اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


گزارش جامع پروژه از آغاز تاکنون (ماه October)

مقدمه: این گزارش از شش بخش ذیل تشکیل گردیده است:

قرارداد ها؛

هزینه ها؛

میزان پیشرفت پروژه؛

کمک های مردمی؛

قراردادها :

در اجرای طرح ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا تا کنون یک میلیون و سی صد هزار دالر امریکایی قرارداد خرید و اجرای کار امضا شده که فهرست قرارداد ها و خرید های پروژه به شرح زیر می باشد.

انعقاد قرارداد با شرکت عمران هولدنگ گروپ:

دانشگاه ابن سینا طرح و دیزاین نقشه معماری و فنی ساختمان جدید خود را به شرکت عمران هولدنگ گروپ به قرارداد سپرد و این قرارداد اجرایی و کامل گردید. هزینه های مجموعی این عملیات ۵۳,۷۵۰$ دالرامریکایی محاسبه گردیده بود که شرکت عمران ۳۴,۰۰۰$ دالر آنرا به عنوان تخفیف برای ابن سینا منظور نموده و مبلغ ۱۹,۷۵۰$دالر آن برای شرکت متذکره پرداخت شد.

انعقاد قرارداد با شرکت غلغله گروپ:

پس از داوطلبی رسمی مرحله خاک برداری پروژه اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا و بررسی های انجام شده توسط اعضای محترم کمیته تدارکات، قرارداد خاک برداری پروژه اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا باشرکت غلغله گروپ به امضا رسید. این قرارداد با رعایت تخفیف به ارزش ۸۵,۰۰۰$دالر امریکایی اتمام پذیرفت و به اندازه ۴۲,۰۰۰ مترمکعب زمین خاک برداری و ۵,۰۰۰ مترمربع به شکل رایگان ریگلاژ گردید.

۳. قرارداد تولید کانکریت با برادران محمودی:

دانشگاه ابن سینا پس از به داوطلبی گذاشتن رسمی مرحله استراکچر و ارزیابی شرکت های مختلف ساختمانی در این زمینه، قرارداد تولید کانکریت را با برادران محمودی که در این زمینه تخصص و تجربه داشتند، به نرخ فی متر مکعب ۱۵$ دالر امریکایی به امضا رسانید. به اساس این قرارداد هر دو فاز فونداسیون بتن پوششی و عملیات بتون RCC تکمیل شده است و بتن ریزی پایه­ها و دیوار های اطراف هر دو فاز منزل اول، سقف منزل اول هر دو فاز و ستون های منزل دوم فاز اول نیز تکمیل گردیده است. بابت این قرارداد تا حال به مبلغ ۷۰,۱۷۸$ دالرامریکایی پرداخت شده است. همچنان از بابت این قرارداد مبلغ ۲۵,۰۰۰$ دالر امریکایی باقی مانده است که باید پرداخت گردد.

قرارداد با آقای نجیب مظفری

قرارداد انجام کار پس از بررسی آفرهای مختلف ارائه شده داوطلبان، با محترم آقای نجیب مظفری به امضا رسید و ایشان فعالیت خویش را پس از امضای قرارداد بالای پروژه آغاز نمود. به اساس این قرارداد فاز اول و دوم زیربنا به کلی آرماتوربندی و قالب بندی شده است و  قالب بندی، سیم تابی و ریخت کانکریت ستون ها و دیوار های هر دو فاز منزل اول، سقف فاز اول و دوم منزل اول تکمیل و سیم تابی و قالب بندی دیوار های و ستون های منزل دوم جریان دارد. از این بابت مبلغ ۵۸,۸۲۶$ دالر امریکایی به ایشان پرداخت گردیده است. و مبلغ ۴۲,۷۹۴ $ دالر امریکایی آن باقی مانده است که باید برای ایشان پرداخت گردد.

قرارداد با شرکت ساختمانی صداقت اعتماد :

شرکت ساختمانی صداقت اعتماد پس از انجام تست های مقاومت مواد تولیدی ایشان قابل دانسته شد تا مواد مورد نیاز عملیات بتون از قبیل ریگ نخودی، بادامی و شسته را برای دانشگاه فراهم سازد. مبلغ قرارداد با این شرکت از قرار هرمتر مکعب نقشه ۱۱$ دالر امریکایی می باشد. ایشان تمام مواد مورد نیاز عملیات بتون ریزی فاز یک و دوم فونداسیون و ستون های فاز اول منزل یک یک را تکمیل نموده است و مبلغ ۴۹,۹۱۹$ دالر امریکایی به ایشان پرداخت گردیده است.

  انعقاد قرارداد با شرکت افغان آیت :

دانشگاه ابن سینا تست های لابراتواری مواد ساختمانی پروژه ساختمان جدید خود را به شرکت آفغان آیت به قرارداد سپرد تا تمامی تست های مواد ساختمانی را انجام دهد. که شرکت افغان آیت تمامی این تست ها را بخاطر کمک به پروژه ابن سینا منظور نموده و به شکل رایگان انجام می دهند.

انعقاد قرارداد با خدمات برق امگا :

دانشگاه ابن سینا بابت ادامه کار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا کار سیستم برق ساختمان جدید خود را به تاریخ ۲ جوزا سال ۱۳۹۸ به داو طلبی گذاشت و از تمام شرکت های داو طلب در بخش های برق دعوت به عمل آورد تا در این پروسه اشتراک نمایند. قرارداد انجام کار سیستم برق ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا پس از بررسی آفرهای مختلف ارائه شده داوطلبان و پس از ارزیابی و مصاحبه با هر یک از طرف های داوطلب با خدمات برق امگا به امضا رسید و ایشان فعالیت خویش را پس از امضای قرارداد بالای پروژه آغاز نمودند، مبلغ قرارداد با این شرکت از قرار هرمتر مربع نقشه ۴٫۳$ دالر امریکایی می باشد. ایشان پایپ گذاری سقف منزل اول فاز اول  و دوم را تکمیل نموده و ۷,۵۲۴ به ایشان قابل پرداخت می باشد.

انعقاد قرارداد با شرکت گرما فن :

دانشگاه ابن سینا بابت ادامه کار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا کار سیستم سرمایش، گرمایش، آبرسانی و فاضلاب  ساختمان جدید خود را به تاریخ ۲ جوزا سال ۱۳۹۸ به داو طلبی گذاشت و از تمام شرکت های داو طلب در بخش های سرمایش، گرمایش، آبرسانی و فاضلاب دعوت به عمل آورد تا در این پروسه اشتراک نمایند. قرارداد انجام کار سیستم های آبرسانی، فاضلاب، سرمایش و گرمایش ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا پس از بررسی آفرهای مختلف ارائه شده داوطلبان و پس از ارزیابی و مصاحبه با هر یک از طرف های داوطلب با شرکت گرما فن به امضا رسید و ایشان فعالیت خویش را پس از امضای قرارداد بالای پروژه آغاز نمودند. مبلغ مجموعی قرارداد  با این شرکت از قرار به صورت مجموعی همراه مواد ۶۳۲,۷۸۱ ششصد و سی و دو هزار و هفتصد و هشتاد و یک دالر امریکایی می باشد.

هزینه ها.

هزینه های پرداخت شده

شماره طرف قرارداد موضوع قرارداد مبلغ پرداخت شده
۱ شرکت عمران هولدنگ گروپ طرح و دیزاین نقشه فنی ۱۹,۷۵۰$ دالرامریکایی
۲ شرکت غلغله گروپ خاک برداری ۸۵,۰۰۰$ دالر امریکایی
۳ شرکت چاه عمیق اتفاق حفرچاه عمیق ۹,۴۵۶$ دالر امریکایی
۴ شرکت تجارتی رحیم گردیزی خرید ۴۰۰ تن سیخ گول برای دو فاز فنداسیون ۲۵۰,۰۰۰$ دالرامریکایی
۵ شرکت صنایع سیمان زابل خرید ۱۶۰۰ تن سیمان برای هر دو فاز فنداسیون ۳۰,۵۸۹$ دالر امریکایی
۶ شرکت برادران خاشرودی ترخیص سیمان و تعرفه گمرکی ۳۷,۳۳۲$ دالر امریکایی
۷ شرکت ترانسپورت حاجی حکم حمل سیمان از نیمروز به کابل ۴۵,۵۵۱$ دالر امریکایی
۸ شرکت ساختمانی اتفاق آریا تهیه مواد مورد نیاز بتون pcc ۲,۶۷۰$ دالر امریکایی
۹ شرکت ساختمانی صداقت اعتماد تهیه مواد مورد نیاز بتون هر دو فاز فنداسیون و پایه ها و دیوار های فاز اول ۴۹,۹۱۹$ دالر امریکایی
۱۰ آقای نجیب مظفری آرماتور بندی و قالب بندی و جابجایی بتون از شروع فنداسیون تا این مرحله کار ۵۸,۸۲۶$ دالر امریکایی
۱۱ برادران محمودی تهیه و تولید بتون از شروع کار تا مرحله فعلی ۷۰,۱۷۸$ دالر امریکایی
۱۲ آقای امیر اسدی انیمیشن و صدا گذاری ۲,۴۶۰$ دالر امریکایی
۱۳ خرید و سایل و راه اندازی چاه ۵,۰۴۵$ دالر امریکایی
۱۴ شرکت غلغله گروپ تقویت برق ساختمان به ۳ فاز ۲,۵۱۸$ دالرامریکایی
۱۵ شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد خرید ۲۶۶ تن سیخ گول برای پایه ها، دیوارها، و سقف منزل اول ۱۵۸,۵۸۲$ دالر امریکایی
۱۶ سایر هزینه های عملیاتی(ساخت انبار،نصب دستگاه بچنگ، احاطه نمودن محوطه پروژه، معاشات کارمندان مربوط به پروژه) به صورت مجموع ۵۸,۹۵۷$ دالر امریکایی
۱۷ سمنت فروشی برادران نورزایی خرید ۴۵۰۰ کیسه سیمان کمبود فنداسیون ۱۸,۱۹۴$ دالر امریکایی
۱۸ سمنت فروشی محمد زمان نهمت خرید سیمان مورد ضرورت پایه ها، دیوارها، و سقف منزل اول ۴۰,۵۳۶$ دالر امریکایی
۱۹ ریگریشن مطمین خرید جغل نخودی و بادامی برای سقف منزل اول ۱۰,۱۹۵$ دالر امریکایی
۲۰ ریگریشن حاجی کامران خرید ریگ شسته برای سقف منزل اول ۱۰,۹۶۲$ دالر امریکایی
۲۱ اسماعیل پرکاری خالیگاه های فنداسیون ۳,۰۰۰ دالر امریکایی
۲۲ فروشگاه ایزوگام عبدالحمد افشار  ایزوگام دیوار اطراف فاز اول ۳,۵۴۰$ دالر امریکایی
مجموع به مبلغ نه صد و هفتاد و سه هزار و دو صد و پنجاه و نه دالرامریکایی

۹۷۳,۲۵۹$دالر امریکایی

 

                                                                            (هزینه های قابل پرداخت)

شماره طرف قرارداد موضوع قرارداد مبلغ پرداختنی
۱ برادران محمودی تهیه و تولید کانکریت برای سقف منزل اول فاز اول و دوم ۲۵,۰۰۰$ دالر امریکایی
۲ آقای نجیب الرحمن مظفری سیم تابی، قالب بندی و کانکریت ریزی ۳۴,۴۶۲$ دالر امریکایی
۳ شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد خرید ۶۴ تن سیخ گول برای سقف منزل اول فاز دوم و پایه ها و دیوار منزل دوم فاز اول ۳۶,۵۴۴$ دالر امریکایی
۴ خدمات برق امگا سیستم برق سقف منزل منهای دو فاز اول ۷,۲۵۴$ دالر امریکایی
۵ سمنت فروشی محمد زمان نهمت خرید ۶۴۰۰ کیسه سیمان بابت بتن ریزی سقف منزل اول فاز دوم ۲۵,۷۷۰$ دالر امریکایی
۶ ریگریشن مطمئن خرید ریگ شسته برای سقف منزل اول فاز دوم ۹,۸۰۷$ دالر امریکایی
۷ ریگریشن حاجی کامران خرید جغل برای سقف منزل اول فاز دوم ۳,۶۵۳$ دالر امریکایی
جمع: یکصد و چهل و دو هزار و چهار صد و نود دالر امریکایی ۱۴۲,۴۹۰ $ دالرامریکایی

بدهکاری پروژه از اشخاص برای تعهدات پروژه:

شماره مشخصات فرد/شرکت   مبلغ پرداختنی
۱ محمد امین احمدی بابت هزینه ۹۰ تن آرماتور برای ستون ها و دیوار های فاز اول و دوم منزل اول ۲۳,۲۵۴$ دالر امریکایی

میزان پیشرفت پروژه:

پروژه ساخت ساختمان دائمی دانشگاه ابن سینا در مساحت پنج جریب در هفت طبقه روی دست گرفته شده است. که مراحل دیزاین انجنیزی مهندسی، دیزاین استرکچر، دیزاین سیستم آّب، برق و کانالازیسون آن تکمیل گردیده، کار های اجرایی از قبیل خاک برداری، گریلاژ، سیم توی، قالب بندی، و بتن ریزی فونداسیون فاز اول، دوم و ستون ها و دیوار های فاز اول  و دوم  و بتن ریزی سقف منزل اول فاز اول، بتن ریزی ستون های منزل دوم فاز اول، سیم تابی، قالب بندی و بتن ریزی سقف منزل اول فاز دوم تکمیل شده است و در حال سیم تابی و قالب ستون ها و دیوار های منزل دوم می باشند.

مطابق برآورد اولیه این پروژه ده میلیون دالر امریکایی مصرف بر می دارد. از این مبلغ تا کنون برای ساخت فنداسیون و عملیات بتون  ریزی دومنزل زیرین آن مبلغ یک میلیون و سی صد هزار دالر امریکایی قرارداد خرید و اجرای کار امضا شده و تاکنون مبلغ ۹۷۳,۲۵۹$ دالر امریکایی بابت این تعهدات اجرا شده است، که ۶۵٫۴ % آن از عاید داخلی دانشگاه ۳۲٫۲ % از محل کمک های مردمی تأمین گردیده است. مبلغ ۱۴۲,۴۹۰ $ دالر امریکایی بابت قرارداد های اجرا شده باید عاجل پرداخت گردد. روزانه بطور اوسط ۵۰ کارگر در پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا مصروف کار اند، تا این مرحله کار پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ۷۱۴ تن سیخ گول، ۶۵۰۰ متر مکعب بتن و ۳۰۳۵ تن سیمان مصرف گردیده است.

منابع تمویل هزینه ها:

هزینه های انجام شده در این گزارش از منابع زیر تمویل می گردد.

عواید داخلی دانشگاه ابن سینا ۴ % مبلغ ۶۴۴,۲۹۹$ دالر امریکایی.

کمک های مردمی ۲% مبلغ ۳۰۵,۷۰۶$ دالر امریکایی.

قرض از اشخاص ۳۹ % مبلغ ۲۳,۲۵۴$ دالر امریکایی.

کمک های مردمی

دانشگاه ابن سینا از ماه سرطان ۱۳۹۷ جلسات متعدد حمایت مالی از پروژه اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا را با اساتید دانشگاه، کارآفرینان و سرمایه گذاران، فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی، دانشجویان و هموطنان عزیز مقیم اروپا، کانادا و آسترالیا برگزار کرده است. تا تاریخ ۲۰۱۹-۱۱-۱۱ مبلغ معادل ۳۱۱,۰۴۰$ دالر امریکایی جمع آوری شده است. هیأت رهبری دانشگاه ابن سینا ضمن اظهار قدردانی و سپاس از حمایت های مالی اساتید محترم؛ مصمم است که برای دایمی ساختن افتخارات معنوی ایشان، ارزش کمک‌های یاد شده را در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی این نهاد منعکس سازد.

شماره اسم و تخلص/نهاد یا فرد مبلغ دالر مبلغ افغانی
۱ کمک های اساتید محترم دانشگاه AFN 1,440,120
۲ کمک های سرمایه گذاران و کارآفرینان ۱۳,۲۰۰ $ دالر امریکایی AFN 65,000
 

۳

کمک های فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی ۵۱,۲۰۰ $ دالر امریکایی AFN 190,000
۴ کمک هموطنان عزیز مقیم اروپا ۸۱۵ $ دالر امریکایی AFN 153,000
۵ کمک هموطنان عزیز مقیم اوتاوای کانادا ۲,۶۰۰ $ دالر امریکایی AFN 0
۶ کمک های دوستان بامیانی $ ۰    ۵۱,۶۲۰
۷ کمک های دانشجویان ۴۰۰ $ دالر امریکایی AFN 178,086
مجموع $۶۸,۲۱۵

شصت و هشت هزار و دو صد و پانزده دالر امریکایی

AFN 2,077,826

دو میلیون و هفتاد و هفت هزار و هشتصد و بیست و شش افغانی

مجموع کمک های جمع آوری شده از  اساتید دانشگاه، کارآفرینان و سرمایه گذاران، فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی، دانشجویان و هموطنان عزیز مقیم اروپا، کانادا تا تاریخ ۲۰۱۹-۱۱-۱۴ جمعا معادل ۹۴,۷۵۱$ دالر امریکایی بود. که مبلغ فوق ۹۴,۷۵۱$ دالر امریکایی برای اجرای امورات مختلف پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا هزینه شده است.

کمک های هموطنان عزیز مقیم آسترالیا

هموطنان مقیم آسترالیا قبلا نیز برای اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا کمک کرده بودند، اما میزان این کمک ها بعد از سفر دکتر محمد امین احمدی به شهر های مختلف آسترالیا افزایش قابل توجه یافته است، که مقدار از آن ها وصول شده است که درین گزارش مبلغ آن ذکر میشود و مقدار دیگر در حال وصول است که بعدا گزارش می گردد.

تا تاریخ ۲۰۱۹-۱۱-۱۱ مبلغ (۶,۴۴۱,۲۰۰)افغانی و (۱۲۳,۸۵۶$) دالرامریکایی جمع آوری گردیده است. هیأت رهبری دانشگاه ابن سینا ضمن اظهار قدردانی و سپاس از حمایت های مالی هموطنان گرامی؛ مصمم است که برای دایمی ساختن افتخارات معنوی ایشان، ارزش کمک‌های یاد شده را در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی این نهاد منعکس سازد.

لیست کمک ها قبل از سفر دکتر محمد امین احمدی به آسترالیا:

شماره اسم و تخلص/نهاد یا فرد مبلغ دالر مبلغ افغانی
۱ حاجی دانش ) قبل از سفر دکتر به آسترالیا ) ۳,۳۲۰$ دالر امریکایی AFN 0
۲ بنیاد بابه مزاری مقیم آسترالیا ۶,۸۵۰$ دالر امریکایی AFN 0
۳ بنیاد بابه مزاری مقیم آسترالیا هزینه ویزا، تکت رفت و برگشت دکتر محمد امین احمدی به آسترالیا و هزینه اقامت یک شبه دکتر در هند.

در حال حاضر مبلغ (۶,۵۲۱,۴۲۰ ) افغانی و ($۱۲۷,۸۱۶  ) دالر امریکایی جمع آوری گردیده است.

شماره اسم و تخلص/نهاد یا فرد مبلغ دالر مبلغ افغانی
۱ ستاد مردمی ملبورن مرحله اول ۲۳,۰۰۰$ دالر امریکایی AFN 0
۲ انجمن آغیلی ارزگان  – ملبورن ۹,۹۵۰$ دالر امریکایی AFN 0
۳ انجمن آغیلی داود – ملبورن ۴,۳۸۹$ دالر امریکایی AFN 0
۴ انجمن کاتب ( مرکز اسلامی ارشاد ) شعبه گرنویل-سیدنی ۳,۰۰۰,۰۰۰ AFN
۵ مرکز اسلامی اهلبیت – شهر پرت AFN 1,664,700
۶ ستاد مردمی ملبورن مرحله دوم ۴۰,۰۰۰$ دالر امریکایی ۰ افغانی
۷ محمد شفیع خویش  –  ملبورن ۳۳۰$ دالر امریکایی ۰ افغانی
۸ مرکز اسلامی امام حسین ملبورن ۱۵,۳۳۰$ دالر امریکایی   ۰ افغانی
۹ مرکز اسلامی کوثر ( هموطنان لوگری ساکن ملبورن ) ۱,۵۰۰$ دالر امریکایی ۰ افغانی
۱۰ انجمن اسلامی عترت ۵۵۰,۰۰۰ افغانی
۱۱ مرکز توحید شهر پرت ۲۰۶,۷۰۰ افغانی
۱۲ مرکز رسول اکرم ( کمک جمع آوری شده شب تاسوعا ) ۱۶۵,۸۰۰ افغانی
۱۳ مرکز امام علی آدلاید ۱۸,۴۴۷$ دالر امریکایی ۰ افغانی
۱۴ مرکز الزهرا – آدلاید ۱۲۵,۸۷۰ افغانی
۱۵ هموطنان مقیم ملبورن – ده مرده گلزار ۳۵۰$ دالر امریکایی ۰ افغانی
۱۶ مرکز عترت $ ۰ ۱۶۱,۱۲۰ افغانی
۱۷ انجمن آغیلی هوتقل $  ۰ ۱۵۷,۲۱۰ افغانی
۱۸ مرکز اسلامی ارشاد شعبه فرفیلد ۱۰,۵۶۰$ دالر امریکایی ۰ افغانی
۱۹ مرکز توحید – شهر پرت $ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ افغانی
۲۰ انجمن فولاد ملبورن $ ۰ ۱۹۹,۸۰۰ افغانی
۲۱ سید مهدی بلخی، رؤف رضایی ۳,۹۶۰$ دالر امریکایی ۰ افغانی
۲۲ ظاهر مرزایی از شهر پرت $ ۰ ۸۰,۲۲۰ افغانی
مجموع $۱۲۷,۸۱۶

یکصد و بیست و هفت هزار و هشتصد و شانزده دالر امریکایی

AFN 6,521,420

شش میلیون و پنجصد و بیست و یک هزار و چهار صد و بیست افغانی

در ادامه سلسه گزارش ها شرح مصارف کمک های هموطنان مقیم آسترالیا ذکر می گردد.

(سلسله گزارش ها از شرح مصرف کمک های مردمی برای اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا)

گزارش شماره ۱:

 موضوع : نحوه مصرف کمک های ارسال شده از هموطنان مقیم آسترالیا تا تاریخ ۲۰۱۹-۰۹-۲۱٫

شماره اسم و تخلص/نهاد یا فرد مبلغ دالر مبلغ افغانی
۱ اتحادیه تاجران ملبورن ۲۳۰۰۰$ دالر امریکایی AFN 0
۲ انجمن آغیلی ارزگان  – ملبورن ۹۹۵۰$ دالر امریکایی AFN 0
۳ انجمن آغیلی داود – ملبورن ۴۳۸۹$ دالر امریکایی AFN 0
۴ انجمن کاتب ( مرکز اسلامی ارشاد ) شعبه گرنویل-سیدنی ۳,۰۰۰,۰۰۰ AFN

سه میلیون افغانی

۵ مرکز اسلامی اهلبیت – شهر پرت AFN 1,664,700

چهار میلیون و ششصد و شصت و چهار و هفتصد افغانی

مجموع

$۳۷,۳۳۹ AFN 4,664,700

کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا در موارد زیر به مصرف رسیده است.

هزینه های پرداخت شده

شماره طرف قرارداد موضوع قرارداد مبلغ پرداخت شده
۱ شرکت ساختمانی صداقت اعتماد تهیه مواد مورد نیاز بتن فنداسیون فاز دوم ۸,۶۹۶$ دالر امریکایی
۲ آقای نجیب مظفری آرماتور بندی و قالب بندی و جابجایی بتن فنداسیون فاز دوم ۱۶,۷۳۶$ دالر امریکایی
۳ برادران محمودی تهیه و تولید بتن فاز دوم ۱۳,۰۰۰$ دالر امریکایی
۴ شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد خرید ۹۷ تن سیخ گول سقف منزل اول فاز اول ۴۵,۰۰۰$ دالر امریکایی
۵ سمنت فروشی محمد زمان نهمت تهیه سیمان بتن سقف منزل اول فاز اول ۱۱,۲۸۹$ دالر امریکایی
۶ ریگریشن مطمین تهیه جغل نخودی و بادامی بتن سقف منزل اول فاز اول ۱,۷۱۷$ دالر امریکایی
  ۹۶,۴۳۸$ دالرامریکایی

یادداشت:

مجموع کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا تا تاریخ ۲۰۱۹-۰۹-۲۱ جمعا معادل ۹۶,۹۳۶$ دالر امریکایی بود. که از مبلغ فوق ۹۶,۴۳۸$ دالر امریکایی برای اجرای امورات مختلف پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا هزینه شده بود و مبلغ ۴۹۸,۵$ دالر امریکایی در حساب دانشگاه باقی مانده بود.

گزارش شماره ۲ :

 موضوع : نحوه مصرف کمک ستاد مردمی ملبورن مرحله دوم تاریخ۲۰۱۹ -۰۹-۲۶٫

شماره اسم و تخلص/نهاد یا فرد مبلغ دالر مبلغ افغانی
۱ ستاد مردمی ملبورن مرحله دوم ۴۰,۰۱۰$ دالر امریکایی AFN 0
مجموع $۴۰,۰۱۰ دالر امریکایی AFN 0

کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا در موارد زیر به مصرف رسیده است.

هزینه های پرداخت شده

شماره طرف قرارداد موضوع قرارداد مبلغ پرداخت شده
۱ برادران محمودی قسط دوم بابت تهیه و تولید بتن فاز دوم فنداسیون منزل اول ۱۱,۵۰۰$ دالر امریکایی
۲ شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد قسط سوم آخری خرید ۹۷ تن سیخ گول سقف منزل اول فاز اول ۱۰,۵۸۱$ دالر امریکایی
۳ سمنت فروشی محمد زمان نهمت تهیه سیمان بتن سقف منزل اول فاز اول ۱۰,۲۱۲$ دالر امریکایی
۴ شرکت ساختمانی و سرک سازی باختر پروان تهیه جغل نخودی و بادامی بتن سقف منزل اول فاز اول ۷,۷۱۷$ دالر امریکایی
  ۰۱۰،۴۰$ دالرامریکایی

نتیجه:

مجموع کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا تا تاریخ ۲۰۱۹-۰۹-۲۶ جمعا معادل ۱۳۶,۹۴۸$ دالر امریکایی میگردد. که از مبلغ فوق ۱۳۶,۴۴۸$ دالر امریکایی برای اجرای امورات مختلف پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا هزینه شده است و مبلغ ۴۹۸,۵$ دالر امریکایی در حساب دانشگاه باقی مانده است.

گزارش شماره۳ :

 موضوع : نحوه مصرف کمک هموطنان مقیم آسترالیا از تاریخ ۲۰۱۹-۰۹-۲۶ الی ۲۰۱۹-۱۰-۱۴٫

شماره اسم و تخلص/نهاد یا فرد مبلغ دالر مبلغ افغانی
۱ محمد شفیع خویش  –  ملبورن ۳۳۰$ دالر امریکایی AFN 0
۲ مرکز اسلامی امام حسین ملبورن ۱۵,۳۳۰$ دالر امریکایی   AFN 0
۳ مرکز اسلامی کوثر ( هموطنان لوگری ساکن ملبورن ) ۱,۵۰۰$ دالر امریکایی AFN 0
۴ انجمن اسلامی عترت ۵۵۰,۰۰۰ افغانی
۵ مرکز توحید شهر پرت ۲۰۶,۷۰۰ افغانی
۶ مرکز رسول اکرم ( کمک جمع آوری شده شب تاسوعا ) ۱۶۵,۸۰۰ افغانی
مجموع $۱۷,۱۶۰

هفده هزار و یکصد و شصت دالر امریکایی

AFN 922,500

نه صد و بیست و دو هزار و پنجصد افغانی

کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا در موارد زیر به مصرف رسیده است.

هزینه های پرداخت شده

شماره طرف قرارداد موضوع قرارداد مبلغ پرداخت شده
۱ برادران محمودی قسط سوم بابت تهیه و تولید بتن فاز دوم فنداسیون منزل اول ۴,۵۳۰$ دالر امریکایی
۲ شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد قسط اول خرید ۱۳۰ تن سیخ گول بابت ستون های و دیوار های فاز اول منزل دوم و سقف منزل اول فاز دوم ۷,۰۰۰$ دالر امریکایی
۳ شرکت صداقت اعتماد تهیه مواد بتون ستون ها و دیوار منزل اول فاز اول ۳,۷۰۷ $ دالر امریکایی
۴ اسماعیل بابت پرکاری و گریلاژ خالیگاه های فنداسیون ۱,۰۰۰$ دالر امریکایی
۵ خرید ذخیره آب، واتر پمپ و دو نوع پایپ یک انچ برای پروژه ۹۹۳$ دالر امریکایی
۶ خرید ۱۸ تانکر آب بابت آب پاشی بتون سقف منزل اول فاز اول ۳۰,۲۰۰ افغانی
۷ سمنت فروشی محمد زمان نهمت تهیه سیمان بتن سقف منزل اول فاز اول ۳۲۴,۰۰۰ افغانی
۸ شرکت ریگریشن مطمین تهیه جغل نخودی و بادامی بتن ستون های منزل دوم فاز اول ۸۵,۵۰۰ افغانی
۹ آقای نجیب الرحمن مظفری قسط اول بابت سیم تابی، قالب بندی و جابجایی کانکریت سقف منزل اول فاز اول ۳۰۰,۰۰۰ افغانی
۱۰ فروشگاه ایزوگام های ایرانی عبدالحمید افشار بابت کار ایزوگام دیوار های اطراف فاز اول پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ۱۶۴,۵۰۰ افغانی
  ۲۳۰،۱۷$ دالرامریکایی

۹۰۴,۲۰۰ افغانی

نتیجه:

مجموع کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا از تاریخ ۲۰۱۹-۰۹-۲۶ الی ۲۰۱۹-۱۰-۱۴ جمعا مبلغ ۱۷,۱۶۰$ دالر امریکایی و AFN 922,500 میگردد. که از مبلغ فوق ۱۷,۲۳۰$ دالر امریکایی  و ۹۰۴,۲۰۰ افغانی برای اجرای امورات مختلف پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا هزینه شده است و مبلغ ۱۸,۳۰۰$ افغانی در حساب دانشگاه باقی مانده است

گزارش شماره۴ :

 موضوع : نحوه مصرف کمک هموطنان مقیم آسترالیا از تاریخ ۲۰۱۹-۱۰-۱۴ الی ۲۰۱۹-۱۱-۱۱٫

شماره اسم و تخلص/نهاد یا فرد مبلغ دالر مبلغ افغانی
۱ مرکز امام علی آدلاید ۱۸,۴۴۷$ دالر امریکایی ۰ افغانی
۲ مرکز الزهرا – آدلاید ۱۲۵,۸۷۰ افغانی
۳ هموطنان مقیم ملبورن – ده مرده گلزار ۳۵۰$ دالر امریکایی ۰ افغانی
۴ مرکز عترت $ ۰ ۱۶۱,۱۲۰ افغانی
۵ انجمن آغیلی هوتقل $  ۰ ۱۵۷,۲۱۰ افغانی
۶ مرکز اسلامی ارشاد شعبه فرفیلد ۱۰,۵۶۰$ دالر امریکایی ۰ افغانی
۷ مرکز توحید – شهر پرت $ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ افغانی
۸ انجمن فولاد ملبورن $ ۰ ۱۹۹,۸۰۰ افغانی
۹ سید مهدی بلخی، رؤف رضایی ۳,۹۶۰$ دالر امریکایی ۰ افغانی
۱۰ ظاهر مرزایی از شهر پرت $ ۰ ۸۰,۲۲۰ افغانی
مجموع $۳۳,۳۱۷

سی و سه هزار و سه صد و هفده دالر امریکایی

AFN 934,220

نه صد و سی و چهار  هزار و دو صد و بیست افغانی

کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا در موارد زیر به مصرف رسیده است.

هزینه های پرداخت شده

شماره طرف قرارداد موضوع قرارداد مبلغ پرداخت شده
۲ شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد قسط دوم خرید ۱۳۰ تن سیخ گول بابت ستون های و دیوار های فاز اول منزل دوم و سقف منزل اول فاز دوم ۱۰,۰۰۰$ دالر امریکایی
۷ سمنت فروشی محمد زمان نهمت تهیه سیمان بتن ستون های منزل دوم فاز اول ۳۵۸,۹۲۶ افغانی
۸ شرکت ریگریشن مطمین تهیه جغل نخودی و بادامی بتن سقف منزل اول فاز دوم ۲۷۰,۵۷۹ افغانی
۹ آقای نجیب الرحمن مظفری قسط دوم بابت سیم تابی، قالب بندی و جابجایی کانکریت سقف منزل اول فاز اول ۴,۵۰۰$ دالر امریکایی
۱۰ شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد قسط سوم خرید ۱۳۰ تن سیخ گول بابت ستون های و دیوار های فاز اول منزل دوم و سقف منزل اول فاز دوم ۶,۰۰۰$ دالر امریکایی
۱۱ سمنت فروشی محمد زمان نهمت تهیه سیمان بتن ستون های منزل دوم فاز اول ۴۶۰,۶۰۰ افغانی
۱۲ شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد قسط چهارم خرید ۱۳۰ تن سیخ گول بابت ستون های و دیوار های فاز اول منزل دوم و سقف منزل اول فاز دوم ۷,۰۰۰$ دالر امریکایی
۱۳ شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد قسط پنجم خرید ۱۳۰ تن سیخ گول بابت ستون های و دیوار های فاز اول منزل دوم و سقف منزل اول فاز دوم ۴,۰۰۰$ دالر امریکایی
۱۴ فروشگاه ایزوگام های ایرانی عبدالحمید افشار بابت کار ایزوگام دیوار های اطراف فاز اول پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ۱۱۲,۲۵۰ افغانی
  ۵۰۰،۳۱$ دالرامریکایی

۱,۲۰۲,۳۵۵ افغانی

نتیجه:

مجموع کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا از تاریخ ۱۴-۱۰-۲۰۱۹ الی ۱۴-۱۱-۲۰۱۹ جمعا مبلغ معادل ۴۵,۲۲۶$ دالر امریکایی میگردد. که از مبلغ فوق معادل ۴۶,۸۷۱$ دالر امریکایی  برای اجرای امورات مختلف پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا هزینه شده است و مبلغ ۱,۶۴۵$ دالر امریکایی از کمک های دوست های بامیانی و هموطنان مقیم انگلیس هزینه شده است، قابل یادآوری است که مجموع کمک های ارسال شده توسط هموطنان مقیم آسترالیا بعد از سفر دکتر محمد امین احمدی تا تاریخ ۱۴-۱۱-۲۰۱۹ جمعا معادل ۲۱۰,۹۵۴$ دالر امریکایی شده است.