اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


گزارش جامع پروژه از آغاز تاکنون

گزارش جامع پروژه از آغاز تاکنون

مقدمه: این گزارش از شش بخش ذیل تشکیل گردیده است:

– قرارداد ها؛

– هزینه ها؛

– میزان پیشرفت پروژه؛

– کمک های مردمی؛

قراردادها :

در اجرای طرح ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا تا کنون یک میلیون و سی صد هزار دالر امریکایی قرارداد خرید و اجرای کار امضا شده که فهرست قرارداد ها و خرید های پروژه به شرح زیر می باشد.

۱- انعقاد قرارداد با شرکت عمران هولدنگ گروپ:

دانشگاه ابن سینا طرح و دیزاین نقشه معماری و فنی ساختمان جدید خود را به شرکت عمران هولدنگ گروپ به قرارداد سپرد و این قرارداد اجرایی و کامل گردید. هزینه های مجموعی این عملیات ۵۳,۷۵۰$ دالرامریکایی محاسبه گردیده بود که شرکت عمران ۳۴,۰۰۰$ دالر آنرا به عنوان تخفیف برای ابن سینا منظور نموده و مبلغ ۱۹,۷۵۰$دالر آن برای شرکت متذکره پرداخت شد.

۲- انعقاد قرارداد با شرکت غلغله گروپ:

پس از داوطلبی رسمی مرحله خاک برداری پروژه اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا و بررسی های انجام شده توسط اعضای محترم کمیته تدارکات، قرارداد خاک برداری پروژه اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا باشرکت غلغله گروپ به امضا رسید. این قرارداد با رعایت تخفیف به ارزش ۸۷,۰۰۰$دالر امریکایی اتمام پذیرفت و به اندازه ۴۲,۰۰۰ مترمکعب زمین خاک برداری و ۵,۰۰۰ مترمربع به شکل رایگان ریگلاژ گردید.

۳- قرارداد تولید کانکریت با برادران محمودی:

دانشگاه ابن سینا پس از به داوطلبی گذاشتن رسمی مرحله استراکچر و ارزیابی شرکت های مختلف ساختمانی در این زمینه، قرارداد تولید کانکریت را با برادران محمودی که در این زمینه تخصص و تجربه داشتند، به نرخ فی متر مکعب ۱۵$ دالر امریکایی به امضا رسانید. به اساس این قرارداد هر دو فاز فونداسیون بتن پوششی و عملیات بتون RCC تکمیل شده است و بتن ریزی پایه­ها و دیوار های اطراف هر دو فاز منزل اول، سقف منزل اول هر دو فاز و ستون ها و دیوار های منزل دوم فاز اول و دوم نیز تکمیل گردیده است. بابت این قرارداد تا حال به مبلغ ۹۴,۱۹۵$ دالرامریکایی پرداخت شده است. همچنان از بابت این قرارداد مبلغ ۹,۰۰۰$ دالر امریکایی باقی مانده است که باید پرداخت گردد.

۴- قرارداد با آقای نجیب مظفری:

قرارداد انجام کار پس از بررسی آفرهای مختلف ارائه شده داوطلبان، با محترم آقای نجیب مظفری به امضا رسید و ایشان فعالیت خویش را پس از امضای قرارداد بالای پروژه آغاز نمود. به اساس این قرارداد فاز اول و دوم زیربنا به کلی آرماتوربندی و قالب بندی شده است و  قالب بندی، سیم تابی و ریخت کانکریت ستون ها و دیوار های هر دو فاز منزل اول، سقف هر دو فاز منزل اول و ستون ها و دیوار های منزل دوم فاز اول و دوم تکمیل گردیده است. از این بابت مبلغ ۱۰۳,۰۲۴$ دالر امریکایی به ایشان پرداخت گردیده است. و مبلغ ۱۴,۶۹۲ $ دالر امریکایی آن باقی مانده است که باید برای ایشان پرداخت گردد.

۵- قرارداد با شرکت ساختمانی صداقت اعتماد:

شرکت ساختمانی صداقت اعتماد پس از انجام تست های مقاومت مواد تولیدی ایشان قابل دانسته شد تا مواد مورد نیاز عملیات بتون از قبیل ریگ نخودی، بادامی و شسته را برای دانشگاه فراهم سازد. مبلغ قرارداد با این شرکت از قرار هرمتر مکعب نقشه ۱۱$ دالر امریکایی می باشد. ایشان تمام مواد مورد نیاز عملیات بتون ریزی فاز یک و دوم فونداسیون و ستون های فاز اول منزل یک یک را تکمیل نموده است و مبلغ ۴۹,۹۱۹$ دالر امریکایی به ایشان پرداخت گردیده است.

۶- انعقاد قرارداد با شرکت افغان آیت:

دانشگاه ابن سینا تست های لابراتواری مواد ساختمانی پروژه ساختمان جدید خود را به شرکت آفغان آیت به قرارداد سپرد تا تمامی تست های مواد ساختمانی را انجام دهد. که شرکت افغان آیت تمامی این تست ها را بخاطر کمک به پروژه ابن سینا منظور نموده و به شکل رایگان انجام می دهند.

۷- انعقاد قرارداد با خدمات برق امگا:

دانشگاه ابن سینا بابت ادامه کار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا کار سیستم برق ساختمان جدید خود را به تاریخ ۲ جوزا سال ۱۳۹۸ به داو طلبی گذاشت و از تمام شرکت های داو طلب در بخش های برق دعوت به عمل آورد تا در این پروسه اشتراک نمایند. قرارداد انجام کار سیستم برق ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا پس از بررسی آفرهای مختلف ارائه شده داوطلبان و پس از ارزیابی و مصاحبه با هر یک از طرف های داوطلب با خدمات برق امگا به امضا رسید و ایشان فعالیت خویش را پس از امضای قرارداد بالای پروژه آغاز نمودند، مبلغ قرارداد با این شرکت از قرار هرمتر مربع نقشه ۴٫۳$ دالر امریکایی می باشد. ایشان پایپ گذاری سقف منزل اول فاز اول  و دوم را تکمیل نموده  است. از این بابت مبلغ ۸,۱۳۲$ دالر امریکایی به ایشان پرداخت گردیده است.

۸- انعقاد قرارداد با شرکت گرما فن:

دانشگاه ابن سینا بابت ادامه کار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا کار سیستم سرمایش، گرمایش، آبرسانی و فاضلاب  ساختمان جدید خود را به تاریخ ۲ جوزا سال ۱۳۹۸ به داو طلبی گذاشت و از تمام شرکت های داو طلب در بخش های سرمایش، گرمایش، آبرسانی و فاضلاب دعوت به عمل آورد تا در این پروسه اشتراک نمایند. قرارداد انجام کار سیستم های آبرسانی، فاضلاب، سرمایش و گرمایش ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا پس از بررسی آفرهای مختلف ارائه شده داوطلبان و پس از ارزیابی و مصاحبه با هر یک از طرف های داوطلب با شرکت گرما فن به امضا رسید و ایشان فعالیت خویش را پس از امضای قرارداد بالای پروژه آغاز نمودند. مبلغ مجموعی قرارداد  با این شرکت از قرار به صورت مجموعی همراه مواد ۶۳۲,۷۸۱ ششصد و سی و دو هزار و هفتصد و هشتاد و یک دالر امریکایی می باشد.

هزینه ها:

هزینه های پرداخت شده

شماره

طرف قرارداد

موضوع قرارداد

مبلغ پرداخت شده

۱

شرکت عمران هولدنگ گروپ

طرح و دیزاین نقشه فنی

۱۹,۷۵۰$ دالرامریکایی

۲

شرکت غلغله گروپ

خاک برداری و  خاکریزی عقب دیوار ها

۸۷,۰۰۰$ دالر امریکایی

۳

شرکت چاه عمیق اتفاق

حفرچاه عمیق

۹,۴۵۶$ دالر امریکایی

۴

شرکت تجارتی رحیم گردیزی

خرید ۴۰۰ تن سیخ گول برای دو فاز فنداسیون

۲۵۰,۰۰۰$ دالرامریکایی

۵

شرکت صنایع سیمان زابل

خرید ۱۶۰۰ تن سیمان برای هر دو فاز فنداسیون

۳۰,۵۸۹$ دالر امریکایی

۶

شرکت برادران خاشرودی

ترخیص سیمان و تعرفه گمرکی

۳۷,۳۳۲$ دالر امریکایی

۷

شرکت ترانسپورت حاجی حکم

حمل سیمان از نیمروز به کابل

۴۵,۵۵۱$ دالر امریکایی

۸

شرکت ساختمانی اتفاق آریا

تهیه مواد مورد نیاز بتون pcc

۲,۶۷۰$ دالر امریکایی

۹

شرکت ساختمانی صداقت اعتماد

تهیه مواد مورد نیاز بتون هر دو فاز فنداسیون و پایه ها و دیوار های فاز اول

۴۹,۹۱۹$ دالر امریکایی

۱۰

آقای نجیب مظفری

آرماتور بندی و قالب بندی و جابجایی بتون از شروع فنداسیون تا این مرحله کار

۱۰۳,۰۲۴$ دالر امریکایی

۱۱

برادران محمودی

تهیه و تولید بتون از شروع کار تا مرحله فعلی

۹۴,۱۹۵$ دالر امریکایی

۱۲

آقای امیر اسدی

انیمیشن و صدا گذاری

۲,۴۶۰$ دالر امریکایی

۱۳

خرید و سایل و راه اندازی چاه

۵,۰۴۵$ دالر امریکایی

۱۴

شرکت غلغله گروپ

تقویت برق ساختمان به ۳ فاز

۲,۵۱۸$ دالرامریکایی

۱۵

شرکت تجارتی زم زم فولاد لمیتد

خرید ۳۶۱٫۵ تن سیخ گول برای پایه ها، دیوارها، و سقف منزل اول  و ستون و دیوار های منزل دوم

۲۱۰,۷۸۱$ دالر امریکایی

۱۶

سایر هزینه های عملیاتی(ساخت انبار،نصب دستگاه بچنگ، احاطه نمودن محوطه پروژه، معاشات کارمندان مربوط به پروژه) به صورت مجموع

۶۲,۹۵۷$ دالر امریکایی

۱۷

سمنت فروشی برادران نورزایی

خرید ۴۵۰۰ کیسه سیمان کمبود فنداسیون

۱۸,۱۹۴$ دالر امریکایی

۱۸

سمنت فروشی محمد زمان نهمت

خرید سیمان مورد ضرورت پایه ها، دیوارها، و سقف منزل اول

۶۲,۶۴۷$ دالر امریکایی

۱۹

ریگریشن مطمین

خرید جغل نخودی و بادامی برای سقف منزل اول

۱۸,۴۸۸$ دالر امریکایی

۲۰

ریگریشن حاجی کامران

خرید ریگ شسته برای سقف منزل اول

۱۹,۰۹۹$ دالر امریکایی

۲۱

اسماعیل

پرکاری خالیگاه های فنداسیون

۳,۰۰۰ دالر امریکایی

۲۲

فروشگاه ایزوگام عبدالحمد افشار

 ایزوگام دیوار اطراف فاز اول

۳,۵۴۰$ دالر امریکایی

۲۳

خدمات برق امگا

پایپ گذاری و وایرینگ سقف منزل اول

۸,۱۳۲$ دالر امریکایی

مجموع به مبلغ یک میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و سه صد و چهل و هفت دالرامریکایی

۱,۱۴۶,۳۴۷$دالر امریکایی

                                                                            (هزینه های قابل پرداخت)

شماره

طرف قرارداد

موضوع قرارداد

مبلغ پرداختنی

۱

برادران محمودی

تهیه و تولید کانکریت برای سقف منزل اول فاز اول و دوم

۹,۰۰۰$ دالر امریکایی

۲

آقای نجیب الرحمن مظفری

سیم تابی، قالب بندی و کانکریت ریزی

۱۶,۰۰۰$ دالر امریکایی

جمع: بیست و پنج هزار دالر امریکایی

۲۵,۰۰۰ $ دالرامریکایی

 بدهکاری پروژه از اشخاص برای تعهدات پروژه:

شماره

مشخصات فرد/شرکت

 

مبلغ پرداختنی

۱

محمد امین احمدی

بابت هزینه ۹۰ تن آرماتور برای ستون ها و دیوار های فاز اول و دوم منزل اول

۲۳,۲۵۴$ دالر امریکایی

میزان پیشرفت پروژه:

پروژه ساخت ساختمان دائمی دانشگاه ابن سینا در مساحت پنج جریب در هفت طبقه روی دست گرفته شده است. که مراحل دیزاین انجنیری مهندسی، دیزاین استرکچر، دیزاین سیستم آّب، برق و کانالازیسون آن تکمیل گردیده، کار های اجرایی از قبیل خاک برداری، گریلاژ، سیم توی، قالب بندی، و بتن ریزی فونداسیون فاز اول، دوم و ستون ها و دیوار های فاز اول و دوم منزل اول و بتن ریزی سقف منزل اول هر دو فاز، بتن ریزی ستون ها و دیوار های منزل دوم فاز اول و دوم تکمیل شده است، تا این مرحله کار میزان پیشرفت پروژه ۱۵% می باشد و ۶۵۰۰ متر مکعب بتن بتنریزی شده است.

مطابق برآورد اولیه این پروژه ده میلیون دالر امریکایی مصرف بر می دارد. از این مبلغ تا کنون برای ساخت فنداسیون و عملیات بتون  ریزی دومنزل زیرین آن مبلغ یک میلیون و سی صد هزار دالر امریکایی قرارداد خرید و اجرای کار امضا شده و تاکنون مبلغ ۱,۱۴۶,۳۴۷$ دالر امریکایی بابت این تعهدات اجرا شده است، که ۵۶٫۲ % آن از عاید داخلی دانشگاه، ۲۷٫۵ % از محل کمک های مردمی و ۱۴٫۶٪ از قرضه بانک اسلامی افغانستان تأمین گردیده است. مبلغ ۲۵,۰۰۰ $ دالر امریکایی بابت قرارداد های اجرا شده باید عاجل پرداخت گردد. روزانه بطور اوسط ۵۰ کارگر در پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا مصروف کار اند، تا این مرحله کار پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ۶۵۰۰ متر مکعب بتن ۷۶۱ تن سیخ گول ۳۰۳۵ تن سیمان مصرف گردیده است.

منابع تمویل هزینه ها:

هزینه های انجام شده در این گزارش از منابع زیر تمویل می گردد.

– عواید داخلی دانشگاه ابن سینا ۵۶٫۲ % مبلغ ۶۴۴,۲۹۹$ دالر امریکایی.

– کمک های مردمی ۴% مبلغ ۳۱۵,۵۹۱$ دالر امریکایی.

– قرض از اشخاص ۰ % مبلغ ۲۳,۲۵۴$ دالر امریکایی.

– قرضه از بانک اسلامی ۶%  مبلغ ۱۶۷,۸۶۰$ دالر امریکایی.

کمک های مردمی

دانشگاه ابن سینا از ماه سرطان ۱۳۹۷ جلسات متعدد حمایت مالی از پروژه اعمار ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا را با اساتید دانشگاه، کارآفرینان و سرمایه گذاران، فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی، دانشجویان و هموطنان عزیز مقیم اروپا، کانادا و آسترالیا برگزار کرده است. تا تاریخ ۲۰۲۰-۰۱-۱۰ مبلغ معادل ۳۱۵,۵۹۱$ دالر امریکایی جمع آوری شده است. هیأت رهبری دانشگاه ابن سینا ضمن اظهار قدردانی و سپاس از حمایت های مالی اساتید محترم؛ مصمم است که برای دایمی ساختن افتخارات معنوی ایشان، ارزش کمک‌های یاد شده را در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی این نهاد منعکس سازد.

شماره

اسم و تخلص/نهاد یا فرد

مبلغ دالر

مبلغ افغانی

۱

کمک های اساتید محترم دانشگاه

AFN 1,440,120

۲

کمک های سرمایه گذاران و کارآفرینان

۱۳,۲۰۰ $ دالر امریکایی

AFN 65,000

۳

کمک های فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی

۵۱,۲۰۰ $ دالر امریکایی

AFN 190,000

۴

کمک هموطنان عزیز مقیم اروپا

۲,۴۶۰ $ دالر امریکایی

AFN 196,000

۵

کمک هموطنان عزیز مقیم اوتاوای کانادا

۲,۶۰۰ $ دالر امریکایی

AFN 0

۶

کمک های دوستان بامیانی

$ ۰   

۵۱,۶۲۰

۷

کمک های دانشجویان

۴۰۰ $ دالر امریکایی

AFN 178,086

مجموع

$۶۹,۸۶۰

شصت و نه هزار و هشتصد و شصت دالر امریکایی

AFN 2,120,826

دو میلیون و یکصد و بیست هزار و هشتصد و بیست و شش افغانی

مجموع کمک های جمع آوری شده از  اساتید دانشگاه، کارآفرینان و سرمایه گذاران، فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی، دانشجویان و هموطنان عزیز مقیم اروپا، کانادا تا تاریخ ۲۰۲۰-۰۱-۱۰ جمعا معادل ۹۶,۳۷۷$ دالر امریکایی بود. که مبلغ فوق ۹۶,۳۷۷$ دالر امریکایی برای اجرای امورات مختلف پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا هزینه شده است.