اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


ورکشاپ آموزشی پالیسی منع آزار و اذیت جنسی

روابط عمومی دانشگاه ابن‌سینا: ورکشاپ آموزشی پالیسی منع آزار و اذیت جنسی از سوی کمیته جندر دانشگاه ابن‌سینا به همکاری مؤسسه انکشاف روانی و اجتماعی فکر و جامعۀ باز افغانستان در تالار علامه محمداسماعیل مبلغ به تاریخ ۱۳ سنبله ۱۳۹۷ برگزار شد.

در ابتدا خانم زهرا غفوری، مسئول کمیته جندر دانشگاه ابن‌سینا به سخنرانی پرداخته و پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسی در نهادهای تحصیلات عالی را شرح داد. این پالیسی دارای هفت مرحله می‌باشد که مراحل آن شامل اقدام به شکایت، دریافت شکایت، ثبت شکایت، ارزیابی و تشخیص شکایت، تحقیق و رسیدگی به شکایت، فیصله و تطبیق فیصله است.

خانم غفوری ضمن شرح مراحل این پالیسی، به سؤالاتی که از جانب شرکت‌کنندگان مطرح می‌شد پاسخ ارایه کرده و مراحل تطبیق این پالیسی در دانشگاه ابن‌سینا را نیز شرح داد.

عباس پاینده نیک، نمایندۀ مؤسسه انکشاف روانی و اجتماعی فکر که در برنامه حاضر بود نیز به ایراد سخن پرداخت و به پرسش مخاطبان پاسخ ارایه کرد. آقای پاینده نیک در صحبت‌های خود اشاره کرد که این پالیسی از سوی وزارت تحصیلات عالی تدوین شده است، اما هر دانشگاهی می‌تواند پیشنهادات خود را برای بهتر شدن این پالیسی ارایه کند. ایشان افزودند که پیشنهادات را از سایر دانشگاه‌ها نیز جمع‌آوری کرده و در نهایت طرح پیشنهادی جدید خود را به وزارت تحصیلات عالی ارایه خواهند کرد.

در نهایت آقای مرتضی برلاس، یکی از اعضای کمیته جندر دانشگاه ابن‌سینا به مهمانان خیر مقدم گفته و مراحل نهایی پالیسی را شرح داد.

قرار است این ورکشاپ به زودی به صورت گسترده‌تر در دانشگاه ابن‌سینا تطبیق شود.