اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


فصل‌نامه علمی و پژوهشی کتاب سینا

شرایط پذیرش مقاله علمی در مجله علمی و پژوهشی «کتاب سینا»

شورای نویسندگان و گروه داوران تخصصی مقاله دریافت‌شده از نویسنده را ارزیابی می‌کنند و پذیرش یا ردّ آن را به نویسنده خبر می‌دهند.

اگر مقاله به اصلاح جزئی یا کامل نیاز داشته باشد، به نویسنده بازگردانده می‌شود.

مقاله‌ای که ارزیابی شود و نمره پذیرش بگیرد، در نوبت چاپ قرار می‌گیرد و با توجه به ظرفیت مجله بر اساس نوبت دریافت و اصلاح نهایی چاپ می‌شود.

نویسنده، مقاله‌ای را که به این مجله می‌فرستد، نباید هم‌زمان به دیگر مجله‌ها بفرستد و تا پیش از چاپ هم نباید در صفحه‌های اینترنتی منتشر کند. مقاله منتشر شده در دیگر نشریه‌های چاپی یا اینترنتی از گردونه چاپ خارج می‌شوند.

مجله در پذیرفتن یا نپذیرفتن و ویرایش ادبی مقاله آزاد است.

نویسنده باید مقاله را با رعایت شیوه نگارش مقاله علمی و اصول درست حروف‌نگاری رایانه‌ای و نشانه‌‌های نگارشی به صورت فایل پیوستی (Attachment) به نشانی پست الکترونیکی مجله ([email protected]) بفرستد.

نویسنده شرح حالی کوتاه از خود را شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، رشته دانشگاهی، رتبه دانشگاهی، نشانی اقامت‌گاه، نشانی اداره، تلفن و پست الکترونیکی، آثار علمی و سابقه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی برای نگه‌داری در بانک اطلاعات علمی (و ادامه همکاری در شماره‌های بعدی) در فایلی جداگانه در همان نامه پیوست کند.

نشانی: کابل، کارته چهار، دانشگاه ابن سینا، پژوهشگاه ابن سینا

تلفن: ۰۷۸۸۲۴۲۶۹۷

پایگاه اینترنتی: www.avicenna.edu.af

پست الکترونیکی: [email protected]avicenna.edu.af