اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


برگزاری مناظره دانشجویی در دانشگاه ابن سینا

مناظره دانشجویی دانشگاه ابن‌سینا روز دوشنبه تاریخ ۳/۴/۱۳۹۸ در تالار علامه محمد اسماعیل مبلغ واقع دانشگاه ابن‌سینا برگزار شد. عنوان مناظره به مساله جوانان و صلح اختصاص یافته بود. در این مناظره شش گروه از دانشجویان که از دانشکده‌های مختلف بودند به رقابت پرداختند که پس از بررسی‌ها و قضاوت داوران سرانجام دو تن از دانشجویان آقا وخانم که شامل یک گروه بودند از سوی داوران برنامه به عنوان برندگان مناظره اعلان شدند.

برنامه با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز شد. سپس گرداننده برنامه سخنران برنامه را که استاد محمد جواد سلطانی بود به استیج دعوت کرد. استاد سلطانی در رابطه به مناظره واهمیت آن صحبت کرده وافزود که مناظره نوع از گفتگو است که برای رسیدن به یک نتیجه وحل مساله‌ی راه انداخته می‌شود. به گفته وی مناظره یک سلسله قواعد واصول دارد که باید طرفین مناظره تابع آن اصول باشد در غیرانصورت به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.

جواد سلطانی یادآورشد که مناظره تنها برای مناظره راه اندازی نمی‌شود بلکه برای رسیدن به هدفی راه انداخته می‍شود. بناء لازم است که برای رسیدن به هدف از اندوخته‌ها وظرفیت‌های خود کمک بگیریم وقواعد پذیرفته شده آن را نیز رعایت کنیم. به گفته استاد سلطانی، از آنجایکه در افغانستان کمتر قواعد و پیش شرط‌های مورد قبول را داریم و به همین لحاظ است که وقتی حرف از مناظره به میان می‌آید، فضا تبدیل به یک حالت زورآزمایی و شرط بندی را بخود می‌گیرد که این مساله آسیب جدی برای  مسایل علمی و آکادمیک به حساب می‌آید.

وی از دانشجویان خواست که برای تغییر وبهبود وضعیت در گام نخست باید از خود شروع کنید در غیرآنصورت اگر برای تغییر دیگران کار کنید، تجارب تاریخی نشان می‌دهد که این مساله منجر به خلق فاجعه در جامعه می‌شو.د. به گفته وی جامعه که دارای وجدان معذب و ناشاد اند هم می‌تواند خودرا تغییر بدهد و هم دیگران را.

ختم برنامه همراه بود با دادن تصدیق نامه‌های شرکت کننده در گروه مناظره دانشجویی دانشگاه ابن‌سینا.