اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


سلسله نشست‌های دکتر احمدی رئیس دانشگاه ابن سینا با هم وطنان مقیم استرالیا در پیوند به همکاری های مالی برای پروژه ساختمان جدید دانشگاه ابن‌سینا

به نام خداوند دانایی و توانایی

 نخستین برنامه از سلسه برنامه های اندیشمند فرهیخته جناب دکتر محمد امین احمدی رییس محترم دانشگاه ابن سینا در پیوند به همکاری های مالی مردم عزتمند و خیرخواه استرالیا به پروژه ارزشمند و علمی ساختمان جدید این دانشگاه در مسجد امام علی (ع) در شهر آدلاید استرالیای جنوبی در تاریخ هفدهم ماه آگست ۲۰۱۹ با حضور و استقبال گرم مردم عزیز ما برگزار گردید. آقای بسم الله رضایی به نمایندگی از بنیاد بابه مزاری سخن گفت و جناب سید نادر احمدی نیز در پیوند به اهمیت خردورزی صحبت نمود. جناب دکتر محمد امین احمدی ضمن قدردانی از زحمات بنیاد بابه مزاری (ر) جهت مهیا نمودن زمینه سفر ایشان در کشور استرالیا، همکاری بزرگان مسجد امام علی (ع) در جهت دایر نمودن اولین برنامه از سلسله برنامه های ایشان و همه دوستانی که در گذشته نیز جهت همکاری با دانشگاه ابن سینا و ایجاد زمینه سفر ایشان در استرالیا زحمت کشیده بودند، هدف از سفر خود را به استرالیا به صورت واضح بیان نمودند. ایشان ضمن تاکید بر اهمیت دانش و دانشگاه برای مردم ما، تشریح ماهیت دانشگاه ابن سینا به عنوان یک دانشگاه غیرانتفاعی و توضیح مفصل پیرامون پروژه ساختمان جدید این دانشگاه، نمونه های بسیار مشخص و موفق از کشورهای را نام بردند که از طریق ایجاد زمینه و ظرفیت کافی در داخل کشور توانسته بخشی از بسیار مهم و موثری از نیروی علمی و متخصص خود را که در مراکز علمی و آموزشی و تحقیقاتی خارج از کشور وجود دارند در داخل کشور گسیل داده اند و با این کار زمینه انتقال دانش و تخصص را در کشور خود مهیا نموده اند. ایشان اضافه کردند که دانشگاه ابن سینا می تواند در آینده خانه جمعی همه پژوهش گران و چهره های علمی و اکادمیک مردم ما باشد اما این کار نیازمند این است که ابتدا این دانشگاه از تجهیزات، زیرساخت ها و امکانات لازم یک دانشگاه استاندارد برخوردار گردد. لذا در این راستا در ابتدا نیازمند ساختمان دایمی همراه با همه استانداردهای بین المللی می باشد. این برنامه با استقبال گردم شرکت کنندگان روبرو گردید. در این جلسه مبلغ ۵۰۰۰۰ پنجا هزار دالر استرالیایی برای پروژه ساختمان جدید دانشگاه ابن سینا به صورت نقدی و غیرنقدی جمع آوری گردید.