اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


برگزاری همایش علمی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه توسط دانشگاه ابن‌سینا و کمیته بین المللی صلیب سرخ

همایش علمی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه از سوی سازمان جهانی صلیب سرخ و دانشگاه ابن‌سینا به روز پنجشنبه ۲ عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی در سالون پامیر هوتل انترکانتینینتال در کابل برگزار شد. در این برنامه شماری زیادی از مسؤلان دولتی، کمیشنران حقوق بشر، نمایندگان مجلس شورای ملی و نهادهای حقوق بشری و معاون کمیته صلیب سرخ بین‌الملل، استادان دانشگاه ودانشجویان رشته‌های حقوق اشتراک کرده بودند. برنامه با تلاوت آیتی از کلام الله مجید اغاز و سپس برنامه با پیام معاون کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خانم پیتریوسیس رسما آغاز شد.

خانم پیتریوسیس در گام نخست از برگزار کنندگان برنامه و به ویژه دانشگاه ابن‌سینا تشکر کرده وافزود که ۷۰ سال قبل این کنوانسیون جهت دفاع از حقوق افراد درگیر در منازعات به وجود آمد. وی افزود که با گذشت ۷۰ سال از شکل‌گیری این کنوانسیون هنوز برای تطبیق ورعایت آن مشکلاتی وجود دارد. معاون کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یادآور شد که خوشبختانه دولت افغانستان بعضی تعدیلات را در کدجزای افغانستان شامل ساخته است که این خود کمک می‌کند تا جلوی فعالیت‌های ضدبشری گرفته شود و مجرمان نیز از طریق قانون مورد پی‌گیرد قرار بگیرد. وی علاوه کرد که صلیب سرخ تلاش می‌نماید تا به دولت افغانستان در بعد تخنیکی کمک کند تا این موضوعات شامل نصاب‌های درسی دانشگاه‌ها نیز شود.

دکتر محمد امین احمدی، رییس دانشگاه ابن‌سینا از اولین سخنرانان برنامه بود. وی به تفاوت حقوق بشر دوستانه بین‌الملل و حقوق بشر پرداخت ویادآور شد که این دو از چند لحاظی متفاوتی است. به گفته دکتر احمدی، درحقیقت حقوق بشر دوستانه بین‌‎المللی انسانی‌سازی جنگ است و تلاش می‌شود که به افراد بی‌طرف درجنگ، زخمیان و اسیران جنگی کمک شود و از کرامت انسانی آنها دفاع وحمایت شود. به گفته دکتر احمدی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی به منظور نیکوکاری وخیرخواهی شکل گرفته که نسبت به حقوق بشر بین‌الملل جهانی‌تر و با سابقه‌تر است.

رییس دانشگاه ابن‌سینا در ادامه تفاوت‌ها حقوق بشر دوستانه بین‌المللی وحقوق بشر بین‌الملل یادآور شده وافزود که حقوق بشر در دفاع از حقوق انسانی در همه حالات است ولی حقوق بشر دوستانه بیشتر در حالات جنگ و منازعات است که نسبت به حقوق بشراز قدامت بیشتری برخوردار است. دکتر احمدی علاوه کرد که گزارش‌های که تاکنون از سوی این نهاد به نشر رسیده از اعتبارات بالای برخوردار است وکمتر اتفاق افتاده است تاکنون آنچه را گزارش داده‌است خلاف واقعیت ثابت شده باشد. وی از موثریت سازمان جهانی صلیب سرخ به نیکویی یاد کرده وافزود که فعالیت این سازمان در افغانستان که همواره درگیر جنگ و منازعه بوده بسیار مفید بوده است.

دکتر سیما سمر رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دیگر سخنرانان این برنامه بود. وی یادآور شد که اگر کنوانسیون‌های بشر دوستانه ژنیو تطبیق وپی‌گیری شود، به راحتی می‌توان به اهداف حقوق بشری خود برسیم.

دکتر عبدالله عطایی رییس تعلیمات قضای ستره محکمه کشور در رابطه به کنوانسیون‌ها یادآور شد که شناخت کنوانسیون‌ها برای مردم افغانستان نسبت به سایر کشورها به مراتب مهم وضروری می‌باشد. وی افزود که اگر جرایم ضدبشری را در افغانستان به بررسی بگیریم به دودسته تقسیم می‌شود که سال‌های قبل از ۲۰۰۱ و بعداز آن که بیشترین جرایم قبل از سال ۲۰۰۱ صورت گرفته و آنهم به دلیل عدم آشنایی با قوانین حقوق بشری وبشردوستانه بوده است. وی افزود که دولت افغانستان با پیوستن به محکمه بین‌المللی یک گام بزرگی را برای تحقق اهداف حقوق بشری برداشته که خود یک دست آورد به حساب میآید. وی یادآوری کرد که دولت افغانستان برای محکمه بین‌المللی دعوت نامه باز را فرستاده و این نهاد هر زمانی که خواسته باشند می‌توانند از افغانستان دیدن و بررسی‌های خودرا انجام دهد.

دکتر هیبت‌الله نژندی منش، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تهران و نایب الرئیس انجمن ایرانی حقوق بین المللی کیفری از جمله سخنرانان دیگر برنامه بود. وی به مساله مخاصمات نوین اشاره کرده وافزود که هرگونه فن‌آوری و تکنالوژی نظامی پس از کنوانسیون ژنیو در حقیقت یک نوع فناوری جدید است که کنوانیسیون ژنیو نمی‌تواند به آن پاسخ بگوید مگر اینکه از طریق نشست‌ها، معاهدات‌ها و میثاق‌های دیگری که در سطح جهان درحوزه حقوق بشر بین‌الملل وحقوق بشردوستانه بین‌المللی شکل گرفته و به امضاء رسیده‌است به آن پرداخت.

ختم برنامه همراه بود با رونمایی از کتابی که در رابطه به ماده سوم مشترک کنوانسیون‌های ژنیو که توسط حسن رضایی، مترجم واستاد دانشگاه ترجمه شده بود. حسن رضایی این ترجمه را به سه بخش عمده دسته بندی کرد که شامل شکل وساختار ظاهری کتاب، شماره گزاری پارگراف‌ها جهت تحقیق وسهولت در آمر خوانش وتطبیق آن با متن انگلسی وهمچنان بحث‌ها از نظر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ وتفسیری که از سوی این نهاد ارایه شده‌است، می‌باشد.