آهنگ همراه با دمبوره توسط علی ضرغام، هنرمند دمبوره نواز. قابل یادآوری است که کتاب هزاره‌های اسکاندیناوی توسط محمد رضا ضیایی نوشته و توسطا نتشارات مقصودی در کابل به چاپ رسیده‌است.