اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


رونمایی از کتاب «اشارات وتنبیهات» ابوعلی‌سینا بلخی در دانشگاه ابن‌سینا

کتاب اشارات وتنبیهات ابوعلی‌‍سینای بلخی که برای اولین بار درافغانستان چاپ شده روز پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸ خورشیدی در تالار علامه محمد اسماعیل مبلغ در دانشگاه ابن‌سینا رونمایی شد. این کتاب که پنجمین دور تصحیح خودرا توسط استاد علی امیری پشت سر گذرانیده با یک مقدمه بلند توسط معاونت تحقیقات علمی دانشگاه برای اولین بار در افغانستان چاپ شده‌است.

در برنامه رونمایی این کتاب حضور استادان دانشگاه، فرهنگیان ودانشجویان پر رنگ بود. اولین سخنران برنامه حسن رضا خاوری بود. وی با اشاره به فلسفه ابن‌سینا یادآوری کرد که تمرکز فلسفه ابن‌سینا بر سعادت می‌چرخد و کتاب اشارات ابن‌سینا یکی از مهمترین آثار وی است. وی یادآورشد که قرائت های غالب عمدتا این کتاب را تلفیق از دین وفلسفه معرفی می‌کند، اما واقع این است که این کتاب امر الوهی را برهان پذیر و در نتیجه دین را جزء علم نمی داند.

حسن رضا خاوری همچنان علاوه کرد که امیری با تصحیح که انجام داده به خوبی توانسته است پیوند بین این نسخه و مصحیح‌های دیگر وهمچنان پیوند میان ابن‌سینا وسایر متفکران هم‌عصر وی ایجاد کند. به گفته خاوری این کار امیری سبب تاریخ مندی اثر شده‌است. او علاوه کرد که این اثر اکنون خوانندگان را به رزم می‌طلبد تا صف خودرا مشخص کند که در صف عقلانیت وخرد ورزی قرار می‌گیرد یا هم در صف جهالت.

دکتر امین احمدی دومین سخنران برنامه بود. وی افزود که این سوال همواره در ذهنم مطرح بود که چرا کتاب ویراست پنجم پیدا کرد؟ به گفته دکتر احمدی این کتاب که بر مبنای شرح شارحان انجام شده نگرانی برایم خلق کرده بود که تصحیح قیاسی پیدا نکند که خوشبختانه نه تنها که این کار نشده بلکه پس از خوانش اثر هم به سوال خود پاسخ یافتم وهم نگرانی‌ام رفع شد. بگفته دکتر احمدی، با عقلانیت وخردورزی می‌توانیم مشکلات خودرا حل و خودرا هم‌عصر زمانه خود سازیم که تاکید ابن‌سینا هم بر همین مساله است.

محمد جواد سلطانی به طرح این پرسش صحبت‌های خودرا آغاز کرد که چرا میراث تاریخی وفرهنگی وبالخصوص ابن‌سینا مهم است؟ به گفته سلطانی، با تحولاتی که در حوزه تمدنی بلخ پیش آمد وآیینی جدید جای مکتب بلخ را گرفت کوشش بلخیان بر همین بود تا برای آیین جدید پایه‌‎های عقلانی تعریف کند. به گفته او، با گذشته هر روز متاسفانه خردورزی تضعیف و جای ان را گروه‌های افراطی وتکفیری گرفته ومنجر به تضعیف وفراموشی این مکتب شد. به همین لحاظ است که ابن‌سینا و اثار او مهم است و ما را به خردورزی دعوت می‌کند.

استاد علی امیری جریان کار تصحیح را برای حاضرین در تالار وضاحت داده وافزودکه اکنون با جرآت می‌‍توان گفت که کارانجام شده به مراتب بهتر از کاری است که در تهران، ترکیه، مصر و لیدن انجام شده‌است. به گفته او، در این کار حداقل صد اشتباه که در نسخه‌های قبلی راه یافته بود برچیده شده و حل گردیده است. به گفته او با وجود مشکلات تخنیکی و کمبود نیروی انسانی سرانجام این کار پس از هشت ماه وقت شبانه روزی به اتمام رسید که اکنون در دسترس خوانندگان قرار دارد. امیری در مقدمه کتاب توضیح داده است که در این ویراست پنجم او از سه نسخه مهم و منحصر به فرد استفاده کرده است که تا کنون در ویراست های قبلی مورد استفاده نبوده است. کتاب با تعلیقات وسیع و گسترده همراه است و می‌تواند خواننده را در جریان پیوند این کتاب با آثار ماقبل و مابعد آن قرار دهد.