اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


اعلان داوطلبی سیستم مرکز گرمی و تأسیسات پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا

دانشگاه ابن سینا سیستم مرکز گرمی و تأسیسات پروژه ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا را به داوطلبی می گذارد.