اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


گزارشی از کمک های دانشگاه ابن‌سینا به دانشجویان ممتاز و کم بضاعت از آغاز تا کنون

دانشگاه ابن سینا به دلیل ماهیت غیر انتفاعی خویش، به صورت واقعی و اساسی در راستای ارایه خدمات آموزشی خوب و ارزان و حتی رایگان برای دانشجویان مستعد و کم در آمد فعالیت می­‌کند. می توان شاخص های کلی این فعالیت را به شرح ذیل نشان داد:

الف. برنامه اصلی دانشگاه ابن سینا این است بعد از ساخت تأسیسات و تکمیل زیربنا یک بخش مهم از سود حاصل از عواید خود را  به تحصیل فرزندان خانواده ها و افراد کم در آمد اختصاص دهد تا به این وسیله دسترسی به تحصیل را برای افراد مستعد در سطح وسیع فراهم کند و به این ترتیب عدالت آموزشی به وجود آید. چون سود آن به موسسان تعلق نمی­گیرد، پس به صورت طبیعی برای این امر مهم اختصاص می یابد، اما در دانشگاه­های انتفاعی تمامی سود به سرمایه گذار تعلق می­گیرد، لذا به خودی خود زمینه ارایه چنین خدمتی در این­گونه موسسات وجود ندارد. در حال حاضر ابن سینا بعد از دانشگاه امریکایی یگانه دانشگاه داخلی غیر انتفاعی است.

ب. ابن سینا به دلیل غیر انتفاعی بودن خویش در حال حاضر در میان شش دانشگاه برتر کابل با ارایه بهترین آموزش، کمترین فیس را دریافت می­کند. این واقعیت در جدول شماره یک نشان داده شده است.

بر اساس این جدول مشخص می­شود که دانشگاه ابن سینا علی رغم پایه علمی قوی، کمترین فیس را در میان این دانشگاه ها دریافت می­کند. به همین جهت فرزندان خانواده های فقیر و کم درآمد در دانشگاه ابن سینا با امکانات علمی خوب، هزینه کم مصروف تحصیل می­باشند در واقع اغلب محصلان در دانشگاه ابن سینا از خانواده های فقیر و کم درآمد می­باشند.

ج. با این وجود مطابق احکام فصل هفتم اساسنامه جندین نوع بورس و تخفیف در مزد تحصیلی را طراحی و اجرا کرده است که در امارهای ذیل نشان داده می­‌شوند.

فیس تحصیلی دانشگاه ابن سینا در میان پنج دانشگاه برتر کابل:

شماره

اسم دانشگاه

رشته های

زمان سمستر

تعداد کریدت

فیس هر سمستر

تفاوت فیس هر سمستر

افغانی

افغانی

۱

دانشگاه ابن سینا

حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد

چهارنیم ماه

۱۶

۱۳,۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

دانشگاه امریکایی ها

حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد

چهارنیم ماه

۱۶

۲۲۸,۰۰۰

۲

دانشگاه ابن سینا

حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد

چهارنیم ماه

۱۶

۱۳,۰۰۰

۱۴,۸۰۰

دانشگاه کاتب

حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد

چهارنیم ماه

۱۸

۲۷,۸۰۰

۳

دانشگاه ابن سینا

حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد

چهارنیم ماه

۱۶

۱۳,۰۰۰

۷,۰۰۰

دانشگاه خاتم النبیین

حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد

چهارنیم ماه

۱۸

۲۰,۰۰۰

۴

دانشگاه ابن سینا

حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد

چهارنیم ماه

۱۶

۱۳,۰۰۰

۴۶,۴۰۰

دانشگاه کاردان

حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد

شش ماه

۵۹,۴۰۰

۵

دانشگاه ابن سینا

حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد

چهارنیم ماه

۱۶

۱۳,۰۰۰

۱۷,۰۰۰

دانشگاه رنا

حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد

چهارنیم ماه

۳۰,۰۰۰

بورسیه های کامل دانشگاه ابن سینا:

 • بورسیه کامل هیئت موسسین دانشگاه ابن سینا برای دانشجویان نیازمند و فقیر. تا کنون ۱۳۰ دانشجو از این بورسیه استفاده نموده اند.
 • بورسیه کامل دانشجویان برتر در سطح دانشکده ها برای هر سمستر تا کنون ۱۰۱دانشجو از این بورسیه استفاده کرده اند.
 • بورسیه کامل برای مؤسسه تحصیلات عالی حکمت بادغیس برای مقطع ماستری (این بورسیه در چارچوب اعطای بورسیه به مناطق محروم، در مطابقت با آرمان عدالت خواهی، اختصاص یافته است). تا کنون ۲ دانشجو از این بورسیه استفاده کرده است.

تخفیف دانشگاه ابن سینا

ابن سینا برای محصلان برتر، کارمندان اداری دانشگاه، فامیل شهدا و معلولین، شوراهای قومی تخفیف در هزینه فیس تحصیلی در نظر گرفته است:

 • محصلان برتر (دوم نمره ها) در سطح دانشکده ها %۵۰ تخفیف تا کنون ۱۰۱ دانشجو از این تخفیف استفاده کرده اند.
 • محصلان برتر (سوم نمره ها) در سطح دانشکده ها %۲۵ تخفیف تا کنون ۱۰۱ دانشجو از این تخفیف استفاده کرده اند.
 • ۱۵% تخفیف برای دانشجو برتر. فیصدی نمرات آن بالاتر از %۹۰ تا کنون ۷۲دانشجو از این تخفیف استفاده کرده اند.
 • تخفیف %۵۰ و %۳۰ از طرف دانشگاه برای دانشجویان نیازمند و کم بضاعت. تا کنون ۵۲ دانشجو از این تخفیف استفاده کرده اند.
 • تخفیف %۳۰ به محصلان کم بضاعت در رشته های علوم انسانی و %۴۰ برای رشته های تجربی به دانشجویان که از طرف بنیاد امام حسین معرفی شده اند (۱۸۲ دانشجو از این تخفیف استفاده کرده اند).
 • % ۱۵ تخفیف برای کارمندان اداری دانشگاه و دانشجویان سابق ابن سینا برای مقطع ماستری (۹ دانشجو از این تخفیف استفاده کرده اند)
 • %۱۵ تخفیف فامیلی برای دانشجویان مقطع ماستری و %۱۰ برای محصلان مقطع لیسانس (۳۳۰ دانشجو از این تخفیف استفاده کرده اند)

نوت: تخفیف فامیلی به محصلان که بیشتر از دو نفر دانشجو هستند اجرا میگردد.

 • تخفیف %۲۵، %۲۰ و %۱۰ برای دانشجویان که از طرف وزارت تحصیلات عالی از قبول شده های کانکور معرفی شده اند برای مقطع لیسانس تا کنون(۳۹۳ دانشجو از این تخفیف استفاده کرده اند)
 • بورس کامل برای خانواده های شهدای جنبش روشنایی که %۱۵ آنرا دانشگاه ابن سینا و %۸۵ نهاد خیره به موجب تفاهم نامه برای مقطع لیسانس (۳ دانشجو از این تخفیف استفاده کرده اند)
 • % ۱۰ تخفیف برای دانشجویانی که از طرف (وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی) کشور معرفی شده اند برای مقطع لیسانس (۶ دانشجو از این تخفیف استفاده کرده اند)
 • %۷۵ تخفیف برای دانشجویان که از طرف شورای هزاره های اهل سنت معرفی شده اند برای مقطع لیسانس (۳ دانشجو از این تخفیف استفاده کرده اند)
 • تخفیف %۳۰ و %۱۰ برای دانشجویانی که از طرف شورای اسماعیلیان و کنسولی آغا خان و جامعه مدنی معرفی شده اند برای مقطع لیسانس (۳۷ دانشجو از این تخفیف استفاده کرده اند)
 • تخفیف %۲۰ برای خانم ها  تا سال ۱۳۹۲ (۶۴۲ دانشجو از این تخفیف استفاده کرده اند)

بورسیه نهاد ها

بر اساس تفاهم­نامه همکاری منعقده میان دانشگاه ابن سینا با ادارات، نهادهای اجتماعی و نهاد های خیریه که برای محصلان خانم، کارمندان، فامیل شهدا و معلولین و افراد کم بضاعت در دانشگاه ابن سینا بورس داده اند:

 • بورسیه کامل پرموت مخصوص خانم ها برای مقطع لیسانس (۴۹ دانشجو از این تخفیف استفاده کرده اند)
 • بورسیه کامل وزارت عدلیه (۹ دانشجو) کارمندان وزارت عدلیه برای مقطع ماستری
 • بورسیه کامل بنیاد امام حسین (۱۰۵ دانشجو) برای مقطع لیسانس
 • بورسیه کامل (IDLO – 36 دانشجو) کارمندان لوی حٌارنوالی و ستره محکمه برای مقطع ماستری
 • بورسیه %۳۰ بنیاد بابه مزاری (۲۷ دانشجو) دانشجویان کم بضاعت و نیازمند برای مقطع لیسانس
 • بورسیه %۲۵ بنیاد مهرگان طی چند سال تعداد (۹۰۰ دانشجو) از این بورس استفاده کرده اند که این بورس برای دانشجویان کم بضاعت، شهدا و معلولین و نیازمند برای مقطع لیسانس در نظر گفته شده و قابل ذکر است که این بورس تا سال ۱۳۹۳ تحت حمایت این بنیاد قرار داشت.
 • بورسیه %۳۰ لوی حٌارنوالی (۷۸ دانشجو) کارمندان لوی حٌارنوالی برای مقطع ماستری

بورسیه افراد خیر

بر اساس تفاهم­نامه همکاری منعقده میان دانشگاه ابن سینا با افراد خیر که برای محصلان کم بضاعت، فامیل شهدا و نیازمند در دانشگاه ابن سینا بورس نموده اند:

 • داکتر عبدالله شفایی عضو هیئت مؤسس، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ابن سینا فیس %۱۰۰ فیس تحصیلی نعمت الله محمدی و %۲۰ فیس تحصیلی صدیق مرادی را نقدآ پرداخت میکند (۱۰ دانشجو از این بورس استفاده کرده اند).
 • داکتر عبدالعلی محمدی استاد در دانشگاه خاتم النبیین %۱۰۰ فیس تحصیلی ۳ دانشجو از این بورس استفاده کرده اند که اعضای خانواده شهدای دانایی کورس موعود هستند.
 • محمد آصف احمدی تاجر ملی مقیم کشور هالند % ۲۵ فیس تحصیلی (۴۵ دانشجو این بورس استفاده نمود) نقدآ پرداخت می نمود تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشت.